Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Realizator: Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

POLUB NAS NA FACEBOOKU

 

 

 

 

"Akademia Młodego Lidera" dobiegła końca …

 

W dniu 13 października zakończyły się działania w ramach modułu „Akademia Młodego Lidera”.  W spotkaniu kończącym kilkumiesięczną pracę uczestniczyła Pani  Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Pan Paweł Dziedzic – Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu, Pan Józef Markiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz młodzież.

Pełnomocnik pogratulowała uczestnikom wytrwałości  i wyraziła nadzieję, że młodzież  przez całe swoje życie będzie dbała o dalszy rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Zachęciła również do wykorzystywania nabytych w czasie trwania projektu umiejętności do działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Prezes Paweł Dziedzic oraz Dyrektor MOPS Józef Markiewicz dokonali podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu partnerskiego.

Młodzież przygotowała prezentację obrazującą ich ścieżkę udziału w projekcie, zrealizowane działania oraz osiągnięte rezultaty.

Młodzieży przekazano certyfikaty uczestnictwa stanowiące świadectwo ich dużej aktywności i trudu włożonego w realizację wytyczonych im działań.

Uczestnicy złożyli zarazem na ręce Pani Marty Mordarskiej szczere podziękowania dla trenerów i całego personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Wszystkie zajęcia były prowadzone w ciekawy i innowacyjny sposób. Dzięki nim mieliśmy okazję dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć kampanię i jak wprowadzić ją w życie, jak motywować siebie do pracy i jaki kierunek powinniśmy obrać wybierając zawód. Podczas zajęć w gabinecie kosmetologicznym i fantastycznej wizycie w barze  sushi  dowiedzieliśmy się co trzeba robić, aby dbać o zdrowy wygląd i odpowiednio się odżywiać. Jedną z największych atrakcji był wyjazd do Krakowa na Małopolską Noc Naukowców, gdzie na uniwersytetach krakowskich odkrywaliśmy niezwykłe cuda techniki i nauki. 

Możnaby wymieniać jeszcze wiele innych interesujących wydarzeń, w których mieliśmy okazję uczestniczyć i zdobywać nowe doświadczenia. Dzięki wspaniałym ludziom, którzy czuwali nad całym projektem i wszystkimi działaniami mogliśmy spędzić czas w gronie nowych przyjaciół i nauczyć się praktycznych rzeczy, które przydadzą się w przyszłości.” Karolina Wańczyk

====================================================

Projekt „Twoja aktywność szansą na sukces! ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

 

 

 


„Młodzi Liderzy planują przyszłość”

            Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” powoli zbliża się ku końcowi, jednak jego uczestnicy wcale nie zwalniają tempa.

            Młodzież  wzięła udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w Krakowie.  Młodzieży towarzyszyła Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, pomysłodawczyni projektu.  Już po raz trzeci młodzi Sądeczanie wzięli udział w wyjątkowej uczcie dla głodnych wiedzy czyli  w „Małopolskiej Nocy Naukowców.”  Dla chętnych, jak co roku, przygotowano program obfitujący w moc atrakcji.  Próżno szukać lepszej okazji, aby móc przyjrzeć się pracy naukowców z tak bliska, aby móc zapytać ich o to, o co zapytać na co dzień nie sposób.

Uczestnicy projektu spędzili w stolicy Małopolski dwa pracowite dni skupiając się nad rozwojem swojego indywidualnego potencjału, który będą mogli wykorzystać w dorosłym życiu. Ich zadaniem tym razem było uświadomienie sobie jak dużą rolę odgrywa proces samodoskonalenia, jak jest on trudny i wymagający. Był to główny zamysł warsztatów pn. „Planowanie przyszłości w oparciu o potencjał Krakowa – siła motywacji”. Młodzież zapoznała się dokładniej z pojęciem motywacji, asertywności i skutecznego planowania, a to wszystko w kontekście dokonywania właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych, które nie pozostają bez wpływu na przyszłość każdego z nas. Uzupełnieniem przekazanej teorii była oferta „Małopolskiej Nocy Naukowców” i wizyta na Uniwersytecie Pedagogicznym czy też Politechnice Krakowskiej gdzie przyszli liderzy przyglądali się pracy naukowców z bliska, aby móc zapytać ich o to, o co zapytać na co dzień nie sposób a może nawet znaleźć pośród nich miejsce dla siebie.

Młodzi Sądeczanie czerpali z tych spotkań wiedzę pełnymi garściami. Noc informatyka dla wszystkich bez względu na wiek, tańczące roboty, warsztaty fotograficzne, kinect-fu itp. stanowiły niepowtarzalną szansę nabycia nowego doświadczenia w nietuzinkowy sposób. Wydarzenia tego typu niewątpliwie służą poszukiwaniu swoich pasji i planowaniu dalszej ścieżki rozwoju oraz edukacji. Wyjazd dopełniły warsztaty z dziennikarstwa i marketingu społecznego, warsztaty z tworzenia gazety obywatelskiej i organizacji kampanii społecznej. Alternatywa dla tych, których bardziej aniżeli tajemny świat badacza przyciąga perspektywa oddziaływania na szerszą opinię społeczną.

W ramach modułu „Akademia Młodego Lidera”  zrealizowano dotychczas doradztwo zawodowe, warsztaty i konsultacje z zakresu dbałości o własny wygląd i zdrowie, warsztaty z zakresu mediów obywatelskich, cykl spotkań z pedagogiem jak również warsztaty zdrowego żywienia. Młodzież obecnie pracuje nad swoimi kompetencjami językowymi poszerzając praktyczną wiedzę oraz umiejętności z języka angielskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Projekt powstał w Akademii Projektów uruchomionej jeszcze w 2008 roku przez Martę Mordarską, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych.  Akademia Projektów powołana została w celu uruchomienia efektywnej współpracy jednostek publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w obszarze polityki społecznej Miasta, z zamierzeniem pozyskiwania przez nie pozabudżetowych środków finansowych na realizację różnego rodzaju zadań projektowych z zakresu polityki społecznej.

 

 

 

 

Młodzi Liderzy na START !

 

Pomimo tego, że wakacje w pełni, młodzież biorąca udział w projekcie nie leniuchuje. Rozpoczęliśmy już ostatnie niestety miesiące wspólnej przygody zmierzającej do twórczego rozwoju oraz poszukiwania drogi realizacji swoich marzeń i ambicji. Wszystko co wartościowe wymaga pracy i wysiłku wobec czego przed nową grupą 18 uczestników stawiamy kolejne wyzwania społeczne, edukacyjne jak również zawodowe.

Obecny moduł nosi nazwę „Akademia Młodego Lidera” a w jego ramach zaplanowano szereg aktywności prowadzących do poszerzenia dotychczasowej wiedzy i umiejętności mogących zaprocentować w przyszłości, przekazania niezbędnego doświadczenia, a zarazem zwiększenia motywacji osobistej oraz zbudowania poczucia wartości i wiary we własne siły. Ponadto udział w Projekcie stworzy młodym ludziom szansę spożytkowania czasu wolnego w sposób kreatywny i zawarcia trwałych przyjaźni. Wszystkie planowane aktywności są na bieżąco dostosowywane do aktualnych potrzeb Uczestników Projektu.

Za nami pierwsze działania, które zapoczątkowały wspólną pracę i stanowiły rozgrzewkę dla dalszych pomysłów oraz inicjatyw. Zajęcia z cyklu spotkań z pedagogiem pn. „Poznajmy siebie!” miały pomóc w integracji grupy, lepszym poznaniu innych tudzież siebie samego w taki sposób aby jak najlepiej tworzyć dobrą atmosferę do wzajemnej współpracy. Nie zapominając zarazem o potrzebie pozytywnego zaznaczenia swojej indywidualności na forum grupy w myśl idei kreowania młodych liderów społecznych. Następną propozycją były warsztaty pn. „Power of NGO – siła III sektora i mediów obywatelskich” do realizacji których zaprosiliśmy Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. W tym wypadku uczestnicy skupili się na specyfice pracy w organizacji pozarządowej oraz kwestiach związanych z zasadami i technikami organizowania kampanii społecznej. Nie zabrakło również elementów związanych z zagadnieniami motywacji, zjednywania zaufania, jak również przekonywania do swoich racji a co za tym idzie umiejętności negocjacji i autoprezentacji. Młodzi ludzie mieli okazję spróbowania własnych sił na polu planowania autorskich kampanii społecznych, w których wykonanie sami chętnie by się zaangażowali.

Zgodnie ze znanym przysłowiem „pierwsze koty za płoty”. Na uczestników czekają już jednak nowe pomysły. Najlepsze wciąż przed nimi.

 


„Akademia Młodego Samorządowca” dobiegła końca !

W dniu 17 czerwca br. zakończyły się działania w ramach modułu „Akademia Młodego Samorządowca”.  Na spotkaniu ewaluacyjnym, kończącym kilkumiesięczną pracę obecni byli: Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Paweł Dziedzic – Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu, przedstawicielki trenerów prowadzących szkolenia: Maria Lelito oraz Agnieszka Szeliga. Głównymi adresatami byli jednak niezmiennie sami  Uczestnicy Projektu wraz z ich najbliższym otoczeniem. Spotkanie poprowadziła Klaudia Sobczyk- Moderator grup.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych pogratulowała uczestnikom wytrwałości i wyraziła nadzieję, że młodzież wytrwale będzie kontynuowała rozpoczętą aktywność dbając tym samym o dalszy rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Zachęciła również do wykorzystywania nabytych w czasie trwania projektu kompetencji do działalności na rzecz lokalnej społeczności. Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu również skierował w stronę młodych Sądeczan słowa gratulacji i wyraził nadzieję, iż zdobyte w trakcie realizacji projektu doświadczenia  pomogą w rozwoju kariery zawodowej i przyczynią się do osiągnięcia sukcesów życiowych. Podsumowania poszczególnych zajęć dokonały dwie przybyłe trenerki, które  Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości oraz dokonaniu symbolicznego podsumowania młodzieży przekazano certyfikaty uczestnictwa stanowiące świadectwo ich dużej aktywności i trudu włożonego w realizację wytyczonych im działań. Certyfikaty zostały wręczone przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.  Młodzież przygotowała film oraz utwory muzyczne będące doskonałą ilustracją dla przygody jaką przeżyli podczas udziału w projekcie. W prezentacji nie zabrakło elementów świadczących o dużych  postępach jakie dokonały się wśród uczestników w czasie trwania modułu. W ramach spotkania przewidziano także wystąpienie byłych stażystów, którzy dzięki  możliwości odbycia pierwszych praktyk zawodowych zdobyli, jak sami mówią cenne doświadczenie.  Jednakże  tym razem zachęcali oni swoich rówieśników do zaangażowania się w działania wolontarystyczne, które niejednokrotnie przynoszą znacznie większą satysfakcję i korzyści aniżeli materialne wynagrodzenie. Uczestnicy złożyli na ręce Pani Marty Mordarskiej szczere podziękowania zarówno dla trenerów jak i całego personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Reasumując wszystkim uczestnikom projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” organizatorzy życzą  samych sukcesów życiowych i realizacji marzeń zarówno tych osobistych jak i zawodowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, doświadczenie i wypracowane umiejętności będą procentowały w przyszłości a udział w Projekcie pozostawi po sobie piękne wspomnienia oraz przyczyni się podejmowania przez nich dalszych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Projekt „Twoja aktywność szansą na sukces ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

 

 


Ostatnia szansa aby dołączyć do projektu  „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

AKADEMIA MŁODEGO LIDERA

 

Czerwiec jest ostatnim miesiącem naboru młodych, ciekawych świata i wiedzy osób, które swoją wolną chwilę zechcą wykorzystać na rzecz własnego rozwoju.

Młodzi Sądeczanie to oferta dedykowana właśnie Wam -  dołączyło do nas już ponad 200 osób, Ty bądź kolejny, czekamy na Ciebie!!!

Warunki udziału w Akademii Młodego Lidera:                                                                                                 

 • Wiek: 15-24 lata
 • Miejsce zamieszkania: Nowy Sącz
 • Chęć poszerzenia swojego dotychczasowego doświadczenie i kompetencji

Wszystkich zainteresowanych perspektywą kreatywnego spędzania czasu wolnego, w gronie równie ambitnych jak też aktywnych osób zachęcamy do podjęcia wyzwania i zgłoszenia swojej kandydatury !!!

Od przeszło dwóch lat organizatorzy projektu dokładają wszelkich starań aby młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała szansę rozwoju swoich predyspozycji społecznych i zawodowych, nie zapominając jednocześnie o potrzebie poszerzania oraz pielęgnowania zainteresowań młodych ludzi.

Twoi rówieśnicy skorzystali dotychczas m.in. z:

 • możliwości odbycia konsultacji indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem czy też wizażystą 
 • warsztatów kreatywnego myślenia, językowych, fotograficznych oraz dbałości o wygląd i zdrowie
 • płatnych staży
 • niekonwencjonalnego podejścia do tematyki zdrowego odżywiania, trzymania formy fizycznej jak również kreowania zawodowego wizerunku pod hasłem "estetyka zawodu"
 • inspirujących wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych oraz ciekawych wizyt studyjnych

 

Przed nami kolejne działania i zupełnie nowe pomysły. Wśród propozycji nie zabraknie: specjalistycznego wsparcia opracowanego indywidualnie dla każdego z osobna według własnych potrzeb i zainteresowań, interesujących zajęć z zakresu kreowania własnego wizerunku i planowania przyszłej kariery. Pojawią się też działania wpisujące się w klimat wakacyjny jak np. klub dyskusyjny młodego filmowca.  

Każda osoba kończąca udział w projekcie otrzyma certyfikat, stanowiący  przydatne uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, podanie o pracę, podanie o przyjęcie na Uczelnię Wyższą, itp.)

Ostatni moduł będzie trwał od czerwca do października 2015 r.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy do Biura Projektu  lub zapoznania się ze stroną internetową www.kamienicezhistoria.pl oraz www.stowarzyszeniebetlejem.pl.

************************************************************************************************************************
REKRUTACJA będzie się odbywała w dniach 10-22 czerwca br. (dni robocze), w godzinach od 10:00 - 16:00, przy ul. Jagiellońskiej 14 (I p.). Istnieje również możliwość umówienia indywidualnego spotkania.
W razie pytań prosimy o kontakt: betlejem@op.pl lub 883 281 001

Organizatorzy: Miasto Nowy Sącz i Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu – zapraszają!!!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Dziennikarstwo i samorządność od kuchni – wizyta młodzieży

z Akademii Młodego Samorządowca w Krakowie

 

Młodzież z projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” – moduł Akademia Młodego Samorządowca, wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa. W programie znalazły się wizyta studyjna w Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wizyta medialna w redakcji portalu DEON.pl. Młodzieży towarzyszyła Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

 

 

Wizyta w portalu DEON.pl

 

Uczestnicy Projektu odwiedzili siedzibę portalu DEON.pl działającego przy wydawnictwie WAM w Krakowie. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli Dyrektor Ojciec Mariusz Han SJ, Agnieszka Masłowska - Redaktor działu Inteligentne Życie oraz Konrad Kruczkowski - publicysta i autor bloga haloziemia.pl.

 

DEON.pl jest portalem społecznościowo – informacyjnym. Jego misją jest informowanie  o znaczących wydarzeniach społecznych, interpretowanie tych wydarzeń z punktu widzenia Kościoła, a także komentowanie wydarzeń kościelnych i przybliżanie ich znaczenia czytelnikom.

 

Dzięki wizycie w portalu DEON.pl młodzież zapoznała się z działalnością redakcji, poznając zasady tworzenia i prowadzenia tego typu inicjatywy. Agnieszka Masłowska wskazała uczestnikom projektu rolę mediów w procesie kształtowania osobowości młodych ludzi, a także omówiła najważniejsze umiejętności dziennikarskie w kontekście rozwijania kompetencji zawodowych. Jedną z ciekawszych części warsztatów było spotkanie z Konradem Kruczkowskim nagrodzonym tytułem Bloga Roku 2013. Znakomity bloger ukazał młodzieży tę formę aktywności jako sposób wyrażenia swoich poglądów i opinii na szerszym forum społecznym.

 

„Bardzo się cieszę, że przyjechaliście. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i że media będą przyszłością Waszej pracy i Waszego życia. Macie do tego duży talent! Zapraszamy do nas na praktyki oraz staże” – podkreślał Ojciec Dyrektor zamykając spotkanie.

 

Wizyta studyjna w Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

Młodzież z Akademii Młodego Samorządowca wzięła również udział w wizycie studyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Młodzi samorządowcy uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Główną tematyką posiedzenia była kondycja małopolskiej rodziny – niezwykle ciekawa również z punktu widzenia młodych Sądeczan.

 

„Będziecie się przyglądać posiedzeniu Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Jest to szczególna okazja, aby pokazać Wam, w jaki sposób realizuje się zadania związane z samorządnością oraz jak ze swoich obowiązków wywiązują się osoby, które zostały wybrane przez przedstawicieli społeczeństwa, którego jesteście bardzo istotnymi członkami. Witam Was bardzo serdecznie” – rozpoczęła posiedzenie Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Józefa Szczurek-Żelazko.

 

Grupę młodzieży z Nowego Sącza Radnym i gościom przedstawił Uczestnik Projektu Kamil Piątkowski – „Nasza grupy liczy 22 osoby, jednak z oferty skorzystało już ponad sto młodych ludzi. Dotychczas wzięliśmy udział w wielu zajęciach, które dały nam szansę na poszerzenie naszych zainteresowań, abyśmy mogli być bardziej aktywni. Dzisiaj mamy możliwość uczestniczenia
w Komisji, co pozwoli nam na poszerzenie naszej wiedzy na temat działań podejmowanych w tym oto miejscu, dotyczących spraw społecznych naszego Województwa”.

 

Dzięki uczestnictwu w spotkaniu młodzi ludzie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda opiniowanie projektów uchwał na Sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego, jakie są wyzwania demograficzne małopolski dotyczące dzietności, ile jest rodzin wielodzietnych w Małopolsce, jak kształtuje się bezrobocie rodzinne i wiele innych.

 

W obradach uczestniczyli Radni Województwa Małopolskiego, członkowie Komisji Prorodzinnej i Społecznej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz inni przedstawiciele jednostek organizacyjnych Województwa.

 

Na zakończenie udziału w posiedzeniu, do młodzieży zwróciła się Przewodnicząca Komisji Józefa Szczurek-Żelazko - „Chciałabym bardzo serdecznie Wam podziękować za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Mam nadzieję, że te wszystkie sprawy jeszcze bardziej naświetlą Wam cele, jakie postawiliście sobie w ramach realizacji Programu, którego jesteście uczestnikami. Mam nadzieję, że przekonaliśmy was, że warto angażować się w życie społeczne, że warto podejmować pewne inicjatywy, bo to Wy właśnie będziecie kreować przyszłość Polski oraz przyszłość własną. Dlatego naszym celem było przekonanie Was, że warto wykazywać aktywność obywatelską i kreować to otoczenie, w którym chcemy żyć i w którym chcemy mieszkać.


 

 

Staż na start !

 

Dnia 13 marca br. odbyło się spotkanie podsumowujące nowatorskie przedsięwzięcie -  staży zorganizowanych w ramach modułu „Jestem, pomagam, poznaję”. Spośród wielu aplikacji uczestników projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, ostatecznie wyłoniono 6 kandydatów, którzy mieli możliwość odbycia płatnego, trzymiesięcznego stażu zawodowego.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in.:  Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych, Paweł Dziedzic Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

 

Młodzież otrzymała zaświadczenia o odbytym stażu, a także certyfikaty udziału w projekcie.

Odbycie stażu było niecodzienną możliwością uzyskania pierwszej pracy i praktyki cennej w ubieganiu się o pracę w dalszym rozwoju zawodowym.

 

Staże zrealizowane były w okresie od  grudnia 2014 do  marca 2015 w Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Staż obejmował 60 godzin zrealizowanych w następujących miejscach:

 • Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” (Biuro Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !”,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu (lodowisko na płycie Rynku),
 • Pałac Młodzieży w Nowym Sączu,
 • Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu (świetlica środowiskowa w Piątkowej),
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu.

 

Młodzież otrzymała miesięczne wynagrodzenie w wysokości  500,00 zł, które w części przeznaczyła  na zakup pomocy naukowych. Jak wykazali stażyści pierwsze zarobione pieniądze dały im poczucie pewnej niezależności.

