Projekt pn. „Profilaktyczny Rajd Rowerowy – Strategia Alternatyw” ZAKOŃCZONY

                                                                          

W okresie VIII – XI 2015 r. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zrealizowało projekt pn. „Profilaktyczny Rajd Rowerowy – Strategia Alternatyw” adresowany do mieszkańców Subregionu Sądeckiego w tym do rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym i problematyką uzależnień będących częścią środowiska rodzin zastępczych.

Miał on na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi publicznej na szeroko pojęty problem uzależnień i zachowań ryzykownych tak powszechnie dziś występujący.  Zasadniczym zadaniem proponowanego przedsięwzięcia było przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia podkreślając jednocześnie jak istotne jest poszukiwanie skutecznych alternatyw dla działań niebezpiecznych, które mogą stać się silną pokusą szczególnie dla osób młodych.

Mając na względzie potrzebę  odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego i stworzenia okazji właściwego ukierunkowania zainteresowań młodego człowieka, pamiętając zarazem, że głównym przewodnikiem na tej drodze powinien być świadomy opiekun i rodzic nasza organizacja wysunęła propozycję przeprowadzenia akcji o charakterze sportowym połączonej ostatecznie z warsztatami edukacyjno-profilaktycznymi oraz konkursem rodzinnym stanowiącym doskonałe podsumowanie wspólnej pracy.

Osoby biorące udział w projekcie miały okazję nie tylko uczestniczenia w dwudniowym, rodzinnym rajdzie rowerowym ale również mogły skorzystać ze wsparcia i fachowej wiedzy specjalisty podczas kilkugodzinnych warsztatów profilaktycznych, które doprowadziły do zwiększenia ich wiedzy, umiejętności, a także mamy nadzieję zainteresowania daną tematyką. Uczestnicy bowiem uświadomili sobie jak istotne jest propagowanie aktywności i rekreacji jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego pozbawionego używek i uzależnień, także tych behawioralnych (np. uzależnienie od komputera, Internetu, gier i nowych technologii). Sami rodzice/opiekunowie biorący udział w projekcie otrzymali potrzebne wsparcie w profilaktyce zachowań ryzykownych swoich podopiecznych dowiadując się jakie sytuacje niosą największe ryzyko, czy też jak duży wpływ ma umiejętne planowanie czasu wolnego młodego człowieka oraz jakość relacji rodzinnych.

Skierowanie działań zarówno do młodzieży jak i ich rodziców/opiekunów miało wesprzeć proces integracji rodzin, pomóc we wzmocnieniu więzi rodzic-dziecko a ponadto uświadomić potrzebę podejmowania rozmów dotyczących zagrożeń związanych z uzależnieniami. Swoistym narzędziem służącym osiągnięciu tego założenia był konkurs „Zdrowe życie bez używek”. Zadaniem rodzin w związku z ogłoszoną rywalizacją było przygotowanie w gronie rodziny wspólnej pracy nawiązującej do tematyki warsztatów (filmik/komiks/plakat/praca plastyczna, itp.). Efekty pracy zostały ocenione i nagrodzone podczas spotkania ewaluacyjnego. Konkurs w swym zamyśle pobudzał kreatywność uczestników i jednocześnie pozytywnie wpłynął na proces wzmacniania więzi rodzinnych.

W projekcie udział wzięły 33 osoby, którym dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas. Liczymy na to, że nowo zdobyte doświadczenia okażą się pomocne w pokonywaniu codziennych trudności i będą stanowiły motywację do podejmowania dalszych działań zarówno tych profilaktycznych jak i tych budujących dobre relacje oraz poczucie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i wsparcia.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego