Nowy Projekt --> Nowe Działania "Konferencja dla Rodzin Zastępczych"

                                                                             

Za nami inauguracja projektu "Akademia Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Zastępczego". W dniu 28 kwietnia 2017 r., w Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyło się pierwsze z serii spotkanie Rodzin Zastępczych Subregionu Sądeckiego zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

            Konferencja oprócz uczestników projektu zgromadziła również licznie przedstawicieli instytucji wspierających system pieczy zastępczej, a także osoby zainteresowane inicjatywą Akademii Rodzicielstwa Zastępczego. Jej tematyka skupiła się wokół kwestii związanych z kilkoma istotnymi aspektami rodzicielstwa zastępczego, które poza poczuciem radości i satysfakcji z pełnienia tak ważnej społecznie misji na co dzień obarczone jest jednak ogromną odpowiedzialnością  oraz potrzebom sprostania wielu trudnościom, nietypowym dla rodzin konwecjonalnych.

Wśród zaproszonych gości głos zabrała Marta Mordarska Dyrektor PFRON w Krakowie,  podkreślała ona w swoim wystąpieniu znaczącą rolę jaką odgrywa rodzina we współczesnym społeczeństwie i aktualnej polityce państwa , kóre to dokłada wszelkich starań aby rozwijać myśl prorodzinną, a także szeroko ją promować. W tym kontekście przykład działań w regionie sądeckim okazuje sie być ważnym punktem na mapie polityki rodzinnej w skali całego kraju. Natomiast cele i praca  Stowarzyszenia realizowane też w ramach przedsięwziętych projektów trafnie wpisują się w idee proponowanych programów, w tym państwowego programu "Za życiem".

Kolejno Grażyna Schirmer Dyrektor Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach skupiła uwagę słuchaczy na problematyce rodziny w kryzysie. Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na zasadnicze pytania: Czym jest kryzys? Jak go umiejętnie definiować oraz rozpoznawać alarmujące objawy? Jakiego rodzaju kryzysy mogą na nas czyhać? Jak sobie z nimi radzić i  im przeciwdziałać?

Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Państwa Dziedzic, rodziców zastępczych z wieloletnim doświadczeniem, którzy chętnie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i praktyką zdobytą na przestrzeni przeszło 25 lat pracy wychowawczej.

Zdecydowanie dodatnim efektem zorganizowanego spotkania było pozyskanie nowych kandydatów do udziału w następnych przedsięwzięciach planowanych w ramach projektu.

Wszystkim osobom, które uczestniczyły w konferencji dziękujemy za przybycie i zachęcamy do wspólnego angażowania się w kolejne aktywności "Akademii Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Zastępczego" już wkrótce!