Stażyści wspólnie przyznali, iż było to dla nich niezwykłe doświadczenie. Z ich opinii wynika, iż podczas stażu mogli nie tylko wykorzystać to czego się nauczyli w szkole ale również poznać wiele nowych rzeczy.

 

Opinie stażystów po zakończonym stażu:

 • Dzięki stażowi będę miała łatwiejszy start na rynku pracy, będę wiedziała jak funkcjonują różne placówki, zajmujące się wydarzeniami kulturalnymi, a także jak organizować imprezy okolicznościowe.
 • Projekt był zaplanowany niezwykle profesjonalnie i z myślą o kształceniu nas w wielu sprawach. Sądzę, że nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy, których nie miałam szansy poznać nigdzie indziej.
 • Rewelacyjną ideą było przeprowadzenie płatnego stażu, na który udało mi się dostać, mieliśmy okazję pracować w różnych placówkach, nabyć różnego rodzaju umiejętności
  i zapoznać się mniej więcej jak będzie wyglądać nasza praca w przyszłości.
 • Projekt daje mi możliwość uczestniczenia w stażu, dzięki któremu poza tym, że mogłam zarobić trochę pieniędzy zdobyłam również dużo doświadczenia w różnych dziedzinach
  i nauczyłam się przydatnych umiejętności.
 • Zdecydowanie rekomendowałbym udział w Projekcie, uczestnictwo poszerza horyzonty oraz pozwala odkryć swoje słabe i silne strony.

 

Młodzież po zakończonym stażu może nadal czerpać z jego wymiernych korzyści. Poprzez zdobycie cennego doświadczenia  może liczyć nie tylko na łatwiejszy start zawodowy, ale także na zwiększenie pewności i wiary we własne możliwości, jako niezbędnych czynników w rozwoju zawodowym.

Oferta stażu skierowana była do osób między 16 a 24 rokiem życia, mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza (licealiści, studenci) biorących udział ww. projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Całość przedsięwzięcia zrodziła się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Stypendium stażowe wypłacane młodzieży finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Wyjazd szkoleniowo – edukacyjny

„W zdrowym ciele zdrowy duch – kierunek Szczyrk”

 

Działania w ramach ostatniego modułu: „Akademia Młodego Samorządowca” ruszyły pełną parą. Młodzież już na początku swojej przygody z projektem podjęła wyzwanie udziału w pięciodniowym wyjeździe szkoleniowym (04 – 08 marzec 2015 r.), który połączył w sobie elementy budowania efektywnego zespołu oraz propagowania zdrowego stylu życia. Uczestnicy zagościli w samym sercu Beskidów – Szczyrku. Górska sceneria tworząca niezwykły klimat spokoju i wyciszenia okazała się doskonałym miejscem sprzyjającym dobremu samopoczuciu oraz aktywności zmierzającej w kierunku osiągnięcia wytyczonych sobie celów.

Młodzi ludzie podczas pobytu edukacyjnego wytrwale pracowali zarówno nad rozwojem natury umysłowej jak i fizycznej. Przyjętą ideą było propagowanie oddziaływań służących bezpieczeństwu osób nastoletnich poprzez promowanie aktywnego trybu życia i prawidłowych nawyków co mogło by się przełożyć na ich postawę konsekwencji w dążeniu od obranych celów. 

Przeprowadzone zostały „Warsztaty budowania efektywnego zespołu” (24 godziny) będące zajęciami skupionymi na kształtowaniu podstawowych kompetencji społecznych takich jak między innymi: budowanie poczucia własnej wartości, umiejętne rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, czy też świadome określenie typu osobowości. Zajęcia skupiały się także na kwestiach związanych z tworzeniem poprawnych relacji w grupie oraz przekazaniu podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej. Ponadto w sferze ciała zaplanowano zajęcia pn. „Trzymaj formę” (21 godzin), tu z kolei młodzież poświęciła się pracy nad poszerzaniem praktycznych umiejętności z obszaru zdrowego stylu życia. Ich zadaniem było zainteresowanie młodzieży zachowaniami prozdrowotnymi stanowiącymi właściwą alternatywę dla zachowań ryzykownych – wymiar profilaktyczny pracy. Program oscylował wokół gimnastyki ogólnorozwojowej, nauki zbilansowanego sposobu odżywiania ze szczególnym wskazaniem na problem indywidulanej odpowiedzialności za swój rozwój i zdrowie. 

W czasie wolnym od zajęcia uczestnicy chętnie oddawali się bądź, co bądź aktywnemu lenistwu korzystając z zaplecza rekreacyjnego oferowanego przez ośrodek.  Ciekawymi atrakcjami były basen, sauny, siłownia, kręgielnia, czy ping-pong. Natomiast po całodziennym wysiłku umysłowym jak i fizycznym nadchodził czas wytchnienia oraz zabawy spędzany przy grach planszowych, wspólnych rozmowach i spacerach po malowniczej okolicy.

Uczestnicy Projektu wrócili zmotywowani, a tym samym pełni zapału i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Wyniki konkursu
na najciekawszy artykuł promujący Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

 

 

W miesiącu styczniu br. prowadzono nabór zgłoszeń do ostatniego modułu „Akademia Młodego Samorządowca” realizowanego w ramach Projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

W toku rekrutacji ogłoszony został konkurs skierowany do „gazetek szkolnych” działających w sądeckich szkołach. Przed młodymi redaktorami postawiono zadanie przygotowania artykułu promującego rekrutację oraz ideę działań prowadzonych w ramach Projektu.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody, aby je zdobyć należało do dnia 12 stycznia br. przesłać  artykuł promujący Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, który ukazał się w gazetce szkolnej.

Najciekawszym materiałem okazał się artykuł przygotowany przez Paulinę Rosiek  i Alicję Tomaszewską,  który ukazał się w gazetce szkolnej „SZÓSTKA NA 6” wydanie 4 nr 2014/2015 [107] rozpowszechnianej w Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu.

Podczas spotkania w dniu 22 stycznia br. Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych pogratulowała nastoletnim redaktorkom zwycięstwa wręczając dyplomy wraz
z nagrodami życząc im zarazem wielu dalszych sukcesów, nie tylko na drodze dziennikarstwa, ale również w życiu osobistym i zawodowym.

Prace dziewcząt wspierała opiekunka gazetki Pani Katarzyna Żabińska. Uczennice Gimnazjum nr 6 bardzo profesjonalnie podeszły do przygotowania obszernego (8 stron) artykułu promocyjnego, który zawiera nie tylko informacje uzyskane podczas spotkania informacyjno-promocyjnego i materiały wizualne, ale również serię niezwykle ciekawych wywiadów z uczestnikami projektu oraz samym Prezesem Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu, Panem Pawłem Dziedzicem.

Całość artykułu nasuwa jeden wniosek – warto skorzystać z możliwości, jakie daje Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” biorąc w nim udział!  Z relacji samych autorek tekstu wynika, że cieszył się on ogromnym zainteresowaniem, czego efektem było wydanie dużego nakładu.

Paulinie i Alicji gratulujemy i dziękujemy za współpracę!

 

 

                                     

 

 

 


  !!! REKRUTACJA !!! --> "Akademia Młodego Samorządowca"

Już wkrótce rozpoczynamy nabór młodzieży do ostatniego modułu w ramach projektu "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Jeżeli mieszkasz na terenie miasta Nowego Sącza, jesteś w wieku między 15 a 24 rokiem życia, wcześniej nie uczestniczyłeś w realizowanych przez nas działaniach, a co ważne chcesz się rozwijać społecznie i zawodowo to jest to oferta kierowana specjalne do Ciebie!!!

Wszystkich zainteresowanych perspektywą kreatywnego spędzania czasu wolnego, w gronie równie ambitnych i ciekawych świata osób zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury.

Udział w Projekcie zapewnia:

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności procentującej w przyszłości
 • Zdobycie cennego doświadczenia
 • Otrzymanie wsparcia na drodze dokonywania ważnych wyborów życiowych (szkoła? praca?)
 • Stworzenie szansy twórczego spędzania czasu wolnego
 • Zawarcie nowych, ciekawych znajomości

 

W ramach ostatniego modułu Uczestnicy Projektu będą mieli okazję skorzystania z wielu propozycji zajęć sprzyjających  rozwojowi ich predyspozycji osobowych oraz zainteresowań. Każda osoba będzie mogła skorzystać z szansy odbycia konsultacjami indywidulanych ze specjalistami z zakresu między innymi: psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego, czy prawa.  

Nie zabraknie także zajęć realizowanych wyjazdowo - już podczas ferii zaproponujemy kilkudniowy wyjazd edukacyjno-szkoleniowy.

Wszystkie planowane szkolenia i aktywności są w pełni dostosowywane do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań Uczestników Projektu.

Każda osoba kończąca udział w projekcie otrzyma certyfikat, stanowiący  przydatne uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, podanie o pracę, podanie o przyjęcie na Uczelnię Wyższą, itp.)

Moduł „Akademia Młodego Samorządowca” będzie trwał ok. 4 miesięcy.

Zapraszamy do spotkania w Biurze Projektu lub zapoznania się ze stroną internetową www.kamienicezhistoria.pl oraz www.stowarzyszeniebetlejem.pl.

**********************************************************************************
REKRUTACJA będzie się odbywała w dniach 12 stycznia - 20 stycznia (dni robocze), w godzinach od 12:00 - 16:00, przy ul. Jagiellońskiej 14 (I p.). Istnieje również możliwość umówienia indywidualnego spotkania.
W razie pytań prosimy o kontakt: betlejem@op.pl lub 883 281 001

Ostatnia SZANSA dla Aktywnych --> Nie czekaj, przyłącz się !!!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie informacyjno – promocyjne

Dnia 19 grudnia br. odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne, którego motywem przewodnim było podsumowanie całorocznych działań zrealizowanych w roku 2014 w ramach projektu systemowego pn.: „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Dzięki temu przedsięwzięciu  młodzi Sądeczanie mogli odkrywać swoje pasje, nabywać umiejętności a także spędzać czas wśród innych, równie wyjątkowych osób.

 

Podczas spotkania młodzież  uczestnicząca w Projekcie przedstawiła ciekawe prezentacje udokumentowane licznymi zdjęciami na temat działań projektowych, w których wzięła udział. Podziękowała jednocześnie przedstawicielom organizatorów:  Pani Marcie Mordarskiej Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, na której ręce złożyła bukiet kwiatów oraz Panu Pawłowi Dziedzic Prezesowi Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu  za inicjatywę i wkład w realizację Projektu.

 

Realizacja ww. Projektu rozpoczęła się już w roku 2013 i trwać będzie do czerwca 2015.
Podczas spotkania organizatorzy poinformowali, iż w styczniu 2015 roku  rozpocznie się kolejna rekrutacja 22 uczestników – młodzieży w wieku 15 – 24 lata mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza (gimnazjaliści, licealiści, studenci!) do ostatniego modułu pn. „Akademia Młodego Samorządowca”.

 

Udział w Projekcie niesie za sobą same korzyści. Pozwala nie tylko nabyć nowe umiejętności czy zyskać cenne doświadczenie, ale również twórczo spędzić czas oraz nawiązać nowe przyjaźnie.

Działania projektowe łączą w sobie różne formy pracy tj.: konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe.

 

W ofercie Projektu znajdują się m.in.: moduły „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, „Akademia Młodego Samorządowca”, „Jestem, pomagam, poznaję” oraz spotkania ze znanymi przedsiębiorcami, warsztaty medialne, ciekawe wyjazdy studyjne, a także warsztaty
z języka angielskiego oraz płatne staże dla najbardziej aktywnych uczestników Projektu.

Szkolenia i aktywności są dostosowywane do aktualnych potrzeb młodzieży a realizacja każdego modułu trwa ok 4 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat całego Projektu jak też i poszczególnych aktywności umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych www.stowarzyszeniebetlejem.pl
i www.kamienicezhistoria.pl. Uzyskać je można również w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14.

 

==========================================================================

 Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany jest w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Nowy Sącz, dnia 10.12.2014

    Zamawiający

 

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Dotyczącego:   

ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne dla Uczestników Projektu  – młodzieży uczestniczącej w module „Jestem, pomagam, poznaję”, rodziców i opiekunów prawnych młodzieży wraz z otoczeniem ( ok. 45 osób ) w województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna/opieka. Baseny powinny zapewnić różnorodność atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. m. innymi: zjeżdżalnie, gejzery wodne, karuzelę wodną, pole do zabaw zespołowych, przeprawę linową, ściankę alpinistyczną, armatki i kaskady wodne oraz szeroką zjeżdżalnię i sztuczną falę z urządzeniem  Wave Ball.

 

 

Określenie Uczestników wyjazdu:

 • Młodzież od 15/studenci do 26 lat – 32
 • Dorośli w wieku do 59 lat – 13

 

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

Termin wyjazdu: 14 grudnia 2014r. (wyjazd całodniowy)

 

Wykaz Wykonawców, których oferty podlegały ocenie:

    

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium cena

1

PRZEDSIEBIORSTWO TURYSTYCZNE “KRYWAŃ” s.c.           Jerzy Giza, Jarosław Giza

Nowy Sącz

100

3

 

Magdalena Siśkiewicz
NEW CHALLENGE

Kraków

76,84

4

WAKACYJNY RAJ Sp. z o.o.

 

Nowy Sącz

89,74

5

 

Firma Turystyczna „JURKOWSKI”   Wojciech Jurkowski

Ochotnica Górna

78,95

 

Spośród złożonych ofert jedna oferta została odrzucona ze względów formalnych złożona przez firmę:

 

S.B.T. „TURYSTA”, ul. Ducha św. 5, 33-300 Nowy Sącz

 

Oferent nie spełnił poniższych wymogów:

 • formularze oferty nie zostały podpisane przez osoby upoważnione.

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez

 

  PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza

w Nowym Sączu

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.12.2014r.


Kolejne płatne staże dla młodzieży

Zakończył się nabór stażystów w ramach modułu „Jestem, pomagam, poznaję”. Spośród wielu aplikacji uczestników projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” ostatecznie wyłoniono 6 kandydatów, którzy będą mieli możliwość odbycia płatnego, trzymiesięcznego stażu zawodowego.

Rekrutacja miała za zadanie wytypować osoby, które były najbardziej zmotywowane, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe zaangażowanie w realizowane działania projektowe.  

Celem stażu jest przede wszystkim zdobycie cennego doświadczenia oraz rozwój wiedzy
i umiejętności procentujących w przyszłości a związanych ze środowiskiem zawodowym.

Niezwykle istotną cechą stażu jest jego elastyczność . Oznacza to, iż godziny pracy będą  indywidualnie dostosowane do dyspozycyjności stażysty. Uczestnicy nie muszą więc rezygnować z nauki, ze swoich obowiązków domowych albo hobby.

W dniu 8 grudnia br. odbyło się spotkanie z udziałem Marty Mordarskiej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, podczas którego oficjalnie przekazano umowy stażystom oraz przedstawiono zakres praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy. Pełnomocnik Prezydenta pogratulowała młodzieży pierwszej pracy i podkreśliła jej znaczenie w zdobywaniu pierwszego doświadczenia zawodowego.

Udział w stażu niesie za sobą wymierne korzyści m.in. :

 • Szanse na łatwiejszy  start zawodowy,
 • Umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia,
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności procentującej w przyszłości,
 • Otrzymanie wsparcia na drodze dokonywania ważnych wyborów życiowych,
 • Stworzenie szansy twórczego spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi, rozwijania pasji i zdolności
 • Zwiększenie pewności i wiary we własne możliwości, jako niezbędnych czynników
  w rozwoju zawodowym,

Oferta stażu skierowana jest do osób między 15 a 24 rokiem życia, mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza (licealiści, studenci) biorących udział ww. projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Całość przedsięwzięcia zrodziła się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowy Sącz ds. Społecznych. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.

Stypendium stażowe wypłacane młodzieży finansowane jest ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nowy Sącz, dnia 28.11.2014

 

    Zamawiający

 

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

 

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

 

Dotyczącego:   

ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 

Zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne dla Uczestników Projektu  – opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem ( 55 osób ) w województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna/opieka. Baseny powinny zapewnić różnorodność atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. m. innymi: zjeżdżalnie, gejzery wodne, karuzelę wodną, pole do zabaw zespołowych, przeprawę linową, ściankę alpinistyczną, armatki i kaskady wodne oraz szeroką zjeżdżalnię i sztuczną falę z urządzeniem  Wave Ball.

 

 

Określenie Uczestników wyjazdu:

 1. Dzieci w wieku do lat 3 – 1
 2. Dzieci od 3 do 13 lat – 11
 3. Młodzież od 13/studenci do 26 lat – 12
 4. Dorośli w wieku do 59 lat – 17
 5. Seniorzy powyżej 60 r. ż. – 14

 

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

Termin wyjazdu: 29 listopada 2014r. (wyjazd całodniowy)

      

Wykaz Wykonawców, których oferty podlegały ocenie:

 

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium cena

1

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE “KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza             Nowy Sącz

100

 

2

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „SĄCZ – TOUR”                          Nowy Sącz

94,90

3

 

„ARNIKA” Paweł Różański                 BIURO TURYSTYCZNE            Krynica- Zdrój

83,04

4

WADI.fhu Artur Ptaszek           Bielsko-Biała

72,09

5

 

Firma Turystyczna „JURKOWSKI” Wojciech Jurkowski              Ochotnica Górna

79,16

6

 

BIUO REZERWACJI KARPACZ Agnieszka Mieszkalska                   Karpacz

78,15

7

 

Biuro Turystyczne Travelspot                Sp. z o.o. Sp.K.                                           Gdynia

90,29

8

 

BIURO POŚREDNICTWA USŁUG „MAXIM” sp. z o.o.                       Nowy Sącz

78,81

 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez

 

  PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza

w Nowym Sączu

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.11.2014r.


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 6/2014

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.       ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz
Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004
 

2.       OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3.       OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r.

 

4.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek

Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne dla Uczestników Projektu – młodzieży uczestniczącej w module „Jestem, pomagam, poznaję”, rodziców i opiekunów prawnych młodzieży,  wraz z otoczeniem ( ok. 45 osób ) w Województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna/opieka. Baseny powinny zapewnić różnorodność atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. m. innymi: zjeżdżalnie, gejzery wodne, karuzelę wodną, pole do zabaw zespołowych, przeprawę linową, ściankę alpinistyczną, armatki i kaskady wodne oraz szeroką zjeżdżalnię i sztuczną falę z urządzeniem Wave Ball.

 

Określenie Uczestników wyjazdu:

a)       Młodzież od 15/studenci do 26 lat – 32

b)       Dorośli w wieku do 59 lat – 13

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

 

5.       MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU: basen termalny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Województwo Małopolskie.

 

6.       TERMIN WYJAZDU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO: 14.12.2014r. (wyjazd całodzienny)

 

7.       W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:

1.       Przewozu uczestników Projektu wraz z ich otoczeniem z Nowego Sącza do miejsca korzystania z basenów termalnych i powrotu. Wykonawca zapewni przewóz klimatyzowanym autokarem klasy LUX (autokar dostępny podczas całego czasu trwania wyjazdu) z uwzględnieniem wszelkich kosztów/opłat parkingów itp., oraz woreczki foliowe na nieczystości przy każdym siedzeniu.

2.       Zapewnienie biletów wstępu na baseny termalne w wymiarze 4 godzin zegarowych jednorazowo na jednego uczestnika projektu.

3.       Zapewnienie wyżywienia dla każdego Uczestnika Projektu w postaci:

- drugiego śniadania w formie lunch-boxu (kanapka min. z wędliną, serem, warzywami, sok pomarańczowy 200-250 ml, baton czekoladowy min. 100g, owoc min. 80g)

- dwudaniowego obiadu z deserem z alternatywnym menu bezmięsnym.

Wyżywienie powinno odpowiadać normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku              i potrzeb Uczestników wyjazdu.

 

8.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a)       prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

b)       oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

9.       WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

                W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:

1.       Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu

2.       Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia

3.       Halina Stachurska – Sekretarz

10.    KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1.     Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

                C = (Cmin. /Coferty) x 100

                C - ilość punktów dla danej oferty,

                Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

                Coferty - cena brutto danej oferty

 

2.     Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.

3.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.     Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.     Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.

6.     Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.     Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.

8.     Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

9.     Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

10. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.

12. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.

13. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 10.12.2014 r. do godz. 8.00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„Oferta na zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na basen termalny podczas wyjazdu w ramach projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”– nie otwierać przed 10.12.2014 r. do godz. 8.00 ”.

 

Oferta winna zawierać:

1.       Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

4.       Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki (do pobrania na dole strony: Zapytanie ofertowe nr 6 - zapewnienie transportu,_wyżywienia i biletów wstepu na basen termalny)

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.11.2014r. 


Wyjazd szkoleniowo – edukacyjny

„Zdrój wiedzy”

Uczestnicy Projektu, modułu „Jestem, pomagam, poznaję” spędzili niezwykle pracowity weekend zgłębiając swoją wiedzę i umiejętności podczas wyjazdu szkoleniowo- edukacyjnego w dniach 14-16 listopada 2014 r. Młodzież zagościła w Krynicy Zdrój, urokliwej miejscowości pełnej tradycji, w której to natchnienie oraz inspirację do działania odnajdywali wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Atmosfera ciszy i spokoju panująca pośród górskiej scenerii stworzyła młodym ludziom warunki w pełni sprzyjające dobremu samopoczuciu, a przede wszystkim koncentracji.

Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w warsztatach językowych w wymiarze 18 godzin dydaktycznych, których zadaniem było  poszerzenie praktycznych umiejętności i kompetencji w obszarze języka angielskiego. Tematyka zajęć  oparta została na kwestiach nie uwzględnianych w programach szkolnych. Młodzież skupiła się na zagadnieniach przydatnych podczas poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów biznesowych, czy też rozmów kwalifikacyjnych. Omówiono również problematykę kreowania wizerunku w mediach i skutecznej reklamy. Uczestnicy mieli okazję sprawdzenia swojej kreatywności podczas tworzenia własnych projektów oraz prezentacji, co więcej mogli się przekonać jaki faktycznie jest ich poziom zdolności językowych. Trener położył nacisk na ćwiczeniach z zakresu słownictwa, jak też łatwości inicjowania i prowadzenia dyskusji. Było wyraźnie widać pełne zaangażowanie we wspólna pracę i skupienie grupy na osiągnięciu założonych początkowo celów.

Jednocześnie młodzi ludzie w czasie wolnym od zajęć warsztatowych skorzystali z możliwości aktywnego wypoczynku podczas ćwiczeń rekreacyjno-sportowych (łącznie 8 godzin). Posłużyły temu takie atrakcje jak basen, sauna, sala solankowa i ping pong. Natomiast po całodziennym wysiłku umysłowym i fizycznym nadchodził moment relaksu, wytchnienia oraz zabawy przy grach planszowych i wspólnych rozmowach.

Uczestnicy Projektu wrócili zadowoleni oraz pełni motywacji i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Wystawa „Śladami Barbackiego”

 

W dniu 13 listopada o godz. 16.30 w sali Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 3 została zorganizowana niezwykła wystawa pn. „Śladami Barbackiego” poświęcona jak sama nazwa wskazuje wybitnemu artyście i społecznikowi, jakim był Bolesław Barbacki.

 

Organizatorem wystawy było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu we współpracy z Miastem Nowy Sącz – Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Społecznych oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Ekspozycja obejmowała wybrane prace malarskie z kolejnych etapów twórczości Bolesława Barbackiego, znajdowały się w niej także prace dotąd nie pokazywane.

 

Podczas wystawy zorganizowanej w ramach modułu „Jestem, pomagam, poznaję” projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” młodzież – uczestnicy modułu, którzy w ostatnich dwóch miesiącach podążali śladami Bolesława Barbackiego zaprezentowali wspólnie przygotowaną prezentację poświęconą życiorysowi wybitnego artysty pn. „Sądecki szlak Bolesława Barbackiego. Warsztaty patriotyczne – śladami Barbackiego”. Kolejnym etapem wystawy, było wystąpienie Pana Roberta Ślusarek Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na temat „Charakterystyka postaci Bolesława Barbackiego, jako znamienitego malarza oraz propagatora kultury Miasta Nowego Sącza”. Podczas wystawy głos zabrali również zaproszeni goście, Pani Teresa Maszczak, Pani Anna Totoń  oraz Pan Wacław Jagielski. Nie mniej jednak ukoronowaniem wystawy było odsłonięcie prac malarskich Bolesława Barbackiego, które dotąd nie były pokazywane.

Pan Dyrektor Muzeum Okręgowego poprosił o odsłonięcie ww. prac m.in. Panią Martę Mordarską – Pełnomocnik ds. Społecznych oraz Radną Województwa Małopolskiego w podziękowaniu za wkład wniesiony na rzecz wystawy. Po zakończeniu części merytorycznej wystawy, uczestnicy mogli podziwiać wystawione prace malarskie poddając się dyskusjom na temat twórczości Bolesława Barbackiego.

Wystawa zorganizowana została w ramach działań o charakterze środowiskowym Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy

Inwałd 7-9 listopada 2014

W dniach 7 - 9 listopada br. Grupa Rodzin Zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” miała możliwość uczestniczyć w wyjeździe edukacyjno-szkoleniowym do miejscowości Inwałd w powiecie wadowickim. Program wyjazdu przewidywał nie tylko uczestnictwo w zajęciach warsztatowych mających na celu zintegrowanie grupy, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie zdolności twórczych i wyobraźni czy przepracowanie trudnych emocji i odreagowanie napięć, ale także w programie rekreacyjno – sportowym.

Zajęcia warsztatowe odbywały się na terenie Hotelu Łysoń w malowniczej scenerii, która gwarantowała ciszę, spokój i poczucie uwolnienia się od zgiełku miasta i pędu życia codziennego. Grupa Rodzin mogła nie tylko skorzystać z zaplecza hotelu, ale ponadto miała możliwość zwiedzić Park Miniatur "Świat Marzeń" najsławniejszych budowli świata i małe ZOO, które to atrakcje usytułowane były w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu oraz kino 5D, koło młyńskie, samochody elektryczne, tunel strachów egipskich połączone ze zwiedzaniem muzeum eksponatów egipskich itp.

Zajęcia warsztatowe natomiast, odbywały się w dwóch mieszanych grupach warsztatowych. Podczas zajęć uczestnicy w formie interaktywnej pochylali się nad problematyką rozwiązywania sytuacji konfliktowych w życiu oraz szukali pozytywnych rozwiązań sytuacji kryzysowych. Na kanwie tych zajęć powstały dwa równoległe filmy, których autorami, reżyserami i aktorami byli sami uczestnicy. Efektem 3 dniowej pracy była prezentacja filmu, jego wspólne omówienie oraz rozdanie Oscarów za reżyserię i grę aktorską. Co więcej, podczas zajęć dało się zauważyć wielkie zaangażowanie całej grupy.  Każdy, począwszy od dzieci do opiekunów mieli do spełnienia ważna rolę tj. omówienie problemu sytuacji konfliktowej, stworzenie scenariusza, podział ról, próby, charakteryzacja, wreszcie kręcenie filmu. Działania te wyzwalały olbrzymią energię i potencjał grup.  Warsztaty ujawniły ukryte talenty i inwencję twórczą uczestników, było w tym dużo zabawy, śmiechu, ale też zadumy i odpowiedzialności a całość podsumowano pozytywnym przesłaniem, że każdą sytuację kryzysową, konfliktową można zażegnać a każdy problem pozytywnie rozwiązać.

Wyjazd był bardzo udany, Grupa Rodzin Zastępczych wyjeżdżała wypoczęta, zintegrowana  i z nadzieją na dalsze możliwości takiej formy pracy w formie wyjazdowej.

Projekt i wyjazd jest współfinanosowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 5/2014

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
  Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz
Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004
 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek

Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne dla Uczestników Projektu – opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem ( 55 osób ) w Województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna/opieka. Baseny powinny zapewnić różnorodność atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. m. innymi: zjeżdżalnie gejzery wodne, karuzelę wodną, pole do zabaw zespołowych, przeprawę linową, ściankę alpinistyczną, armatki i kaskady wodne oraz szeroką zjeżdżalnię i sztuczną falę z urządzeniem Wave Ball.

 

Określenie Uczestników wyjazdu:

 1. Dzieci w wieku do lat 3 – 1
 2. Dzieci od 3 do 13 lat – 11
 3. Młodzież od 14/studenci do 26 lat – 12
 4. Dorośli w wieku do 59 lat – 17
 5. Seniorzy 60 i więcej  r. ż. - 14

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU: basen termalny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Województwo Małopolskie.

 

 1. TERMIN WYJAZDU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO: 29.11.2014r. (wyjazd całodzienny)

 

 1. W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:
 1. przewozu uczestników Projektu wraz z ich otoczeniem z Nowego Sącza do miejsca korzystania z basenów termalnych i powrotu. Wykonawca zapewni przewóz klimatyzowanym autokarem klasy LUX (autokar dostępny podczas całego czasu trwania wyjazdu) z uwzględnieniem wszelkich kosztów/opłat parkingów itp., oraz woreczki foliowe na nieczystości przy każdym siedzeniu.
 2. Zapewnienie biletów wstępu na baseny termalne w wymiarze 4 godzin zegarowych jednorazowo na jednego uczestnika projektu.
 3. Zapewnienie wyżywienia dla każdego Uczestnika Projektu w postaci:

- drugiego śniadania w formie lunch-boxu (kanapka min. z wędliną, serem, warzywami, sok pomarańczowy 200-250 ml, baton czekoladowy min. 100g, owoc min. 80g)

- dwudaniowego obiadu z deserem

Wyżywienie powinno odpowiadać normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

                W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 100

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 28.11.2014 r. do godz. 8.00  w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„Oferta na zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na basen termalny podczas wyjazdu w ramach projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”– nie otwierać przed 28.11.2014 r. do godz. 8.00 ”.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 4. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pan Henryk Leśniara, 512-199-094.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:(do pobrania na dole strony pod nazwą: Zapytanie ofertowe nr 5 - bilety wstepu, transport,_wyzywienie.docx

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.11.2014r.

 


Nowy Sącz, dnia 04.11.2014

    Zamawiający

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 Dotyczącego:   

ZAPEWNIENIE POBYTU I WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES!” PODCZAS WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO

Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla Uczestników Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” podczas wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim w obrębie powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego dla opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem ( ok. 44 osób ).

W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna i przedstawiciele Zamawiającego.

 

Termin wyjazdu: 7 listopada 2014 r. – 9 listopada 2014 r.

Wykaz Wykonawców, których oferty podlegały ocenie:

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium cena

1

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KRYWAŃ” s.c.         Jerzy Giza, Jarosław Giza
Nowy Sącz

100

 

Spośród złożonych ofert dwie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych złożone przez firmę:

 1. „RADOCZA PARK” Sp. z o.o., ul. Wapienna 2, 30-544 Kraków

Oferent nie spełnił poniższych wymogów:

 • wskazanie innego terminu realizacji zamówienia niż zaplanowany w ofercie przez Zamawiającego

 

 1. BIURO USŁUGOWO-TURYSTYCZNE „ATLANTIC”, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów

Oferent nie spełnił poniższych wymogów:

 • brak załącznika dotyczącego opisu ośrodka/hotelu z uwzględnieniem oferowanych propozycji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 podpunkcie g

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza
z Nowego Sącza

Nowy Sącz, 04.11.2014r.

 


Ogłoszenie

 

W związku z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności  Nr 4/2014 w  ramach Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu), na  ZAPEWNIENIE POBYTU I WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES!” PODCZAS WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO - Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zapewnieniu alternatywnej propozycji w ramach punktu 7.3 Zapytania ofertowego pn. „Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom wyjazdu pobyt w Rodzinnym Parku Rozrywki ENERGYLANDIA  w Zatorze w pierwszym dniu wyjazdu tj. 7 listopada br. w godzinach 9:00 – 14:00 ( 5 godzin ).”

Zmiana jest dopuszczalna z uwagi na trwające w w/w okresie w przedmiotowym obiekcie prace remontowe.

 

                              Nowy Sącz,  03.11.2014r.


Zakończenie modułu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

Kolejna grupa młodzieży, uczestnicząca w projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”  zakończyła swój udział w module pn.: „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

Motywem przewodnim zrealizowanych działań było wprowadzenie młodych osób, rozpoczynających swoją podróż ku dorosłości, w arkana biznesu poprzez przekazanie im praktycznej wiedzy przydatnej w realnym świecie na drodze do sukcesu. Uczestnicy Projektu w ramach zrealizowanego modułu mieli możliwość spotykać się ze specjalistami, którzy dzielili się własnym doświadczeniem oraz wskazówkami jak skutecznie zrealizować swoje pomysły. Młodzi Sądeczanie odkrywali swoje pasje, nabywali umiejętności a także spędzali czas wśród innych równie wyjątkowych osób.

Oferta projektu skierowana była do osób między 15 a 24 rokiem życia, mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza.

W spotkaniu ewaluacyjnym, które odbyło się w dniu 21 października 2014 roku udział wzięli Pani Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego, Pan Paweł Dziedzic, Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu oraz przedstawiciele kadry trenerskiej.

Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, która jest inicjatorką projektu podziękowała zgromadzonej młodzieży za zaangażowanie oraz wzorową aktywność. Pogratulowała uczestnikom wytrwałości i wyraziła nadzieję, że młodzież wykorzysta nabyte podczas trwania projektu umiejętności i kompetencje w swoim życiu.

Organizatorzy przedsięwzięcia umożliwili uczestnikom udział w licznych zajęciach wspomagających czynny rozwój osobowy i intelektualny m.in.: treningi kompetencji społecznych; warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, ułatwiające poruszanie się na rynku pracy; zajęcia projektowana, tworzenia i prowadzenia stron www.; warsztaty kreatywnego myślenia; wizyty studyjne oraz spotkania z cenionymi przedsiębiorcami.

Wszystkie szkolenia i aktywności były w pełni dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Uczestników Projektu.

Każda osoba kończąca udział w projekcie otrzymała stosowny certyfikat, stanowiący przydatne uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych. Co więcej, osoby silnie zmotywowane i aktywne otrzymały wyróżnienia oraz mogły liczyć na dodatkowe korzyści.

Uczestnicy przekazali Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych Marcie Mordarskiej wyrazy uznania za realizację Projektu, wręczając w podziękowaniu bukiet kwiatów.

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Panią Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.


Nowy Sącz dnia 17.10.2014r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 4/2014

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

 ZAPEWNIENIE POBYTU I WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES !” PODCZAS WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
  Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz
Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004
 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek

Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pobytu i wyżywienia dla uczestników projektu „Twoja aktywność szansa na sukces!” podczas wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim w obrębie powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego dla opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem (ok. 44 osób).

W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna i przedstawiciele Zamawiającego.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –  w województwie małopolskim w obrębie powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego.

 

 1. TERMIN WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO: 7 listopada 2014 r. – 9 listopada 2014 r.
 2. W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:

1. Obiekt powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. (Dz. U. Nr 22 poz. 169 z poźn. zm.).

2. Hotel/ośrodek, w którym zostaną zakwaterowani Uczestnicy wyjazdu powinien być położony poza obszarami   o zwartej zabudowie, spokojnej okolicy i na terenie o dużej ilość zieleni tj. lasy, ogrody, krzewy oraz powinien dysponować:

a. pokojami: 1-osobowymi, 2 – osobowymi, 3-osobowymi, 4-osobowymi i 5-osobowymi z możliwością dostawki dla dzieci w wieku 1-10 lat. Każdy pokój musi posiadać węzeł sanitarny tj. WC + łazienka z umywalką, wanną lub natryskiem,

b. kuchnią wyposażoną w odpowiedni sprzęt umożliwiający przygotowanie i podanie posiłków w jednym czasie – dla minimum 44 osób,

c. jadalnią z wyposażeniem dla minimum 44 osób,

d. trzema salami szkoleniowymi dostępnymi równolegle do przeprowadzania zajęć wyposażonymi w projektor, sprzęt multimedialny, flipchart wraz z papierem i pisakami,

e. teren wokół hotelu/ośrodka jest ogrodzony i bezpieczny,

f. hotel/ośrodek zapewnia w ramach realizacji programu rekreacyjno-sportowego po zakończeniu zajęć merytorycznych:

        - pomieszczenie dla małych dzieci do gier i zabaw oraz plac zabaw w tym piłki do gier zespołowych,

        - możliwość zorganizowania karaoke podczas zajęć.

g. hotel/ośrodek zapewnia w ramach realizacji programu rekreacyjno-sportowego po zakończeniu zajęć merytorycznych minimum 3 spośród n/w propozycji:

 - basen,

- sauna,

-  bilard,

- kręgielnie,

3. Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom wyjazdu pobyt w Rodzinnym Parku Rozrywki ENERGYLANDIA  w Zatorze w pierwszym dniu wyjazdu tj. 7 listopada br. w godzinach 9:00 – 14:00 ( 5 godzin ).

4. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie i gwarantuje, że podawane posiłki będą urozmaicone, kaloryczne – zgodnie z normami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym. Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże  i winne być przyrządzone w dniu ich wydania. Przygotowane i podawanie posiłków będzie się odbywało zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

5. Wyżywienie winno być następujące dla każdego Uczestnika wyjazdu:

- zapewnienie 2-daniowego obiadu z deserem i napojami w  pierwszym, drugim i trzecim dniu z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi

- zapewnienie kolacji w pierwszym i drugim dniu pobytu w postaci jednego ciepłego dania z napojami z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi,

- zapewnienie śniadania w drugim i trzecim dniu pobytu w formie stołu szwedzkiego, odpowiadające normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu.

- podczas pobytu w Rodzinnym Parku Rozrywki ENERGYLANDIA organizator zapewnia Uczestnikom suchy prowiant w formie lunch-boxu (kanapka min. z wędliną, serem, warzywami, sok pomarańczowy 0,2 - 0,33 ml, baton czekoladowy min. 100g, owoc min. 80g, woda mineralna 500 ml).

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do 3 dni przed wyjazdem kartę menu. Alternatywnie stół szwedzki.

6. Podczas zajęć prowadzonych we własnym zakresie przez Zamawiającego (każdego dnia minimum 6 godzin szkoleniowych dla każdej z 3 grup), Wykonawca podczas przerw gwarantuje uczestnikom dostęp do napojów gorących (herbata, kawa) i zimnych (soki, woda mineralna) oraz przekąsek (ciasteczka, ciasto 100g/os, owoce) – dwie przerwy w ciągu dnia dla każdej grupy.

7. Zamawiający poda ostateczną ilość Uczestników wyjazdu na trzy dni przed terminem wyjazdu szkoleniowo – edukacyjnego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Kadry osób realizujących zamówienie spośród specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dzięki którym przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z należytą starannością.

9. Szczegółowy program pobytu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekę personelu i obsługę, która będzie w imieniu wykonawcy czuwać nad sprawami organizacyjnymi i prawidłową realizacją programu pobytu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

                W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 100

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 3 listopada 2014 r. do godz. 9.00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„Oferta na zapewnienie pobytu i wyżywienia dla uczestników projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !” podczas wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego”  – nie otwierać przed 3 listopada 2014 r. do godz. 9.00”.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS
 5. Opis ośrodka/hotelu z uwzględnieniem oferowanych propozycji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 podpunkcie  g

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki: (do pobrania na dole strony pod nazwą: zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_nr_4_w_2014_-wyjazd_eduk.-szkolen.doc

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.10.2014r.


Gościnnie w Muszynie – Wizyta Studyjna w UMiGU Muszyna 26.08.2014 r.

W dniu 26 sierpnia 2014 roku młodzież uczestnicząca w projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wzięła udział w wizycie studyjnej w Urzędzie Miasta i Giminy Uzdrowiskowej Muszyna – gminy wyróżnionej w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego”. W czasie wizyty przyszli przedsiębiorcy mieli możliwość spotkania z dr Janem Golbą zdobywcą tytułu „Samorządowca 25-lecia”. W spotkaniu wzięła również udział Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego, a zarazem inicjatorka i pomysłodawca projektu.

Dr Jan Golba poprzez przygotowaną prelekcję starał się przybliżyć zebranym historię Miasta i Gminy Uzdrowiskowej. Burmistrz Muszyny opowiedział młodzieży o swojej pracy, wskazał jednocześnie na rangę zmian jakie zaszły w Muszynie w ostatnim czasie. Zgromadzone osoby zostały po krótce zaznajomione z projektami jakie udało się dotychczas zrealizować w gminie, a także miały okazję posłuchać o nowych planach i przedsięwzięcia związanych z rozwojem miejscowości. Burmistrz w szczególności skupił uwagę słuchaczy na projekcie Rewitalizacji Zapopradzia, które po spotkaniu Uczestnicy Projektu mieli możliwość zobaczyć i ocenić. Po zakończonej prezentacji nie zabrakło czasu na pytania kierowane do prelegenta. Zagadnieniami niezwykle interesującymi młodych przedsiębiorców były kwestie związane z przyszłością Gminy oraz inspiracjami do podejmowania co raz to nowych działań. Na ręce Burmistrza zostały złożone przez Radną Wojewódzką i młodzież serdeczne podziękowania za możliwość odbycia wizyty studyjnej, która ma szansę przyczynić się do zainicjowania wielu pozytywnych zmian w świadomości młodych ludzi. Po opuszczeniu Urzędu MiGU młodzież zwiedziła powstały w Muszynie „Ogród Sensoryczny” wraz z kompleksem stawów rekreacyjnych gdzie podziwiano piękno miejscowej przyrody oraz okoliczną panoramę. Podczas spaceru młodzież mogła rownież spróbować rodzimych wód źródlanych, sztandarowego symbolu regionu muszyńskiego. Uczestnikom stworzono w ten sposób okazję do bezpośredniego doświadczenia efektów wynikłych z realizacji w Muszynie rozlicznych projektów w ostatnich latach, w większości dzięki finasowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Projekty „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.


W dniu 18 sierpnia 2014 roku młodzież biorąca udział w projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” rozpoczęła zajęcia pn. „Lekcja Przedsiębiorczości”. W trakcie zajęć przyszli przedsiębiorcy będą mogli między innymi dowiedzieć się jak napisać dobry biznesplan, czy jak założyć własną działalność gospodarczą. Jednym z elementów warsztatów była wizyta studyjna w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Nowym Sączu. Zasadniczym celem było zaznajomienie Uczestników z realną szansą uruchomienia przez nich działalności gospodarczej.

W dniu 21 sierpnia podczas zajęć młodzież realizująca moduł „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” miała okazję zapoznać się ze Strukturą Biura Obsługi Przedsiębiorcy, Referatu Pomocy Publicznej, Stanowiska Obsługi Inwestora oraz procedurami związanymi z obsługą CEIDG, a w szczególności z zasadami zakładania firmy. Młodzież zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami oraz niezbędnymi formalnościami, których należy każdorazowo dokonać.

Uczestnicy mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce w trakcie rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Podczas rejestracji firmy jeden z uczestników pełnił funkcję pracownika wydziału podczas gdy drugi odgrywał rolę potencjalnego przedsiębiorcy pragnącego rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy dowiedzieli się jednocześnie w jaki sposób korzystać z wyszukiwarki podmiotów gospodarczych udostępnionej przez Ministerstwo Gospodarki. Na zakończenie słuchacze otrzymali przewodnik pt. „Moja Firma w Nowym Sączu”, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące zakładania własnej firmy.

Warto zaznaczyć, że wiedza z dziedziny przedsiębiorczości jest bardzo często podstawą do osiągnięcia sukcesu zawodowego, w efekcie prowadzącego również do poczucia spełnienia w życiu.

Projekty „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.


II Zjazd Sądeczan

 

10 sierpnia na starosądeckich błoniach odbył się II Zjazd Sądeczan organizowany przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”. W tym roku Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu włączyło się organizację tego wydarzenia, poprzez przygotowanie stoiska integracyjnego dla rodzin pod nazwą ”Rodzino! Baw się z nami”. Główną ideą przedsięwzięcia było zachęcanie rodzin do wspólnej zabawy, zaciśnięcie więzi rodzinnych czy zachęcanie do rodzinnego spędzenia czasu. Poza zapewnieniem gier i zabaw uczestnikom. Zjazdu Stowarzyszenie rozpowszechniało informację na temat swojej głównej działalności, jaką jest szeroko pojęte wspieranie rodzin – zarówno zastępczych jak i biologicznych.

 

Podczas Zjazdu dzieci chętnie brały udział w grach i zabawach przeprowadzanych przez przedstawicieli Stowarzyszenia: stażystów Programu Rewitalizacji Społecznej, Uczestników Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” oraz pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. W programie były m.in. skoki w workach, gra „Pajacyk” lub „Kamyczki”, zabawy chustą Klanza i wiele innych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród najmłodszych stanowiska skręcania balonów oraz malowania twarzy. W tym czasie w namiocie Stowarzyszenia dorośli mogli uzyskać profesjonalną informację na temat procedur zakładania rodzin zastępczych udzielaną przez pracowników Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin lub uzyskać wsparcie doradcy zawodowego, czy psychologa. Zgromadzona młodzież sądecka miała szansę zapoznać się bliżej z ofertą projektów adresowanych do nich przez Stowarzyszenie. Wydarzenie to stworzyło doskonałą okazję dla promocji realizowanych działań i przybliżenia osobom zainteresowanym faktycznych efektów, które udało się wypracować przez ostatnie miesiące.
 

 

 

 


Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy Stryszawa 21-22.06.2014

Edukacyjny Raj”

Młodzi Przedsiębiorcy w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” mieli okazję wzięcia udziału w dwudniowym wyjeździe szkoleniowym. Uczestnicy Projektu zostali zaproszeni do podjęcia wspólnej pracy w urokliwej scenerii miejscowości Stryszawa. Jest to ośrodek górski położonych w Beskidach odznaczający się niezwykłym klimatem spokoju i harmonii sprzyjającemu dobremu samopoczuciu oraz wyzwoleniu pozytywnej energii. Niezaprzeczalnie to miejsce którego atmosfera pozwala z łatwością się skoncentrować na zdobywaniu nowej wiedzy i cennego doświadczenia.

Program wyjazdu przewidywał uczestnictwo w zajęciach z zakresu treningu kompetencji społecznych, których ideą zasadniczą jest rozwój niezbędnych umiejętności interpersonalnych wśród Uczestników Projektu poprzez takie komponenty jak: budowanie poczucia wartości, przekazanie podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby, podwyższanie motywacji do podejmowania nowych wyzwań, czy budowanie poprawnych relacji w grupie rówieśniczej. Trening w tym obszarze zrealizowany w podczas wyjazdu dał możliwość lepszego poznania siebie jak również innych osób biorących udział w tym przedsięwzięciu. Uczestnikom Projektu stworzono szansę sprawdzenia zarówno siebie jak i swoich reakcji w różnorodnych realiach grupowych odrywając ich od codziennego otoczenia. Charakter, a także sposób prowadzenia zajęć został oparty o zasadę akceptacji i bezpieczeństwa co przyczyniło się do podjęcia próby zbudowania wzajemnego zaufania. Młodzież entuzjastycznie podeszła do zaproponowanych im działań.

Uczestnicy Projektu w ramach cyklu „Spotkanie z Przedsiębiorcą” spotkali się również z właścicielem kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego, który podzielił się własnymi przeżyciami i nauką płynącą z jego praktyki biznesowej, a także udzielił wielu niezbędnych wskazówek jak skutecznie realizować swoje pomysły. Pojawiło się wiele pytań z których żadne nie pozostało bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Młodzi ludzie dążący do sukcesu mogli w pełni zaspokoić swoją ciekawość.

Poza koniecznością realizacji obowiązkowego programu szkoleniowo – edukacyjnego przewidziano jednocześnie czas na rekreację i aktywny odpoczynek. Młodzież mogła skorzystać z takich atrakcji jak basen, sauna, grota solna, czy też siłownia. Natomiast po wieczornym grillowaniu można było się oddać wspólnej zabawie oraz relaksowi przy kręglach i bilardzie.

Uczestnicy Projektu wrócili zadowoleni oraz pełni zapału do działania i podejmowania kolejnych stawianych przed nimi wyzwań.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Spotkanie z Przedsiebiorcą, Społecznikiem i Politykiem

W piątek 20 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne z serii zaplanowanych spotkań z przedsiębiorcami w ramach Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości - Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-Się ! – Sądecki start w nowe możliwości” oraz projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !”. Młodzież biorąca udział w projektach gościła Zygmunta Berdychowskiego – Radnego Województwa Małopolskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, byłego posła oraz działacza społecznego. Jest On również pomysłodawcą i organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy a także pierwszym Sądeczaninem który zdobył najwyższy szczyt świata – Mont Everest.

W spotkaniu wzięła również udział Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Radna Województwa Małopolskiego przywitała zgromadzoną młodzież i zapoznała ich z życiorysem przedsiębiorcy. Zygmunt Berdychowski przedstawił Uczestnikom Projektów kulisy powstania pomysłu organizacji Forum Ekonomicznego. Opowiedział również o zasadach organizacji takiego przedsięwzięcia. Radny Województwa Małopolskiego zapoznał młodzież ze swoją drugą inicjatywą - Festiwalem Biegów w Krynicy-Zdroju wzorowanym na maratonie biegowym, który odbywa się m. in. w Nowym Jorku i Bostonie.

Zebrana młodzież zadała wiele pytań dotyczących różnych dziedzin życia. Zygmunt Berdychowski odpowiadał na pytania związane z przedsiębiorczością, sportem, rodziną oraz działalnością opozycyjną. Uczestnicy spotkania byli w szczególności zainteresowani kwestiami związanymi z wyprawą na Mont Everest. Na zakończenie spotkania Przedsiębiorca zaapelował do młodzieży by nigdy się nie poddawali i nie rezygnowali ze swoich planów, bo stanowczość i determinacja jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu!

Projekty „Twoja aktywność szansą na sukces ” oraz Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości – Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe możliwości” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcia zrodziły się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu


Pierwsza lekcja przedsiębiorczości – wizyta studyjna w FAKRO

 

W czerwcu 2014 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach modułu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. Młodzież uczestnicząca w projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, miała okazje wziąć udział w swojej pierwszej wizycie studyjnej w siedzibie firmy FAKRO – nowosądeckiego potentata zajmującego się produkcją okien dachowych. Wizyta ta była również okazją do poznania i integracji grupy.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Sali konferencyjnej przedsiębiorstwa.  Prowadzący przedstawił zgromadzonej młodzieży historię powstania firmy FAKRO i jej obecny status na rynku. Wspomniał, że firma FAKRO jest jedną z trzech najbardziej cenionych firm produkujących okna na świecie. Poinformował również, że przedsiębiorstwo rozwija się bardzo dynamicznie. Dowodem tego są złożone wnioski patentowe. Uczestnicy mogli również zapoznać się z ofertą firmy FAKRO dzięki prezentacji 3-D.

W czasie drugiej części wizyty uczestnicy mieli możliwość zobaczyć proces powstawania produktu w firmie FAKRO w czasie zwiedzania hal produkcyjnych. Zwiedzanie kompleksu zajęło ok. 60 minut. Młodzież mogła zobaczyć stanowiska pracy oraz maszyny używane do produkcji okien. Uczestnicy projektu mogli również podziwiać gotowe produkty. W sali ekspozycyjnej zapoznali się z również z mechanizmami działania okien automatycznych i półautomatycznych. Poznali także nowinki techniczne związane z oknami dachowymi firmy FAKRO.

Uczestnicy projektu mieli też możliwość spotkania z Bożeną Damasiewicz - Dyrektorem Biura Zarządu oraz Dyrektorem Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”. Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego Polacy zarabiają 4 razy mniej niż Europejczycy na Zachodzie?” Grupa była w stanie wskazać kilkanaście powodów takiego stanu rzeczy. Prowadząca zachęciła młodzież do zakupu polskich produktów i promowania polskiej marki w świecie. Na zakończenie młodzież złożyła podziękowania na ręce przedstawiciela firmy FAKRO za możliwość odbycia tej niezwykłej wizyty studyjnej.

Projekt „Twoja aktywność szansą na sukces ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.


                                                                                                          Nowy Sącz, dnia 12.06.2014

    Zamawiający

 

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

 

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

 

Dotyczącego:   

ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I POBYTU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES!” PODCZAS WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO

 

 

Zapewnienie transportu, wyżywienia i pobytu dla Uczestników Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” podczas wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim w obrębie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego dla opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem ( ok. 60 osób ).

W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna i przedstawiciele Zamawiającego.

 

Termin wyjazdu: 20 czerwiec 2014 r. – 22 czerwiec 2014 r.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową

 

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium cena

1

UpHOTEL S.C.
Jelenia Góra

20,63

 

2

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „SĄCZ – TOUR”
Nowy Sącz

 

62,40

3

ANAS Sp z o.o.
Lublin

70,91

4

 

Firma Turystyczna „JURKOWSKI”
Wojciech Jurkowski
Ochotnica Górna

 

100

 

Spośród złożonych ofert dwie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych złożone przez firmę:

 1. Sun & More Sp. z o.o. ze Szczecina

Oferent nie spełnił poniższych wymogów:

 • brak załącznika dotyczącego opisu ośrodka/hotelu z uwzględnieniem oferowanych propozycji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 podpunkcie g.
 • brak załącznika dotyczącego opisu propozycji alternatywnych (dot. spływu Dunajcem)

 

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza z Nowego Sącza

  Oferent nie spełnił poniższych wymogów:

 • brak wypisu z ewidencji działalności gospodarczej/KRS
 •  

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez

 

Firma Turystyczna „JURKOWSKI” Wojciech Jurkowski w Ochotnicy Górnej

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.06.201r.


Akademia Młodego Samorządowca” 2014

 

„Akademia Młodego Samorządowca” to kolejny moduł realizowany w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

W module tym przewidziano między innymi: warsztaty z doradztwa zawodowego, treningi kompetencji interpersonalnych, warsztaty językowe pn. „Samorządowy język angielski”, czy warsztaty medialne pod hasłem „Wprowadzenie do dziennikarstwa TV”. Uczestnicy Projektu wzięli również udział w wizycie studyjnej. Dzięki inicjatywie Marty Mordarskiej - Radnej Województwa Małopolskiego, Ci młodzi ludzie zasiedli w głównej Sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie gdzie zostali zaproszeni do wspólnej dyskusji i poszukiwania rozwiązania problemów najbardziej nurtujących Małopolan. Odwiedzili oni także Oddział Telewizji Polskiej S.A. korzystając z szansy zaobserwowania procesu nagrywania i emisji wieczornego wydania „Kroniki” przez co mogli się poczuć jak prawdziwi dziennikarze.

„Akademia Młodego Samorządowca” miała na celu przede wszystkim podniesienie świadomości Uczestników Projektu w zakresie administracji państwowej oraz edukacji obywatelskiej. Wszelkie planowane działania mamy nadzieję, przysłużyły się rozwojowi ich wiedzy i umiejętności mogących zaprocentować w przyszłości, jednocześnie zdobyciu niezbędnego doświadczenia, a zarazem zwiększeniu motywacji osobistej oraz zbudowaniu poczucia wartości i wiary we własne siły. Ponadto udział w Projekcie stworzył młodym ludziom szansę twórczego spożytkowania czasu wolnego.

W dniu 4 czerwca br. zakończyły się działania w ramach modułu „Akademia Młodego Samorządowca”. Na spotkaniu ewaluacyjnym, kończącym kilkumiesięczną pracę obecni byli: Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych oraz Radna Województwa Małopolskiego, Paweł Dziedzic – Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu, trenerzy prowadzący szkolenia: Jan Gabrukiewicz oraz Piotr Pietrusza, jak również młodzi, ambitni Uczestnicy Projektu wraz z najbliższym otoczeniem. Spotkanie poprowadziła Klaudia Sobczyk- Moderator grup.

Po przywitaniu uczestników głos zabrali zgromadzeni goście. Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych pogratulowała uczestnikom wytrwałości i wyraziła nadzieję, że młodzież w przez całe swoje życie będzie dbała o dalszy rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Zachęciła również do wykorzystywania nabytych w czasie trwania projektu kompetencji do działalności na rzecz lokalnej społeczności. Radna Województwa wspomniała również o przypadającym na ten dzień rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu również pogratulował uczestnikom, wyraził przekonanie, iż zdobyte umiejętności pomogą w rozwoju kariery zawodowej młodych Sądeczan. Podsumowania poszczególnych zajęci dokonali zebrani na sali trenerzy. Piotr Pietrusza prowadzący zajęcia pn. „Trening Kompetencji Interpersonalnych” zaznaczył, że jest pod wrażeniem postępów uczynionych przez uczestników zajęć. Zajęcia ze „Wstępu do dziennikarstwa TV” podsumował Jan Gabrukiewicz. Zaapelował aby młodzież ćwiczyła umiejętność krytycznej oceny rzeczywistości kształtującej ich subiektywny ogląd sytuacji. Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości oraz dokonaniu symbolicznego podsumowania młodzieży przekazano certyfikaty uczestnictwa stanowiące świadectwo ich dużej aktywności i trudu włożonego w realizację wytyczonych im działań. Certyfikaty zostały wręczone przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu. Młodzież przygotowała film ilustrujący postępy dokonane w czasie trwania modułu. Jedna z dziewcząt napisała wiersz opowiadając w ten sposób o własnych odczuciach i perspektywie tego co udało się przeżyć w ramach przygody z projektem. Uczestnicy złożyli zarazem na ręce Pani Marty Mordarskiej szczere podziękowania dla trenerów i całego personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Projekt „Twoja aktywność szansą na sukces ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
Nr 3/2014
dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),
NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I POBYTU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES !” PODCZAS WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO

 
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
  Plac Kolegiacki 2
33-300 Nowy Sącz
Biuro Projektu:
ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004

 
 1. OZNACZENIE PROJEKTU:
Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r.

 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek
Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu, wyżywienia i pobytu dla uczestników projektu „Twoja aktywność szansa na sukces!” podczas wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim w obrębie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego dla opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem (ok. 60 osób).
W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna i przedstawiciele Zamawiającego.
 
 1. MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w województwie małopolskim w obrębie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego.
 
 1. TERMIN WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO: 20 czerwiec 2014 r. – 22 czerwiec 2014 r.
 2. W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:
1. Obiekt powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. (Dz. U. Nr 22 poz. 169 z poźn. zm.).
2. Hotel/ośrodek, w którym zostaną zakwaterowani Uczestnicy wyjazdu powinien być położony poza obszarami o zwartej zabudowie, spokojnej okolicy i na terenie o dużej ilość zieleni tj. lasy, ogrody, krzewy oraz powinien dysponować:
a. pokojami: 1-osobowymi, 2 – osobowymi, 3-osobowymi, 4-osobowymi i 5-osobowymi z możliwością dostawki dla dzieci w wieku 1-10 lat. Każdy pokój musi posiadać węzeł sanitarny tj. WC + łazienka z umywalką, wanną lub natryskiem,
b. kuchnią wyposażoną w odpowiedni sprzęt umożliwiający przygotowanie i podanie posiłków w jednym czasie – dla minimum 60 osób,
c. jadalnią z wyposażeniem dla minimum 60 osób,
d. trzema salami szkoleniowymi dostępnymi równolegle do przeprowadzania zajęć wyposażonymi w projektor, sprzęt multimedialny, flipchart wraz z papierem i pisakami,
e. teren wokół hotelu/ośrodka jest ogrodzony i bezpieczny,
f. hotel/ośrodek zapewnia w ramach realizacji programu rekreacyjno-sportowego po zakończeniu zajęć merytorycznych:
- pomieszczenie dla małych dzieci do gier i zabaw oraz plac zabaw w tym piłki do gier zespołowych,
- możliwość zorganizowania karaoke podczas zajęć,
- udostępnienie miejsca na grill.
g. hotel/ośrodek zapewnia w ramach realizacji programu rekreacyjno-sportowego po zakończeniu zajęć merytorycznych minimum 3 spośród n/w propozycji:
- basen,
- sauna,
- bilard,
- kręgielnie,
- boiska do gier zespołowych w tym piłki do gier zespołowych.
3. Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom wyjazdu możliwość spływu Dunajcem na trasie: Sromowce – Kąty - Szczawnica, nie krótszy niż 18 km w drugim dniu wyjazdu tj. 21 czerwca br. wraz z zapewnieniem przewodnika. Alternatywnie w razie niepogody organizator ma obowiązek zaoferować inną atrakcję. (Organizator przedkłada propozycję alternatywną wraz z składaną ofertą.)
4. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie i gwarantuje, że podawane posiłki będą urozmaicone, kaloryczne – zgodnie z normami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym. Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu ich wydania. Przygotowane i podawanie posiłków będzie się odbywało zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
5. Wyżywienie winno być następujące dla każdego Uczestnika wyjazdu:
- obiado-kolacja w pierwszym dniu powinna zawierać, co najmniej jeden zestaw dań gorących, napoje do wyboru dla uczestników z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi,
- kolacja w drugim dniu powinna zostać zorganizowana w formie grilla. Grill powinien składać się z dań grillowych, mięs pieczonych, pieczywa, zimnych przekąsek, sałatek dodatków. Napoje do kolacji obejmują: napoje gorące 500 ml na osobę, napoje zimne 400 ml na osobę.
- 2 daniowe obiady z deserem i napojami w drugim i trzecim dniu z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi
- śniadanie w drugim, trzecim dniu w formie stołu szwedzkiego, odpowiadające normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu.
- podczas spływu Dunajcem organizator zapewnia Uczestnikom suchy prowiant w formie lunch-boxu (kanapka min. z wędliną, serem, warzywami, sok pomarańczowy 0,2 - 0,33 ml, baton czekoladowy min. 100g, owoc min. 80g, woda mineralna 500 ml). Alternatywnie obiad w restauracji podczas wyjazdu.
- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do 5 dni przed wyjazdem kartę menu. Alternatywnie stół szwedzki.
6. Podczas zajęć prowadzonych we własnym zakresie przez Zamawiającego (każdego dnia minimum 6 godzin szkoleniowych dla każdej z 3 grup), Wykonawca podczas przerw gwarantuje uczestnikom dostęp do napojów gorących (herbata, kawa) i zimnych (soki, woda mineralna) oraz przekąsek (ciasteczka, ciasto 100g/os, owoce) – jedna w ciągu dnia dla każdej grupy.
7. Zamawiający poda ostateczną ilość Uczestników wyjazdu na cztery dni przed terminem wyjazdu szkoleniowo – edukacyjnego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Kadry osób realizujących zamówienie spośród specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dzięki którym przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z należytą starannością.
9. Szczegółowy program pobytu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy.
10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekę personelu i obsługę, która będzie w imieniu wykonawcy czuwać nad sprawami organizacyjnymi i prawidłową realizacją programu pobytu.
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
 
 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
  W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.
Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:
Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:
 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium
Cena – 100 %
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.
Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:
C = (Cmin. /Coferty) x 100
C - ilość punktów dla danej oferty,
Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,
Coferty - cena brutto danej oferty
 
 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
UWAGA:
Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 11 czerwca 2014 r. do godz. 9.00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:
Oferta na zapewnienie transportu, wyżywienia i pobytu dla uczestników projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !” podczas wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego” – nie otwierać przed 11 czerwca 2014 r. do godz. 9.00”.
 
Oferta winna zawierać:
 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS
 5. Opis ośrodka/hotelu z uwzględnieniem oferowanych propozycji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 podpunkcie g.
 6. Opis propozycji alternatywnych (dot. spływu Dunajcem)
 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.
 
Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.
 
W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.
 
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
Załączniki do pobranie na dole strony (Plik p.n. "Załączniki do zapytania Ofertowego Nr 3 w roku 2014 - NA_ZAPEWNIENIE TRANSPORTU,_WYŻYWIENIA I POBYTU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU")
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Nowy Sącz, dnia; 27.05.2014


Miasto Nowy Sącz wspiera rodzicielstwo zastępcze – konferencja prasowa

 

W dniu 22 maja br. w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.

W spotkaniu z przedstawicielami mediów udział wzięli: Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych oraz Radna Województwa Małopolskiego, Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu, Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii, Teresa Cabak - Przedstawicielka grupy Rodzin Zastępczych, biorących udział w projekcie „Twoja Aktywność Szansa na sukces!” oraz Klaudia Sobczyk- Moderator Grup oraz osoba odpowiedzialna z rekrutacje uczestników projektu.

Konferencja prasowa miała na celu przekazanie informacji dotyczących działań podjętych przez Miasto Nowy Sącz, na rzecz rodzin zastępczych zamieszkujących teren Miasta oraz rozpoczęcia rekrutacji do modułu Akademia Młodego Przedsiębiorcy realizowanego w ramach projektu.

Jako pierwsza głos zabrała Marta Mordarska. Radna poinformowała o nominacji Nowego Sącza w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” organizowanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Stwierdziła iż działania Miasta są doceniane na arenie ogólnopolskiej. Od lat Miasto Nowy Sącz każdorazowo wykorzystuje swój potencjał we wspieraniu rodziny. Przekazane także zostały bliższe informacje o organizacji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” – inicjatywy mającej na celu promocję i upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego. Pełnomocnik ds. Społecznych zapewniła o wsparciu dla Stowarzyszenia „BETLEJEM” zarówno ze swoje strony jak i ze strony Miasta oraz o pomocy w organizacji przedsięwzięć wspierających rodzicielstwo zastępcze.

W czasie konferencji głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „BETLEJEM” Paweł Dziedzic, który przybliżył etapy rozwoju Stowarzyszenia, w tym poinformował o otrzymaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Prezes przyznał, że przystąpienie do realizacji projektu „Twoja Aktywność szansą na sukces!” było bardzo ważne i pozwoliło na dalszy rozwój Stowarzyszenia, wzmocnienie potencjału i możliwości ubiegania się o realizację kolejnych przedsięwzięć na rzecz swoich podopiecznych.

Na temat realizacji projektu w części skierowanej do Rodzin Zastępczych informacji udzielił Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin – Henryk Leśniara. Opisał przebieg działań prowadzonych w odniesieniu do grupy rodzin zastępczych i pozytywnych skutkach działalności Stowarzyszenia takich jak wzrost liczby rodzin zastępczych. Swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie podzieliła się Pani Teresa Cabak. Wspominała udział wychowanka i jej samej w warsztatach i wyjazdach. Zdecydowanie zaakcentowała, że otrzymana pomoc psychologiczna i wsparcie specjalistów pomogło w prowadzeniu rodziny zastępczej. Podziękowała za dotychczas udzieloną pomoc i zachęciła rodziny zastępcze do korzystania z dostępnej w Nowym Sączu oferty.

O trwającej rekrutacji do projektu przypomniała Moderator Grup. Przekazała informację dotyczącą wsparcia w ramach modułu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. W czasie jego realizacji młodzież w wieku 15-24 lata, zamieszkująca teren Nowego Sącza będzie mogła skorzystać m.in. z treningów kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, warsztatów kreatywnego myślenia i tworzenia stron internetowych. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej. Klaudia Sobczyk wskazała również korzyści płynące z udziału w projekcie i zachęcała do uczestnictwa.

Młodzież chętną do udziału w module „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” zapraszamy na rekrutację, która odbywa się codziennie od 12 maja – 26 maja br. (w dni robocze) w godzinach 12:00 -16:00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro).

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Projekt „Twoja aktywność szansą na sukces ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.


Zamawiający

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz

 

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (Ip), 33-300 Nowy Sącz

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Dotyczącego:

ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne dla Uczestników Projektu – opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem ( 55 osób ) w województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna/opieka.

 

Określenie Uczestników wyjazdu:

 1. Dzieci w wieku do lat 3 – 1

 2. Dzieci od 3 do 13 lat – 10

 3. Młodzież od 13/studenci do 26 lat – 13

 4. Dorośli w wieku do 59 lat – 17

 5. Seniorzy powyżej 60 r. ż. – 14

 

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

Termin wyjazdu: 24 maja 2014r. (wyjazd całodniowy)

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową

 
Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium cena

1

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE “KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza Nowy Sącz

100

 

2

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „SĄCZ – TOUR” Nowy Sącz

99,05

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KRYWAŃ” s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza

w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 16.05.2014


KOLEJNA REKRUTACJA : „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” !!!

 

Maj – wiosna w pełni, przyroda na dobre obudziła się z zimowego letargu do życia, a ludzie są pełni pozytywnego zapału i chęci twórczego działania. Doskonałą okazją dla spożytkowania nagromadzonej energii i wykazania się aktywnością oraz posiadanym potencjałem będzie udział w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

W najbliższym czasie odbędzie się bowiem kolejny już nabór młodzieży do modułu: „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”.

Motywem przewodnim aktualnie planowanych działań jest wprowadzenie młodych osób, rozpoczynających swoją  podróż ku dorosłości, w arkana biznesu poprzez przekazanie im praktycznej wiedzy  przydatnej w realnym świecie na drodze do sukcesu. Uczestnicy Projektu spotkają się ze specjalistami, którzy podzielą się własnym doświadczeniem oraz wskazówkami jak skutecznie zrealizować swoje pomysły. Młodzi Sądeczanie będą mogli odkrywać pasje, nabywać umiejętności a także spędzać czas wśród innych równie wyjątkowych osób.

Udział w tym przedsięwzięciu z pewnością pomoże Ci wyzwolić swoją kreatywność !

Oferta projektu kierowana jest do osób między 15 a 24 rokiem życia, mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza (gimnazjaliści, licealiści, studenci!).

Organizatorzy przewidują możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach wspomagających czynny rozwój osobowy i intelektualny, to przede wszystkim wymierne korzyści w postaci:

 • Podniesienia motywacji i zachęty do podejmowania aktywności oraz angażowania się w życie społeczne
 • Rozwijania wiedzy i umiejętności procentującej w przyszłości
 • Umożliwienia zdobycia cennego doświadczenia
 • Pomocy w rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron, a także budowania poczucia własnej wartości
 • Otrzymania wsparcia na drodze dokonywania ważnych wyborów życiowych (szkoła? zawód ? praca?)
 • Stworzenia szansy twórczego spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi, rozwijania pasji i zdolności
 • Zwiększenia pewności i wiary we własne możliwości, niezbędnych czynników w rozwoju zawodowym
 • Zawarcia nowych, ciekawych znajomości a może nawet trwałych przyjaźni

W ramach modułu organizatorzy zależnie od deklarowanych potrzeb, zapewnią szansę skorzystanie ze wsparcia w postaci m.in: treningów kompetencji społecznych; warsztatów i konsultacji indywidualnych  z zakresu doradztwa zawodowego, ułatwiającego poruszanie się na rynku pracy; zajęć projektowana, tworzenia i prowadzenia stron www.;  warsztatów kreatywnego myślenia (nauka szybkiego czytania i przyswajania wiedzy); wizyt studyjnych oraz spotkań z cenionymi przedsiębiorcami.

Organizatorzy ponadto gwarantują:

 • Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę szkolącą posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne  i bogate doświadczenie
 • Każdemu Uczestnikowi Projektu zostaną zapewnione przydatne materiały dydaktyczno – pomocnicze
 • W trakcie zajęć serwowane będą poczęstunki
 • Osoby silnie zmotywowane mogą liczyć na dodatkowe korzyści.

 

Wszystkie planowane szkolenia i aktywności są w pełni dostosowywane do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań Uczestników Projektu.

Moduł „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” będzie trwał od czerwca do września 2014 roku.

Każda osoba kończąca udział w projekcie otrzyma certyfikat, stanowiący  przydatne uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, podanie o pracę, podanie o przyjęcie na Uczelnię Wyższą, itp.)

Najbliższy nabór młodzieży do Projektu odbywać się będzie codziennie w dniach   12 maja br.  – 26 maja br. (w dni robocze) w godzinach 12.00 – 16.00  przy ul. Jagiellońskiej 14  (I piętro).

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro), za pośrednictwem poczty e-mail: projekt.betlejem@poczta.fm, na stronach internetowych http://stowarzyszeniebetlejem.pl/  i www.kamienicezhistoria.pl oraz pod numerem tel. 883 281 001.

 

Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską – Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych.

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bądź PRZEDSIĘBIORCZY – zainwestuj w swój ROZWÓJ !

 


Na drodze ku samorządności”

 

Młodzież uczestnicząca w Projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach modułu „Akademia Młodego Samorządowca” stanęła przed niepowtarzalną okazją znalezienia się na miejscu osób, które na co dzień decydują o kluczowych sprawach regionu małopolskiego, a wszystko za sprawą udziału w nietypowej lekcji samorządności. Dzięki inicjatywie Marty Mordarskiej - Radnej Województwa Małopolskiego, młodzi ludzie zasiedli w głównej Sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie wraz z samym Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem oraz Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Zdobysławem Milewskim. Uczestników Projektu zaproszono do wspólnej dyskusji i poszukiwania rozwiązań problemów najbardziej nurtujących młodych Małopolan. Szczególnie istotne zdają się być zagadnienia skupiające się wokół tematyki sytuacji na rynku pracy, edukacji, czy też kultury. Debatę pomiędzy grupą młodzieży a przedstawicielami Sejmiku poprowadził dziennikarz Radia Kraków – Jacek Bańka.

Uczestnicy Projektu obecni w Sejmiku Województwa Małopolskiego mieli możliwość poszerzenia swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu działania organów samorządowych. Młodzież zapoznano z zasadami funkcjonowania samorządu wojewódzkiego, omówiono zakres kompetencji Zarządu Województwa i sprawę odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Przypomniano jej również podstawowe informacje odnoszące się do podziału administracyjnego Małopolski.

Uczestnicy Projektu uzyskali od Radnej Wojewódzkiej i Wicemarszałka odpowiedź na trapiące ich pytania oraz zapewnienie, iż nie pozostaną one poza dalszą diagnozą jednostek samorządowych oraz instytucji publicznych. W trakcie spotkania odbył się quiz wiedzy o samorządzie. Osoby, które wykazały się aktywnością otrzymały drobne pamiątki. Spora frekwencja, chęć udziału oraz zaangażowanie w dyskusję, pokazuje, że tego typu wizyty są ważne i potrzebne.

Dodatkową atrakcją podczas wyjazdu do Krakowa była szansa odwiedzenia Telewizji Polskiej S.A. oraz udział młodzieży w nagraniu i emisji wieczornego wydania „Kroniki”. Wizyta była częścią programu warsztatów pn. „Wprowadzenie do dziennikarstwa TV”, które są aktualnie realizowane w module „Akademia Młodego Samorządowca”. Kulisy świata telewizji regionalnej odkrył przed Uczestnikami Projektu dziennikarz - Jan Gabrukiewicz.

Młodzież mogła zobaczyć jak wyglądają najważniejsze działy telewizyjne, takie jak: magazyn sprzętu, montażownia, studio nagrań, pokój centralnej aparatury, czy newsroom „Kroniki”. Ciekawą alternatywą była dla nich możliwość poznania i rozmowy z dziennikarzami, których na co dzień oglądaj na szklanym ekranie.

Wizyta w Oddziale TVP w Krakowie z pewnością stanowiła niezwykłą okazję do zdobycia nowej wiedzy z zakresu mediów, inspirującego doświadczenia, a także przyczyniła się do rozwoju zainteresowań i ciekawości świata wśród młodych osób.

 

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 2/2014

 

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu

 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

 

 

NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW

 

PROJEKTU

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
  Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz
Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.07.2013 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek

Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne dla Uczestników Projektu – opiekunów prawnych i wychowanków usamodzielnianych wraz z otoczeniem ( 55 osób ) w Województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna/opieka.

 

 

 

Określenie Uczestników wyjazdu:

 1. Dzieci w wieku do lat 3 – 1

 2. Dzieci od 3 do 13 lat – 10

 3. Młodzież od 13/studenci do 26 lat – 13

 4. Dorośli w wieku do 59 lat – 17

 5. Seniorzy powyżej 60 r. ż. - 14

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU: basen termalny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Województwo Małopolskie.

 

 1. TERMIN WYJAZDU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO: 24.05.2014r. (wyjazd całodobowy)

 

 1. W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:

 1. przewozu uczestników Projektu wraz z ich otoczeniem z Nowego Sącza do miejsca korzystania z basenów termalnych i powrotu. Wykonawca zapewni przewóz klimatyzowanym autokarem klasy LUX (autokar dostępny podczas całego czasu trwania wyjazdu) z uwzględnieniem wszelkich kosztów/opłat parkingów itp., oraz woreczki foliowe na nieczystości przy każdym siedzeniu.

 2. Zapewnienie biletów wstępu na baseny termalne w wymiarze 4 godzin zegarowych jednorazowo na jednego uczestnika projektu.

 3. Zapewnienie wyżywienia dla każdego Uczestnika Projektu w postaci:

- drugiego śniadania w formie lunch-boxu (kanapka min. z wedliną, serem, warzywami, sok pomarańczowy 200-250 ml, baton czekoladowy min. 100g, owoc min. 80g)

- dwudaniowego obiadu z deserem

Wyżywienie powinno odpowiadać normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

  W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu

 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia

 3. Halina Stachurska – Sekretarz

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 100

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.

 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.

 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.

 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.

 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.

 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 16.05.2014 r. do godz. 9.00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

Oferta na zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na basen termalny podczas wyjazdu w ramach projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”– nie otwierać przed 16.05.2014 r. do godz. 9.00 ”.

 

 

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

 4. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania na dole strony (plik p.n. "Załączniki - zapytanie ofertowe nr 2-2014 -NA ZAPEWNIENIE_TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN_TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU);

 

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 

Data zamieszczenia ogłoszenia; 30.04.2014


 


    


Spotkanie integracyjne II Grupy Rodzin Zastępczych

 

27 marca 2014 r. w Pałacu Młodzieży odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne II grupy Rodzin Zastępczych zrekrutowanej na początku 2014 r. do Projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Projekt swoim programem obejmuie sądeckie rodziny zastępcze oferując pracę terapeutyczno-wspierającą, odpowiadającą na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców. Aktualna grupa składa się z 33 Uczestników Projektu, w tym 5 wychowanków przygotowywanych do usamodzielnienia w wieku powyżej 15 roku życia i 28 Opiekunów wraz z otoczeniem.

Wszystkich zgromadzonych przywitała Monika Wojnarowska kierownik Projektu oraz Henryk Leśniara, Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego – autorka i inicjatorka Projektu, Pan Paweł Dziedzic Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”, Pan Henryk Tereszkiewicz Skarbnik Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”.

Rodziny Zastępcze miały okazję zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Projekcie, celami Projektu oraz formami wsparcia przewidzianymi w trakcie realizacji Projektu na lata 2014-2015. Dla Uczestników zaplanowano m.in. treningi kompetencji i umiejętności-społecznych, konsultacje rodzinne, warsztaty organizowane w formie stacjonarnej i wyjazdowej, doradztwo prawne i zawodowe. Program dostosowywany jest do aktualnych potrzeb Uczestników Projektu.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze - stało się pierwszym krokiem do wspólnej integracji i jest zapowiedzią rozwoju dalszej współpracy.

 

Spotkanie odbyło się w ramach organizacji działań o charakterze środowiskowym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ruszyła „Akademia Młodego Samorządowca”

Zakończyła się rekrutacja w ramach projektu ” Twoja Aktywność szansą na sukces” do modułu „Akademia Młodego Samorządowca”, którego ideą przewodnią jest podnoszenie świadomości Uczestników Projektu w zakresie administracji państwowej i edukacji obywatelskiej. 

Za nami również pierwsze spotkanie z uczestnikami, zorganizowane pod nazwą „Poznajmy siebie”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego, która serdecznie pogratulowała zebranym udziału w projekcie. Pani Pełnomocnik zapoznała Młodzież z problematykę uczestnictwa w projekcie oraz przedstawiła przyjęte cele i zasady udziału w realizowanych formach wsparcia. Opowiedziała o możliwościach i perspektywach, które kształtują się dzięki uczestnictwu w zajęciach pozaszkolnych. Zajęcia obejmowały również takie zagadnienia jak np. kreowanie pozytywnego klimatu w grupie; kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i tolerancji dla różnic poglądów; praca w zespole i rozwiązywanie problemów oraz konfliktów w grupie.

W ramach „Akademii Młodego Samorządowca” Młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w różnych ciekawych warsztatach oraz spotkaniach. Nie zabraknie takich zajęć jak:

- doradztwo zawodowe, zajęcia indywidualne, podczas których Młodzież będzie miała możliwość zaplanowania i dopasowania do siebie drogi edukacji i kariery;

- wizyty studyjne, w tym ze znanymi Przedsiębiorcami pozwalające na zdobycie cennego doświadczenia;

- treningi kompetencji interpersonalnej, które maja na celu poznanie siebie, swoich zachowań, rozwijanie umiejętności komunikacji, wyrażania emocji czy funkcjonowania w grupie;

- warsztaty medialne, podczas których Uczestnicy poznają zasady właściwego kreowania wizerunku instytucji jak i swojego w mediach. Szczególnym celem jest nabycie umiejętności komunikacji i współpracy z mediami;

- warsztaty językowe, które będą ukierunkowane na kontakty z Instytucjami zagranicznymi;

- szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej, szereg warsztatów i spotkań mających na celu zwiększenie świadomości Uczestników projektu w obszarze działań obywatelskich oraz zbudowanie zaufania wobec struktur państwowych;

- zajęcia w formie wyjazdu, będą kontynuacją zaplanowanych warsztatów obywatelskich zapewniających Uczestnikom swobodny dostęp do dóbr kultury ( muzea, centra edukacji, instytucje życia publicznego)

Nad całością przedsięwzięcia będą czuwali specjaliści w danych dziedzinach. Wszelkie planowane działania mają na celu między innymi poszerzenie wiedzy i umiejętności, które mogą zaprocentować w przyszłości, przekazanie cennego doświadczenia, a zarazem zwiększenie motywacji do działania oraz zbudowania poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Ponadto udział w projekcie stworzy młodym ludziom szansę twórczego zagospodarowania wolnego czasu i zawarcia wielu nowych znajomości jak i przyjaźni.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

Kolejna grupa Rodzin Zastępczych zakończyła udział w projekcie

 

W dniu 28 stycznia br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt adresowany do Rodzin Zastępczych w projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukc es!” z terenu Nowego Sącza.

W spotkaniu udział wzięli Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecz nych, Radna Województwa Małopolskiego, Paweł Dziedzic,  Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu oraz przedstawiciele Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Projekt w którym przez blisko rok brały udział sądeckie Rodziny Zastępcze powstał w Akademii Projektów urucho mionej przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych Marty Mordarskiej. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań Pełnomocnikowi za powstałą inicjatywę i koncepcję Partnerstwa, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie działań dla Rodzin Zastępczych oraz Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Panu Ryszardowi Nowakowi za powierzone zaufanie i umożliwienie realizacji projektu w tym wymiarze. „Życzliwość Pana Prezydenta i Pani Pełnomocnik dla rodzicielstwa zastępczego jest szczególna, co ogromnie nas cieczy”-  powiedział Prezes Stowarzyszenia.

Dzięki partnerstwu zawiązanemu z organizacją pozarządową – Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowy m Sączu pozyskano dodatkowe środki na realizację projektu.

Marta Mordarska doceniając włożony trud w uczestnictwo w projekcie wyraziła podziękowanie wychowankom,  ich opiekunom oraz kadrze za systematyczność, zaangażowanie, otwarcie na nowe doświadczenia i konsekwencję w dążeniu do osiągnięcia celu.

Podczas ostatniego roku grupą docelową w projekcie było 10 Uczestników -wychowanków Rodzinnych Form  Opieki Zastępczej z terenu Miasta Nowego Sącza przygotowywanych do usamodzielnienia (w wieku 16-21l.) oraz ich opiekunowie-14 osób wraz z otoczeniem. W ramach zajęć odbyły się m.in. grupy wsparcia, indywidualne konsultacje, warsztaty odpowiadające na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców.

Wychowankowie przygotowywani do usamodzielnienia odbyli kursy doszkalające i przygotowujące do usamodzielnienia i podjęcia pracy zawodowej, min. doradztwo zawodowe, kurs wizażu, kursy prawa jazdy kat. B.

Wszyscy Uczestnicy zgodnie podkreślali że udział w projekcie pozwolił na nabycie nowych umiejętności, zdobycie cennego doświadczenia, twórcze spędzenie czas i nawiązanie nowych znajomości. 

Już w lutym rozpocznie się rekrutacja kolejnej grupy, z którą Stowarzyszenie współpracowało będzie przez kolejny rok. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu w ramach Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałania: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


PRZYPOMINAMY - TRWA REKRUTACJA !!!

 

Młodzież chętną do udziału w module „Akademia Młodego Samorządowca” zapraszamy na rekrutację, która odbywa się codziennie w dniach  20 stycznia – 5 lutego br. (w dni robocze) w godzinach 12:00 – 16:00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro).

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro), za pośrednictwem poczty e-mail: projekt.betlejem@poczta.fm, na stronach internetowych www.stowarzyszeniebetlejem.pl/ i www.kamienicezhistoria.pl oraz pod numerem  tel. 883 281 001.

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 


 Zamawiający

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

Dotyczącego:    USŁUG CATERINGOWYCH I DOSTAW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych oraz dostawa artykułów spożywczych dla uczestników  podczas realizowanych zajęć w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

I.  Zakres poczęstunku składającego się na zestaw dla jednego uczestnika (zestaw I):

 1. zestaw w formie jednorazowego pojemnika styropianowego/papierowego, który powinien zawierać:

- kanapeczki dekorowane 5 szt. ( z serem, wędliną, warzywami )

- kruche ciasteczka/ciasto – co najmniej 100g

b)  napoje zimne:

- sok owocowy w butelce o pojemności 250ml typu Tymbark lub równoważny lub o wyższych parametrach ( 1 szt. )

- woda mineralna w butelce o pojemności 330ml – 500ml ( 1 szt. )

c)  napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g  typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach  ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g  ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml  ( 2 szt. )

d)  naczynia jednorazowe: kubki do napojów ciepłych i zimnych, talerzyki papierowe, sztućce, serwetki

    

II.  Zakres ciepłego poczęstunku dla jednego uczestnika (zestaw II):

 1. przystawka: tartinki/koreczki – 3 szt.
 2. 2 dania mięsne do wyboru – co najmniej 150g
 3. dodatki (2 rodzaje) np. ryż sypki, ziemniaki opiekane, warzywa gotowane, surówka – co najmniej 150g
 4. deser: ciasto/sałatka owocowa/galaretka – co najmniej 100g
 5. napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml ( 2 szt. )

 1. napoje zimne:

- soki owocowe ( 2 rodzaje ) typu Tymbark lub równoważne lub o wyższych parametrach – co najmniej 330ml

- woda mineralna – co najmniej 330ml

 

Zapewnienie naczyń (zastawa ceramiczna i szklana wraz z sztućcami nie plastikowymi) i akcesoriów do serwowania w/w posiłków. Wykonawca usługi zapewni obsługę tak jak: rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń, sprzątanie oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

 

Termin wykonania usługi: styczeń 2014r. - czerwiec 2015r.

 

       Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt. za kryter. cena

Liczba pkt. za kryter. doświadczenie

Liczba pkt. za kryter. różnorodność menu

Liczba pkt. za kryter. rekomendacje

Łączna suma pkt.

1

JADŁODAJNIA SZKOLNA s.c.

w Nowym Sączu

50

 

10

 

30

 

10

 

100 pkt.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętych kryteriów wybrano ofertę cenową

złożoną przez

 

            JADŁODAJNIA SZKOLNA s.c.,  Nowy Sącz

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.01.2014r.

 


II konferencja prasowa w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces”

 

W dniu 22 stycznia 2014 roku, w Pałacu Młodzieży odbyła się druga już konferencja prasowa zorganizowana w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

W konferencji udział wzięli Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych a zarazem Radna Województwa Małopolskiego, Paweł Dziedzic – Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu, Anna Plata – Przedstawicielka Grupy Rodziców, Magdalena Chrapusta i Monika Kruczek – Przedstawicielki Uczestników Projektu oraz Klaudia Sobczyk – Moderator Grup, osoba odpowiedzialna za rekrutację młodzieży do Projektu.

Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu. Oferta programowa kierowana jest do młodych i aktywnych Sądeczan w wieku 15 – 24 lata (gimnazjaliści, licealiści i studenci !), którzy chcą rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności interpersonalne, społeczne a także zawodowe. Celem sztandarowym Projektu niezmiennie pozostaje ułatwianie młodym ludziom startu w dorosłe życie i skuteczne odnalezienie się na rynku pracy.

„Akademia Młodego Samorządowca” do której aktualnie trwa nabór Uczestników pomoże podnieść poziom świadomości młodzieży  w obszarze administracji państwowej oraz edukacji obywatelskiej.  W module tym przewidziano między innymi: zajęcia z języka angielskiego, warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty medialne, treningi kompetencji interpersonalnych oraz wyjazd edukacyjno-obywatelski i ciekawe wizyty studyjne. Dla osób biorących udział w zajęciach przewiduje się ponadto atrakcyjne systemy motywacyjne i przydatne materiały dydaktyczno-pomocnicze.

Projekt swoimi działaniami obejmuje również sądeckie rodziny zastępcze oferując pracę terapeutyczno – wspierającą stanowiącą odpowiedź na specyficzne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców.  W dalszym okresie do współpracy zostaną także zaproszeni Rodzice i opiekunowie prawni Uczestników Projektu.

Działania Lidera - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane będą poprzez Kontrakty Socjalne i Program Aktywności Lokalnej. Głównymi celami projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet i mężczyzn. Do skorzystania z oferty zaproszeni zostaną klienci MOPS w Nowym Sączu, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, długotrwale chore, pochodzące z rodzin wieloproblemowych oraz zainteresowanych świadczeniem wolontariatu.

W trakcie konferencji Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych przekazała także informację nt. nowego, innowacyjnego Projektu do realizacji którego w latach 2013-2014 przystąpiło Miasto Nowy Sącz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” ma na celu objęcie wsparciem 10 rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, w którym realizowane będzie wsparcie dla zrekrutowanych rodzin.

Młodzież chętną do udziału w module „Akademia Młodego Samorządowca” zapraszamy na rekrutację, która odbywa się codziennie w dniach  20 stycznia – 5 lutego br. (w dni robocze) w godzinach 12:00 – 16:00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro).

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro), za pośrednictwem poczty e-mail: projekt.betlejem@poczta.fm, na stronach internetowych www.stowarzyszeniebetlejem.pl/ i www.kamienicezhistoria.pl oraz pod numerem  tel. 883 281 001.

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 

„Akademia Młodego Samorządowca” – REKRUTACJA !!!

Już niedługo projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” otwiera ponowny nabór Kandydatów do nowego modułu pn. „Akademia Młodego Samorządowca” do udziału w którym zaprosi młodych, ambitnych Sądeczan.

Całość przedsięwzięcia zrodziła się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Radną Województwa Małopolskiego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu.

Udział w Projekcie to przede wszystkim wymierne korzyści :

 • Podniesienie motywacji i zachęta do podejmowania aktywności oraz angażowania się w życie społeczne
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności procentującej w przyszłości
 • Umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia
 • Pomoc w rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron, a także budowania poczucia własnej wartości
 • Otrzymanie wsparcia na drodze dokonywania ważnych wyborów życiowych (szkoła? zawód ? praca?)
 • Stworzenie szansy twórczego spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi, rozwijania pasji     i zdolności
 • Zwiększenie pewności i wiary we własne możliwości, niezbędnych czynników w rozwoju zawodowym
 • Zawarcie nowych, ciekawych znajomości a może nawet trwałych przyjaźni

Oferta projektu kierowana jest do osób między 15 a 24 rokiem życia, mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza (gimnazjaliści, licealiści, studenci). Po raz pierwszy adresatem oddziaływań mogą być studenci ! 

Projekt obecnie pragnie w szczególności zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej i podejmowania wyzwań na arenie samorządowej.

„Akademia Młodego Samorządowca” pomoże podnieść poziom świadomości młodzieży w obszarze administracji państwowej oraz edukacji obywatelskiej, a wszystko to pod okiem znanych i cenionych autorytetów z danych dziedzin.

W ramach planowanego modułu Uczestnicy Projektu będą mieli okazję wzięcia udziału między innymi w specjalistycznym kursie języka angielskiego, warsztatach medialnych  i dziennikarskich, jak również skorzystać z możliwości odbycia konsultacji indywidualnych z pedagogiami, psychologiem, czy też prawnikiem. Z pewnością nie zabraknie także zajęć realizowanych wyjazdowo. 

Organizatorzy jednocześnie mogą zagwarantować, że:

 • Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę szkolącą posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne  i bogate doświadczenie
 • Każdemu Uczestnikowi Projektu zostaną zapewnione przydatne materiały dydaktyczno – pomocnicze
 • W trakcie zajęć serwowane będą poczęstunki
 • Osoby silnie zmotywowane mogą liczyć na dodatkowe korzyści.

Wszystkie planowane szkolenia i aktywności są w pełni dostosowywane do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań Uczestników Projektu.

Moduł „Akademia Młodego Samorządowca” będzie trwał ok. 4 miesięcy.

Każda osoba kończąca udział w projekcie otrzyma certyfikat, stanowiący  przydatne uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, podanie o pracę, podanie o przyjęcie na Uczelnię Wyższą, itp.)

Dlaczego warto zdaniem poprzednich Uczestników Projektu ?

 • Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w tym zgłębiać swoją wiedzę, niektórzy szlifowali swoje zainteresowania, inni dopiero je odkrywali
 • „ (…) było super i jestem zadowolona z tego co tu przeżyłam i jakich ludzi poznałam”
 • „ Projekt był świetny mogliśmy być kreatywni, mogliśmy zdobywać nowe umiejętności i mogliśmy być pewni siebie”
 • „ Nauczyłam się jak wykorzystywać swoje zalety i wady, jestem lepsza w nawiązywaniu kontaktów, poznałam wielu ciekawych ludzi, poznałam nowe zagadnienia (…) „
 • „ (…) kwalifikacje, nowe znajomości i zmienił mój pogląd na dalszą drogę”
 • „ Jestem bardziej kreatywny”
 • „ Więcej pewności siebie, rozwinięcie pasji, plany w dalszym kształceniu”
 • „ Jest to niesamowite przeżycie”

 

Najbliższy nabór młodzieży do Projektu odbywać się będzie codziennie w dniach 20 stycznia – 5 lutego br.  (w dni robocze) w godzinach 12:00 – 16:00 przy ul. Jagiellońskiej 14  (I piętro).

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro),  za pośrednictwem poczty e-mail: projekt.betlejem@poczta.fm, na stronach internetowych Stowarzyszenia:  www.stowarzyszeniebetlejem.pl,  www.kamienicezhistoria.pl oraz pod numerem tel. 883 281 001.

 

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

P.S.

Może czekamy właśnie na Ciebie ?!

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 1/2014

 

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu-  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA USŁUGI CATERINGOWE I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu

Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz

 

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)

33-300 Nowy Sącz

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.07.2013r. obowiązujące z dniem 15.07.2013r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012r. obowiązujące z dniem 01.01.2013 r.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod - CPV 55321000-6 – przygotowanie posiłków

Kod - CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Kod - CPV 15860000-4 – kawa, herbata

Kod- CPV 15831000-2 – cukier

Kod- CPV 15812000-3 – wyroby ciastkarskie

Kod- CPV 15321000-4 – soki owocowe

Kod- CPV 15981000-8 – wody mineralne

Kod- CPV 15811511-1 – kanapki gotowe

Kod- CPV 33764000-3 – serwetki papierowe

Kod- CPV 39222100-5 – artykuły cateringowe jednorazowe

Kod- CPV 39222120-1 – kubki jednorazowe

Kod- CPV 39222100-8 – sztućce i talerze jednorazowe

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych oraz dostawa artykułów spożywczych dla uczestników  podczas realizowanych zajęć w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

I.  Zakres poczęstunku składającego się na zestaw dla jednego uczestnika (zestaw I):

 1. zestaw w formie jednorazowego pojemnika styropianowego/papierowego, który powinien zawierać:

- kanapeczki dekorowane 5 szt. ( z serem, wędliną, warzywami )

- kruche ciasteczka/ciasto – co najmniej 100g

b)  napoje zimne:

- sok owocowy w butelce o pojemności 250ml typu Tymbark lub równoważny lub o wyższych parametrach ( 1 szt. )

- woda mineralna w butelce o pojemności 330ml – 500ml ( 1 szt. )

c)  napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g  typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach  ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g  ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml  ( 2 szt. )

d)  naczynia jednorazowe: kubki do napojów ciepłych i zimnych, talerzyki papierowe, sztućce, serwetki

    

II.  Zakres ciepłego poczęstunku dla jednego uczestnika (zestaw II):

 1. przystawka: tartinki/koreczki – 3 szt.
 2. 2 dania mięsne do wyboru – co najmniej 150g
 3. dodatki (2 rodzaje) np. ryż sypki, ziemniaki opiekane, warzywa gotowane, surówka – co najmniej 150g
 4. deser: ciasto/sałatka owocowa/galaretka – co najmniej 100g
 5. napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml ( 2 szt. )

 1. napoje zimne:

- soki owocowe ( 2 rodzaje ) typu Tymbark lub równoważne lub o wyższych parametrach – co najmniej 330ml

- woda mineralna – co najmniej 330ml

 

Zapewnienie naczyń (zastawa ceramiczna i szklana wraz z sztućcami nie plastikowymi) i akcesoriów do serwowania w/w posiłków. Wykonawca usługi zapewni obsługę tak jak: rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń, sprzątanie oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI :

styczeń 2014r. - czerwiec 2015r.

Terminy, miejsca realizacji zajęć oraz ostateczna liczba zamówionych zestawów będzie uzależniona od ilości spotkań, która zostanie wskazana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi co najmniej 3 dni przed planowanymi zajęciami. 

Minimalna ilość dostarczonych zestawów dla uczestników wydawanych podczas realizowanych zajęć w danym miesiącu będzie wynosiła 22 szt.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

 

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są :

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

       Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. Kryterium cena – waga punktowa 50%

Maksymalna liczba punktów za kryterium cena wynosi 50 pkt., otrzyma ją Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin. /Coferty) x 50

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Kryterium doświadczenia w zakresie świadczenia usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku – waga punktowa 10%

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przekazanych w załączniku nr 4 – wykaz zrealizowanych usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku. Maksymalna liczba punktów za kryterium doświadczenie wynosi 10 pkt. Za każde przedstawione doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze oferent otrzyma 5 pkt.

Punktacja za przedstawione usługi cateringowe:

D = 5 pkt. za jedną lub dwie usługi

D = 10 pkt. za trzy i więcej usług

Gdzie:

D = ilość punktów dla danej oferty

 

 1. Kryterium różnorodności menu – waga punktowa 30%
 • menu najbardziej różnorodne wśród oferowanych 30 pkt.
 • menu średnio różnorodne 15 pkt.
 • menu najmniej różnorodne 0 pkt.

 

 

 1. Posiadane rekomendacje w zakresie realizacji usług o podobnym charakterze – waga punktowa 10%
 • 1 – 2 rekomendacje 5 pkt.
 • 3 i więcej 10 pkt.

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 23.01.2014r. do godz. 10:00  w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„OFERTA NA USŁUGI CATERINGOWE I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”  – nie otwierać przed 23.01.2014r. do godz. 10:00

Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert informacje o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane wszystkim Oferentom drogą mailową/telefonicznie bądź osobiście oraz przedstawione do publicznej wiadomości.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 4. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
 5. Propozycje menu
 6. Posiadane rekomendacje
 7. Kserokopię pozwolenia Sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 8. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

 

Przesłanki odrzucenia oferty:

- nie spełni kryteriów formalnych

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego

- zostanie złożona po terminie składania ofert

- wykonawca złoży ofertę zawierającą rażąco niską cenę wykonania zamówienia

- będzie niekompletna i nie będzie zawierała wszystkich wymaganych informacji

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego  w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki: (do pobrania na dole strony)

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

4. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku    

 Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.01.2014r.

                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                               

   

  „Młodzi promują  historię Nowego Sącza!”

 

 

 Moduł „Jestem, pomagam, poznaję” dobiegł końca.  Młodzi, ambitni i pełni zapału Uczestnicy Projektu ”Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wytrwale pracowali nad rozwojem swoich indywidualnych umiejętności i zasobów, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze osiągania sukcesów życiowych.

Ukoronowaniem  ich pracy było spotkanie podsumowujące realizację przeprowadzonych działań  w trakcie którego uroczyście otwarto stronę internetową wraz z przewodnikiem po zabytkowych kamienicach Nowego Sącza upamiętniając w ten sposób wielodziejową historię Naszego Miasta.

Inauguracji dokonał Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nowak wraz z Radną Województwa Małopolskiego, Martą Mordarską i przedstawicielem grupy młodzieży Piotrem Skrężyną.

Uczestnicy Projektu mieli okazję skorzystać między innymi z takich form wsparcia  jak warsztaty z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, uczestniczyli oni równie chętnie w warsztatach i indywidualnych konsultacjach z doradztwa zawodowego poruszających aspekt efektywnego odnajdywania się na rynku pracy. Młodzież skorzystała jednocześnie z poradnictwa psychologicznego i prawnego, jednak to warsztaty fotograficzne pn. „Kamienica z historią” były sztandarowym działaniem zaplanowanym w module i cieszyły się sporym zainteresowaniem  młodych osób. Warsztaty fotograficzne stanowiły urzeczywistnienie idei rozwoju kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia wśród młodych ludzi. Założeniem towarzyszącym było propagowanie kultury Miasta Nowego Sącza z naciskiem na zwiększenie zainteresowania historią tej małej Ojczyzny. Uczestnicy skupili się na wieloaspektowym poznaniu dziedzictwa kulturowego regionu pod kątem potrzeby utrwalenia i pielęgnowania tradycji.

Następstwem tych wspólnych starań wieńczącym twórczy wysiłek jest przewodnik po mieście Nowym Sączu, który przyjął formę interaktywną. 

W spotkaniu podsumowującym, które odbyło się w 19 grudnia 2013 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu udział wzięli Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nowak, Radna Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska, Prezes SARR Ludomir Krawiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Józef Markiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu, Paweł Dziedzic. Obecny był również Piotr Droździk, który w projekcie pełnił rolę trenera w trakcie realizacji cyklu warsztatów fotograficznych.  

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nowak w swojej wypowiedzi zaakcentował, że podjęte działania były ciekawą inicjatywą niosącą ze sobą wiele przydatnych następstw, które śmiało należy kontynuować. Wyraził  w ten sposób swoje poparcie dla tego typu idei.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Marta Mordarska, która jest inicjatorką projektu podziękowała zgromadzonej młodzieży oraz ich rodzicom za zaangażowanie oraz wzorową aktywność. Wspomniała również o tym, iż  w niedługim czasie poza kontynuacją dotychczasowych działań rozpocznie się nowy projekt w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej na realizację którego Miasto Nowy Sącz pozyskało środki. W ramach projektu zorganizowana zostanie dla młodzieży m.in. Akademia Młodego Przedsiębiorcy.

Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu, Paweł Dziedzic skierował w stronę  Prezydenta Miasta Nowego Sącza słowa podziękowania za okazane wsparcie i zaufanie wynikające z powierzenia realizacji projektu  w ręce Stowarzyszenia.

Podczas finalnego podsumowania zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz liczne wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, Przewodniczącą Grupy Sterującej w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Martę Mordarską oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM”  w Nowym Sączu Pawła Dziedzica. 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową www.kamienicezhistoria.pl oraz skorzystania  z interaktywnego przewodnika po zabytkowych kamienicach Nowego Sącza … 

Sądeckie kamienice to nie tylko piękne architektonicznie budynki. To również historia wielu wybitnych Sądeczan – lokalnych kupców, rzemieślników, artystów, lekarzy, historyków i społeczników, bogatych rodów oraz innych znanych i mniej znanych Mieszkańców Miasta. To miejsca, o których krążą legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Jednocześnie informujemy, że przy współpracy z młodzieżą opracowany został niezwykły  kalendarz poświęcony historii sądeckich kamienic, z którym już niedługo będziemy mogli się zapoznać.  Zdjęcia do publikacji powstały podczas tegorocznych warsztatów fotograficznych w projekcie „Jestem, Pomagam, Poznaję”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Patriotyzm-być czy nie być patriota?” – wyjątkowa debata patriotyczna

 

16 grudnia br. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyła się specjalna debata patriotyczna pn.: „Patriotyzm-być czy nie być patriotą?”. Specjalna, bo zainicjowana przez młodych ludzi, Uczestników Projektu „Twoja AKWTYNOŚĆ szansą na sukces!”, którym na sercu leży pielęgnowanie tradycji i historii swojego narodu.

 

W debacie poza Uczestnikami Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” - moduł: „Jestem, pomagam, poznaję” udział wzięli zaproszeni paneliści: Wojciech Grzeszek Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Małopolski, Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych i Radna Województwa Małopolskiego oraz ks. dr Marcin Kokoszka Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, a także Pan Paweł Dziedzic, Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu.

W tematykę spotkania wprowadziła młodzież za pośrednictwem prezentacji multimedialnej, w której pokazała m.in. sylwetkę patrioty lokalnego oraz podsumowała wyniki autorskiej ankiety odwołującej się do problematyki rozumienia postawy patriotycznej  przez młodzież w środowisku lokalnym. Młodzi próbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest patriotyzm? Jak go postrzegać i rozumieć dzisiaj? Współcześnie zdaniem młodzieży patriotą można być na wiele sposobów. Aby tego dokonać trzeba znać historię ojczystego kraju, szanować Jego tradycję, oddawać hołd poległym żołnierzom, obchodzić święta narodowe, dbać o dobre imię Polski poza Jej granicami. Uczestnicy Projektu uznali, że fundamentalne znaczenie dla rozwoju patriotyzmu lokalnego wśród ich rówieśników mają wychowanie, sprzyjające środowisko wychowawcze, szczęśliwe dzieciństwo, pozytywne stosunki międzyludzkie, poczucie wspólnoty i jedności.

Po ambitnym wprowadzeniu w tematykę patriotyzmu i polskości głos zabrali specjalni goście, paneliści, którzy podzielili się doświadczeniami, wiedzą i swoim sposobem rozumienia pojęcia patriotyzmu lokalnego.

„Patriotyzm lokalny powinien być najważniejszy dla każdego z nas. Każdy z nas gdzieś się urodził i w sposób naturalny powinien o to miejsce dbać” - mówił Przewodniczący Grzeszek, podkreślając również istotę wychowania w wartościach Bóg, honor, ojczyzna.

„Bycie patriotą to przede wszystkim bycie dobrym człowiekiem. To odpowiedzialność w gestach, czynach i słowach za drugiego człowieka” – podkreśliła Marta Mordarska. Radna Województwa Małopolskiego odwołała się także do słów profesora Kępińskiego – „Kto nie buduje ten musi burzyć”.

Na temat lokalnego patriotyzmu wypowiedział się również ks. Marcin Kokoszka - „Z ojczyzną jest jak z domem. Jak jestem w domu to staram się dbać o niego jak najlepiej. Starajmy się ten nasz dom czynić lepszym, wspanialszym”.

Uczestników debaty zaszczycił swoja obecnością także Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz Jacek Lelek. O patriotyzmie mówił w następujący sposób – „Miłość do ojczyzny była dla mnie od zawsze rzeczą oczywistą. Trwanie przy wartościach, przy ojczyźnie daje ogromną satysfakcję”.

Spotkanie młodego pokolenia w tak zacnym gronie przyniosło wiele owocnych wniosków - zarówno dla Uczestników Projektu, którzy czerpali z doświadczenia zaproszonych gości, jak i dla panelistów, którym rozmowa z młodymi patriotami wskazała kierunek współczesnego postrzegania polskości.

Debata była działaniem o charakterze środowiskowym, realizowanym w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                    

 

                  

 

 

 

                       

                              

                                   

 

                                    

 

                                  

 

                            

 

                           

 

                             

 

                            

 


 

Młodzi promują historię Nowego Sącza!

Moduł „Jestem, pomagam, poznaję” dobiegł końca.  Młodzi, ambitni i pełni zapału Uczestnicy Projektu ”Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wytrwale pracowali nad rozwojem swoich indywidualnych umiejętności i zasobów, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze osiągania sukcesów życiowych.

W związku z zakończeniem modułu odbędzie się spotkanie podsumowujące  i uroczyste otwarcie strony internetowej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Ryszarda Nowaka, Radną Województwa Małopolskiego, Martę Mordarską i Karolinę Stanek, Uczestniczkę Projektu.  Strona internetowa poświęcona jest historii Naszego Miasta.

 

Warsztaty fotograficzne pn. „Kamienica z historią” były sztandarowym działaniem zaplanowanym w module. Warsztaty fotograficzne stanowiły urzeczywistnienie idei rozwoju kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia wśród młodych ludzi. Jednoczesnym założeniem było propagowanie kultury Miasta Nowego Sącza z naciskiem na zwiększenie zainteresowania historią małej ojczyzny. Warsztaty prowadzone były w sposób bardzo praktyczny. Podczas nich omawiane były podstawowe zagadnienia z zakresu fotografii dotyczące m.in. obsługi aparatu i obróbki zdjęć. Uwaga Uczestników skierowana była jednak przede wszystkim na samo fotografowanie. Poza kwestiami technicznymi młodzież skupiała się również na wieloaspektowym poznaniu dziedzictwa kulturowego regionu pod kątem potrzeby utrwalenia i pielęgnowania tradycji.

Efektem wspólnych starań wieńczącym ten twórczy trud jest przewodnik po mieście Nowym Sączu, który przyjął formę interaktywną. 

19 grudnia br. o godz. 15.30 w Centrum Informacji Turystycznej  w Nowym Sączu ( ul. Szwedzka 2) odbędzie się spotkanie podsumowujące  i uroczyste otwarcie strony internetowej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Ryszarda Nowaka, Radną Województwa Małopolskiego, Martę Mordarską i Karolinę Stanek, Uczestniczkę Projektu. 

Podczas spotkania zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa w projekcie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka i Przewodniczącą Grupy Sterującej w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Martę Mordarską.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Wizyta Grupy Rodziców w sushi barze

„Q- SUSHI”

 

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wzbudził duże zainteresowanie nie tylko młodszych jego Uczestników, ale również wśród ich Rodziców. Pierwszą zrekrutowaną Grupę Rodziców w projekcie stanowią opiekunowie młodzieży biorącej udział w modułach „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” i „Jestem, pomagam, poznaję”. Jak do tej pory Grupa Rodziców realizowała zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych na płaszczyźnie rodzic- dziecko, warsztaty noszą nazwę „Elementy szkoły dla Rodziców”, odbyły się także konsultacje indywidualne z doradztwa prawnego. Osoby te jak dotychczas miały niepowtarzalną okazję uczestnictwa w jednym ze spotkań  z cyklu „Warsztaty zdrowego żywienia”, przygotowanym przez przedstawicieli restauracji Q- SUSHI.

Po serdecznym przywitaniu Uczestników Projektu kucharz restauracji opowiedział  o pochodzeniu i zaletach sushi, które jest najbardziej znaną w świecie potrawą japońską posiadającą wielowiekową historię i filozofię, zarazem doskonale wpisującą się w kanony zdrowego żywienia. Sushi to dania sporządzone z zakwaszonego ryżu z dodatkiem ryb i owoców morza (mogą być surowe lub gotowane) bądź innych składników (różnych warzyw, plastrów wołowiny lub omleta z jaj przyprawionego bulionem rybnym itp.). Sushi ciągle się zmienia, rozwija i wzbogaca. W mniejszym stopniu dotyczy to samego procesu przygotowania sushi, natomiast ciągłym zmianom podlega sposób podania i składniki, których używa się do tworzenia tych zdrowych i smakowitych dań. Sushi bazuje na dwóch zasadniczych składnikach jakimi są ryż i ryby, produkty dostarczające dużej dawki wartości odżywczych, bogate w potrzebne witaminy i składniki mineralne. Dieta uwzględniająca nadmienione artykuły sprzyja poprawie zdrowia skóry, przeciwdziała rozwojowi komórek nowotworowych, zapobiega chorobom oczu, wzmacnia układ odpornościowy, poprawia pamięć, koncentrację i kondycję emocjonalną. Potrawy bazujące na rybach zmniejszają ryzyko wielu chorób, m.in. miażdżycy, arytmii serca, udaru mózgu i schorzeń reumatologicznych. Reasumując, warto jeść sushi, które okazało się niekwestionowaną gwiazdą, rozsławioną przez legendarną długowieczność Japończyków.

Po prelekcji wprowadzającej pracownicy restauracji rozpoczęli część praktyczną. Zgormadzonym zostały zaprezentowane techniki przyrządzania tradycyjnego sushi, a nawet sposoby jego konsumpcji za pomocą posługiwania się specjalnymi pałeczkami. Kolejno Uczestnicy przystąpili do degustacji. Nie zabrakło również kończącej dyskusji, której elementem była odpowiedź  na liczne pytania, pojawiające się w trakcie tych niekonwencjonalnych zajęć. 

Wspólnie z Uczestnikami Grupy Rodziców w spotkaniu wzięła aktywny udział Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, wyrażając tym samym wsparcie dla tego typu nowatorskich sposobów przekazu wiedzy i poszerzania horyzontów kulturowych.

Wszystkie planowane szkolenia i aktywności są w pełni dostosowywane do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań Uczestników projektu.

Realizowane działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Pracujemy na sukces”

Moduł „Jestem, pomagam, poznaję” trwa w najlepsze. Młodzi, ambitni i pełni zapału Uczestnicy Projektu wytrwale pracują nad rozwojem swoich indywidualnych zasobów, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze osiągania mniejszych lub większych sukcesów życiowych. Są to osoby, które już na tym etapie udziału w Projekcie uświadomiły sobie jak istotna sprawą jest samodoskonalenie, które niejednokrotnie wymaga wiele wysiłku i poświęcenia. Obecnie realizowane są zajęcia z cyklu Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztaty fotograficzne pn. „Kamienica z historią” stanowiące sztandarowe działanie zaplanowane we wspomnianym module. Młodzież bierze udział w szkoleniu mającym w zamyśle przyczyniać się do rozwoju oraz usprawniania zdolności interpersonalnych, nieodzownych w sytuacjach konfrontacji z problemem bezradności i wykluczenia społecznego. Trening w tym obszarze daje możliwość lepszego poznania siebie jak również innych. Ułatwia zrozumienie własnych emocji oraz uczy prawidłowego ich wyrażania. Uczestnikom Projektu zostaje stworzona szansa sprawdzenia zarówno siebie jak i swoich reakcji w różnorodnych realiach grupowych. Zdobywają oni umiejętność właściwego komunikowania się wykształcając jednocześnie postawę asertywności. Charakter, a także sposób prowadzenia zajęć opierają się o zasadę akceptacji i bezpieczeństwa czemu sprzyja z pewnością panująca atmosfera wzajemnego zaufania. Młodzież entuzjastycznie podchodzi do proponowanych im nowych doświadczeń. Głównymi komponentami wyżej nakreślonego programu treningu są m.in.: budowanie poczucia wartości, przekazanie podstawowych zasad  komunikacji interpersonalnej, tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz podwyższanie motywacji do podejmowania jawiących się wyzwań. Z kolei warsztaty fotograficzne stanowią urzeczywistnienie idei rozwoju kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia wśród młodych ludzi. Jednoczesnym założeniem jest propagowanie kultury Miasta Nowego Sącza z naciskiem na zwiększenie zainteresowania jej historyczną perspektywą za pośrednictwem tego właśnie środka ekspresji. Warsztaty są prowadzone w sposób bardzo praktyczny. Podczas nich omawiane są podstawowe zagadnienia z obszaru fotografii dotyczące przykładowo obsługi aparatu, obróbki zdjęć, ale przede wszystkim uwaga Uczestników skupia się na samym fotografowaniu. Atmosfera obecna na tych zajęciach jest często impulsem do dalszej, samodzielnej pracy fotograficzne. Poza oczywistymi kwestiami technicznymi młodzież skupia się również na wieloaspektowym poznaniu dziedzictwa kulturowego regionu pod kątem potrzeby utrwalenia i pielęgnowania tradycji. Fotografia  w tym wymiarze ma być swoistą próbą prezentacji dokonań mających na celu zachowanie wartości tworzących owo kulturowe dziedzictwo. Efektem wspólnych starań wieńczącym ten twórczy trud będzie przewodnik po mieście Nowym Sączu, który przyjmie formę interaktywną w postaci aplikacji telefonicznej czy komputerowej. W niedługim czasie omówiony katalog zajęć zostanie wzbogacony o warsztaty z doradztwa zawodowego.     

Wszystkie szkolenia i aktywności dostosowane są do aktualnych potrzeb młodzieży i stanowią odpowiedź na oczekiwania młodzieży. Działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rodziny Zastępcze skorzystały z kolejnego wsparcia

 

W dniu 28 września br. Uczestnicy Projektu: grupa wychowanków przygotowywanych do usamodzielnienia wraz z opiekunami i najbliższym otoczeniem wzięła udział w wyjeździe na basen termalny w Zakopanym.

Poniżej relacja z wyjazdu okiem Uczestnika Projektu:

„Tego dnia, mimo, że sobota,  trzeba było wstać wcześnie aby zdążyć na zbiórkę na godz. 8 rano.  Wyruszyliśmy o godzinie 8.30 luksusowym autokarem. Na basenie była pyszna rodzinna zabawa,  chociaż temperatura wody mogłaby być wyższa. Dogrzać można było się w jacuzzi. Po urokach kąpieli, co nieco zmęczeni zjedliśmy do syta wyborny obiad w karczmie. W drodze powrotnej  mniej wytrwali  ucięli sobie drzemkę. Około godziny 18.00 byliśmy  na miejscu w Nowym Sączu. Niektórzy z nas korzystali z konsultacji psychologów obecnych podczas całego wyjazdu”.

Całkowite koszty wyjazdu współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypomnijmy, Projekt swoim programem obejmuje również sądeckie rodziny zastępcze oferując pracę terapeutyczno -wspierającą, odpowiadającą na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców. Realizowane działania to m.in.: wsparcie grupowe (grupy wsparcia, warsztaty, treningi umiejętności społecznych), indywidualne wsparcie specjalistyczne, zarówno w formie zajęć stacjonarnych jak i wyjazdowych. Działania mają na celu  przygotowanie młodzieży do usamodzielnienia i podjęcia pracy zawodowej.

 

 

„Wystartowaliśmy ponownie!”

Kolejna grupa młodych, kreatywnych i pełnych zapału osób będzie miała możliwość rozwijać skrzydła w nowatorskim module pn. „Jestem, pomagam, poznaję” prowadzonym  w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Projekt zrodził się w Akademii Projektów uruchomionej przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Marty Mordarskiej.

Celem sztandarowym Projektu niezmiennie pozostaje ułatwianie młodym ludziom startu w dorosłe życie i skuteczne odnalezienie się na rynku pracy. Pragniemy zachęcić naszych Uczestników do pracy nad sobą i swoim rozwojem, kształtowania przydatnych kompetencji społecznych oraz obywatelskich, podejmowania kolejnych wyzwań, a także wytrwałego rozwijania pasji lub ich odkrywania na drodze przełamywania życiowej bierności.

W dniu 26 września 2013 r. miało miejsce spotkanie organizacyjno – informacyjne   dla grupy Uczestników Projektu  oraz ich Rodziców i Opiekunów Prawnych, udział w nim wzięła również Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, a zarazem inicjator wszelkich działań projektowych w przeszłości i obecnie. Spotkanie rozpoczęło się od słów podziękowania  i gratulacji złożonych zarówno samym Uczestnikom jak i ich Rodzicom oraz Opiekunom. Rodzicom i Opiekunom równocześnie została przedstawiona oferta uczestnictwa w projekcie. Zostali oni także zaproszeni do złożenia własnych propozycji i sugestii odnośnie programu ewentualnych zajęć oraz charakteru działań i świadczonej pomocy z której chcieliby skorzystać.

Pierwszy tydzień był dla Uczestników Projektu czasem intensywnym ponieważ tuż po inauguracyjnych spotkaniach wzięli oni udział w siódmej edycji „Małopolskiej Nocy Naukowców”.

Organizatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie natomiast jest realizowane przy współudziale Partnerów, których w większości stanowią uczelnie wyższe i ośrodki naukowe mieszczące się na danym obszarze. Noc Naukowców stanowi część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie.

Na wszystkich spragnionych wiedzy czekało blisko 500 różnych atrakcji – od spotkań  z naukowcami, wykładów, po pokazy, demonstracje i konkursy, a nawet wielkie widowiska z udziałem naukowców. Tegorocznym hasłem przewodnim okrzyknięto odkrywanie „inteligentnej specjalizacji” Małopolski, która jest efektem pracy tamtejszych naukowców.  W szczególny sposób organizatorzy pragnęli zaprezentować ich najnowsze osiągnięcia w zakresie ICT, lifescience, energetyki i chemii oraz pokazać, że są one istotnym elementem i podstawą rozwoju całej nauki.

 Uczestnicy Projektu zgłębiali wiedzę i rozbudzali zainteresowanie  angażując swoją uwagę w liczne pokazy, prezentacje, warsztaty, animacje komputerowe a nawet eksperymenty. Punktami które udało się wybrać z niezwykle bogatej oferty i odwiedzić były: Kino Kijów Centrum, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Obserwatorium Astronomiczne w Forcie Skała. Szczególnie ostatnia wspomniana lokalizacja wzbudziła ogromny entuzjazm uczestników. Mięli oni szansę wejść w niezwykły świat podróży astronomicznych. W programie miało miejsce zwiedzanie z przewodnikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poznawanie instrumentów astronomicznych w tym 37 cm teleskopu Maksutowa, refraktora 20 cm i teleskopu przenośnego 8 calowego, a także Fortu Skała – obiektu nie tylko astronomicznego - który jest ściśle powiązany z historią miasta i owiany licznymi legendami. Wysłuchali oni również z uwagą plenerowego warsztatu prezentującego gwiazdozbiory, podstawowe astronomiczne punkty orientacyjne i pewne intrygujące nowinki w tej dziedzinie. Nie straszny był nawet przejmujący chłód, któremu nie udało się przezwyciężyć ciekawości i zapału poznawczego młodych słuchaczy. Był to wyczerpujący dzień pełen różnorodnych atrakcji.

Powrót do Nowego Sącza przewidziano jednak dopiero na dzień następny po to aby umożliwić Uczestnikom Projektu wizytę w jeszcze jednym miejscu cennym ze względu na prezentowane treści. Mianowicie chodzi o Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Młodzież mogła to potraktować jako wstęp do zagadnień, którymi będzie zajmowała się podczas modułu pn. "Jestem, pomagam, poznaję”. Otwarta w 2005 roku wystawa stała z dziejów fotografii sygnalizuje zagadnienia z historii polskiej fotografii. Prezentuje dorobek polskich fotografów – począwszy od lat 50. XIX wieku do 1939 roku. Przedmiotem ekspozycji są zdjęcia - od portretu poprzez fotografię krajobrazową i etnograficzną, wizerunki architektury, ilustracje prasowe, zdjęcia reportażowe, aż do fotografii artystycznej. Wystawa porusza zagadnienia związane z techniką i technologią, zdobnictwem i zastosowaniem fotografii, a nawet jej kolekcjonerstwem i przechowywaniem.

Całość została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy Projektu wrócili zadowoleni oraz pełni zapału do działania i podejmowania proponowanych im wyzwań twórczych.

Młodzi ludzie pracując w Projekcie do końca roku skorzystają ponadto z doradztwa zawodowego, treningu kompetencji interpersonalnych i warsztatów medialnych. Zrealizują oni projekt fotograficzno - historyczny promujący  Nowy Sącz czego produktem będzie dwujęzyczny przewodnik po mieście, a zarazem nabycie pewnych umiejętności w zakresie grafiki i fotografii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Do Biura Projektu dotarła relacja z wyjazdu do Krakowa nadesłana przez jedną z Uczestniczek Projektu. Jednocześnie wyraziła Ona chęć podzielenia się swoimi wrażeniami również z innymi osobami. Ową relację możemy potraktować jako swoiste i komplementarne dopełnienie treści przekazanych nieco wcześniej przez Biuro Projektu. Samej Uczestniczce natomiast dziękujemy za poświęcony czas i trud twórczy :)

 

„ Noc pełna wrażeń”

 

27 września 2013 r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Uczestników Projektu "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". Była to dwudniowa wycieczka do Krakowa na „Małopolską Noc Naukowców”. Jesteście ciekawi co robiliśmy?

Pierwszym punktem naszej wycieczki było Kino Kijów. Doświadczenia i eksperymenty można było obserwować na dwóch piętrach. Na I piętrze prezentowano robota "Da Vinci", którym można było samodzielnie sterować za pomocą własnych rąk. Z obserwacji ochotników zmagających się z tym zadaniem stwierdziłam, że to wcale nie takie łatwe jak mi się wydawało...

Na parterze był punkt informacji oraz szereg innych doświadczeń, których nie zdołałam w pełni obejrzeć, ze względu na tłumy "ciekawskich" (co nie wątpliwie świadczy również o dużym zainteresowaniu Nocą Naukowców).

Następnie udaliśmy się na Uniwersytet Jagielloński. Prócz mnóstwa doświadczeń omawianych i prezentowanych przez studentów można było także odwiedzić jedną z sal wykładowych i posłuchać któregoś z krakowskich profesorów. Dodatkową atrakcją była też oczywiście sama uczelnia, gdyż nie codziennie ma się okazję zobaczyć uniwersytet od środka.

  W Akademii Górniczo-Hutniczej byliśmy świadkami interesującej prezentacji na temat dźwięku i ludzkiej mowy.

  Ostatnim punktem wycieczki tamtego wieczoru była wizyta w Obserwatorium Astronomicznym. Oglądaliśmy tam stare teleskopy, anteny radiowe, a na koniec wysłuchaliśmy wykładu na temat "astronomicznych podróży". Nie udało nam się niestety zobaczyć z bliska żadnej gwiazdy ze względu na zachmurzone niebo. Przewodnik jednak zaprowadził nas i opowiedział ciekawą historię starego Fortu Skała, pochodzącego z II połowy XIX wieku, w którym obecnie mieści się siedziba Obserwatorium. Panowała tam niezwykła atmosfera, a tajemnicze tunele i echo kroków odbijających się od ścian bardzo oddziaływały na wyobraźnię.

Następnego dnia zwiedziliśmy Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, mieszczące się w murach zabytkowej kamienicy. Było tam mnóstwo starych zdjęć, pierwszych aparatów i pięknych albumów. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkową fotografię.

Uważam, że był to bardzo udany wyjazd i nie można było narzekać na brak atrakcji. Oby tak dalej!

 

Autor: Agnieszka Zaczkiewicz

 

 

Poniżej galeria zdjęć z wyjazdu na Małopolską Noc Naukowców:

 
 
 
 
 
 
Zdjęcia ze spotkania z Rodzicami/Opiekunami Uczestników Projektu:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udział Stowarzyszenia w spotkaniu kulturalno –rozrywkowym

 

W dniu 29 września 2013 r. odbyło się spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zabełcze, gdzie miejscem imprezy było boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 6. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowania organizatorom i sponsorom imprezy. W spotkaniu wzięli udział m.in. Pani Bogumiła Kałużny – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze, Pan Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych oraz Radni Miasta Nowego Sącza.

Na imprezie kulturalno – rozrywkowej odbyło się mnóstwo konkursów z nagrodami m.in.: konkurs recytatorski, konkurs plastyczny, śpiewu, tańca, konkurs gry na instrumencie, w których dzieci z przyjemnością brały udział, ukazując swoje talenty. Oprócz konkursów można było zobaczyć występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych zarówno ze śpiewu jak i tańca. Dużym zainteresowaniem okazał się występ zespołu „Promyczki Dobra”. Wśród atrakcji można również wymienić grillowanie oraz inne smakołyki przeznaczone dla uczestników imprezy zarówno tych małych jak i dużych. Dla dzieci i młodzieży m.in. odbyły się zabawy chustą animacyjną Klanza, można też było skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, byka interaktywnego, a najmłodsi stali w kolejce do artystycznego malowania twarzy. Zainteresowanie wzbudzały stoiska Policji gdzie można było oznakować cenne przedmioty oraz zajęcia z ratownikami pogotowia gdzie były udzielane informacje o pierwszej pomocy przedmedycznej. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu również przygotowało atrakcje dla dzieci w ramach kampanii „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” organizowanej przez Miasto Nowy Sącz, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Komendę Straży Miejskiej oraz Komendę Miejską Policji. Można było wygrać odpowiadając na wylosowane pytania podkoszulki oraz odblaskowe gadżety pozwalające zauważyć kierowcom dzieci na drodze.

Na sam koniec spotkania zorganizowano dyskotekę na powietrzu pod gołym niebem gdzie tańczyli zarówno dzieci jak i dorośli.

Organizatorami spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Zabełcze w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

Spotkanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                      

 

 

 

 

 
    Z A P R O S Z E N I E
 
 
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" zaprasza serdecznie wszystkich Uczestników Projektu oraz ich rodziny i przyjaciół do wzięcia udziału w SPOTKANIU KULTURALNO- ROZRYWKOWYM na Osiedlu Zabełcze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Zabełcze w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Serdecznie Zapraszają mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzież z Osiedla Zabełcze na SPOTKANIE KULTURALNO – ROZRYWKOWE, które odbędzie się dnia 29.09.2013r. tj. niedziela o godz. 14.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul.  Tarnowska 109. 

 
Wstęp wolny!
 W programie spotkania kulturalno – rozrywkowego przewidziano mnóstwo konkursów z nagrodami m.in.:
- Konkurs recytatorski, konkurs plastyczny, konkurs śpiewu, tańca, konkurs gry na instrumencie (dzieci proszone są o przyjście z własnymi instrumentami)....
- Występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych
- Występ zespołu „Promyczki Dobra”
- Wielkie grillowanie i inne smakołyki dla uczestników imprezy
- Artystyczne malowanie twarzy
- Wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in.: zabawy chustą animacyjną Klanza, dmuchana zjeżdżalnia itp.

Spotkanie jest współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nas również będzie można tam spotkać.


 
Serdecznie zapraszamy !!!

 

 


            Nowy Sącz, dnia 23.09.2013

    Zamawiający

 

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

Dotyczącego:   

ZAPEWNIENIA TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na basen termalny dla Uczestników Projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” – wychowanków usamodzielnianych wraz z opiekunami i otoczeniem ( 40 osób ) w województwie Małopolskim. W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna, opieka i przedstawiciele Zamawiającego.

Określenie Uczestników wyjazdu: 40 osób ( w tym 10 dzieci w wieku 15 lat i jedna osoba niepełnosprawna ruchowo ).

Termin wyjazdu: 28 września 2013r. (wyjazd całodniowy)

      

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową i podlegaja ocenie:

 

 

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium cena

1

T.T. Ricardo – Junior Sp. z o.o.

Warszawa

96,52

 

2

 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „SĄCZ – TOUR” Nowy Sącz

100

 

3

 

Magdalena Siśkiewicz  NEW CHALLENGE  Kraków

84,09

4

 

BIURO PODRÓŻY „LAVISTA” Wojsław, Brożek Spółka Jawna  Nowy Sącz

76,82

5

 

Firma Turystyczna „JURKOWSKI” Wojciech Jurkowski Ochotnica Górna

91,36

 

Spośród złożonych ofert jedna oferta została odrzucona ze względów formalnych, złożona przez firmę:

Sun & More Sp. z o.o., Szczecin

Oferent nie spełnił poniższych wymogów:

 • brak wypełnionych pozycji w formularzu oferty dotyczące miejsca realizacji zamówienia
 • brak na kopercie opisu tematu, którego postępowanie dotyczyło: „ Oferta na zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na basen termalny podczas wyjazdu w ramach projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” – nie otwierać przed 20 września 2013 r. do godz. 9.00” 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez:

 

  BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „SĄCZ – TOUR” w Nowym Sączu

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.09.2013r.

 

 

 


!!! Startujemy ponownie !!!

Dokonano już wyboru nowej grupy Uczestników Projektu, którzy będą  mieli okazję stać się współtwórcami innowacyjnego modułu pn. „Jestem, pomagam, poznaję”. Mamy nadzieję, że udział w nim będzie dla nich niepowtarzalną przygodą, niosąca wiele radości i inspiracji ale przede wszystkim okaże się źródłem cennej wiedzy, umiejętności i niepowtarzalnych doświadczeń, które zaowocują w przyszłości. Celem sztandarowym Projektu niezmiennie pozostaje ułatwianie młodym ludziom startu w dorosłe życie i skuteczne odnalezienie się na rynku pracy. Pragniemy zachęcić naszych Uczestników do pracy nad sobą i swoim rozwojem, kształtowania przydatnych kompetencji społecznych oraz obywatelskich, podejmowania kolejnych wyzwań,  a także wytrwałego rozwijania pasji lub ich odkrywania  na drodze przełamywania życiowej bierności.

Podobnie jak miało to miejsce wcześniej działania projektowe będą kompleksowo łączyć ze sobą różne formy pracy takie jak warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe. Odbywać się one będą zarówno stacjonarnie jak i wyjazdowo. Wszelkie realizowane szkolenia i aktywności są planowane i dostosowywane w zależności od aktualnie diagnozowanych potrzeb Uczestników. Ponownie każda osoba otrzyma szansę kontaktu z profesjonalną kadrą trenerów i specjalistów oraz indywidualnego poradnictwa.

Gorąca liczymy na to, że tak jak poprzednio będzie to czas twórczej i kreatywnej pracy podejmowanej na rzecz własnego samodoskonalenia, który przyczyni się choćby w pewnym zakresie do przyszłych sukcesów tych młodych ludzi.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w rekrutacji do Projektu i tym samym wyraziły swoją chęć udziału w nim. Niestety w związku z ograniczoną liczbą miejsc ( grupa może liczyć 22 osoby) nie wszystkim zrekrutowanym  udało się zakwalifikować do grupy ostatecznej wobec czego zapraszamy ich serdecznie do podjęcia dalszych prób w późniejszych rekrutacjach. Każdy otrzymuje równe szanse aby stać się częścią projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Tymczasem wszystkim tym, którzy pomyślnie przeszli proces naboru i już niedługo rozpoczną swoją ścieżkę  wsparcia GRATULUJEMY i niecierpliwie wyczekujemy pierwszego wspólnego spotkania.

 


 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 6/2013

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU, WYŻYWIENIA I BILETÓW WSTĘPU NA BASEN TERMALNY PODCZAS WYJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
  Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz
Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004
 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.07.2013r.  oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek

Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Przedmiotem zamówienia zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na baseny termalne Uczestników Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” – wychowanków usamodzielnianych wraz z opiekunami i otoczeniem (40 os.) w Województwie Małopolskim. W w/w  liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna, opieka  i przedstawiciele Zamawiającego.

Określenie Uczestników Wyjazdu: 40 osób ( w tym ok. 10 dzieci w wieku do 15 lat  i jedna osoba niepełnosprawna ruchowo).

Szczegółowy program wyjazdu ustalony zostanie z wybranym Oferentem.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU: basen termalny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Województwo Małopolskie.

 

 1. TERMIN WYJAZDU: 28 września 2013r.  (wyjazd całodniowy).

 

 1. W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:

 

 1. Przewozu Uczestników Projektu wraz z ich otoczeniem z Nowego Sącza do miejsca korzystania z basenów termalnych i powrotu. Wykonawca zapewni przewóz klimatyzowanym autokarem klasy LUX (autokar dostępny podczas całego czasu trwania wyjazdu) z uwzględnieniem wszelkich kosztów/opłat parkingów itp., oraz woreczki foliowe na nieczystości przy każdym siedzeniu.
 2. Zapewnienia biletów wstępu na baseny termalne w wymiarze 4 godzin zegarowych jednorazowo na jednego Uczestnika Projektu.
 3. Zapewnienia wyżywienia dla każdego Uczestnika Projektu w postaci:

- drugiego śniadania w formie lunch-boxu ( kanapka min. z wędliną, serem, warzywami, sok pomarańczowy 200-250 ml, baton czekoladowy min. 100 g, owoc min. 80 g)

- dwudaniowego obiadu z deserem.

Wyżywienie powinno odpowiadać normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

                W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

               C = (Cmin. /Coferty) x 100

              C - ilość punktów dla danej oferty,

              Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

             Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 20 września  2013 r. do godz. 9.00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„Oferta na zapewnienie transportu, wyżywienia i biletów wstępu na basen termalny podczas wyjazdu w ramach projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”– nie otwierać przed 20 września  2013 r. do godz. 9.00 ”.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą  i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki: (do pobrania na dole strony)

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym                                                                                                                                                                                                                                                                     Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.09.2013r.

 


Spotkanie podsumowujące realizację modułu:

„Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ  szansą na sukces!”

 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. w Sali Reprezentacyjnej Ratusza odbyło się spotkanie podsumowujące realizację modułu pn. „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” będącego jednym ze składowych elementów oferty projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest przez Miasto Nowy Sącz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu. Przedsięwzięcie to realizowane jest nieprzerwanie od 2008 roku, nadal na nowo znajdując uznanie Uczestników, ich otoczenia oraz organizacji i instytucji współpracujących. Adresatami są młodzi ludzie, którzy chętnie prezentują aktywną postawę w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcący nabyć umiejętności liderskie, interpersonalne, zawodowe i społeczne, ułatwiające start  w dorosłe życie, a także skuteczne poruszanie się na lokalnym rynku pracy. Projekt ten pragnie zmotywować młodzież do aktywności społecznej i obywatelskiej, podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji oraz do przełamania życiowej bierności.

Uczestnicy, którzy obecnie zakończyli swoją przygodę z Projektem doskonale wpasowują się  w nakreśloną wyżej charakterystykę. W pełni sprostali Oni bowiem zakładanym oczekiwaniom. Zorganizowane spotkanie było natomiast zwieńczeniem poniesionego przez nich trudu  i zaangażowania na rzecz rozwoju własnej osoby w trakcie cyklu przeprowadzonych zajęć.

W spotkaniu oprócz organizatorów i uczestników udział wzięli goście specjalni: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Marta Mordarska, Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu - Paweł Dziedzic, Dyrektor MOPS w Nowym Sączu – Józef Markiewicz w charakterze przedstawiciela Lidera Projektu, a także trenerzy prowadzący dotychczasowe szkolenia, osoby z otoczenia, osoby zainteresowane prowadzonymi działaniami, rodzice i opiekunowie Uczestników oraz Kandydaci do udziału w kolejnych etapach Projektu. Zaproszono również przedstawicieli regionalnych mediów.

Zasadniczo poruszono kwestie efektywności działań, które zaplanowano i zrealizowano w trakcie trwania tego właśnie modułu w ramach instrumentów aktywnej integracji. Przeanalizowano jednocześnie zakres tematyczny wszystkich zajęć przeprowadzonych w module, a były to: trening kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, lekcja dziennikarstwa, zdrowy styl życia, język angielski biznesowy, lekcja przedsiębiorczości, konsultacje z psychologiem, doradztwo prawne, wizyty studyjne, wyjazd szkoleniowo- edukacyjny. Ich zamierzeniem było ułatwienie młodzieży odnalezienia się w dorosłym już życiu szczególnie na ścieżce kariery zawodowej oraz wykształcenie umiejętności liderskich i społecznych. Dodatkowym atutem okazało się stworzenie możliwości twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji, nowych zainteresowań  i zdolności, jak również poznanie ciekawych osób. Wyżej wymienione zagadnienia przedstawione zostały przez Kierownik Projektu - Monikę Wojnarowską.

Głos zabrała również reprezentacja Uczestników Projektu, którzy przygotowali własne wystąpienie poparte prezentacją multimedialną. Było to ich subiektywne spojrzenie na miniony już czas udziału w tym przedsięwzięciu. Oprócz krótkiego podsumowania spędzonych wspólnie chwil młodzież złożyła podziękowania osobom bez których to wszystko nie mogłoby się odbyć. Nade wszystko swoje wyrazy wdzięczności skierowali do Pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, która przez cały okres trwania modułu sprawowała patronat na grupą tych młodych ludzi.

Absolwentom „Akademii Młodego Przedsiębiorcy” wręczono certyfikaty poświadczające ich uczestnictwo w Projekcie i zdobyte kompetencje. Rozdano również szereg nagród i wyróżnienie mających na celu dalszą motywację do aktywnego działania, pracy nad sobą i swoim rozwojem  oraz przyjmowania postawy lidera społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki  pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Przypominamy o trwającej rekrutacji !!!

 

Już 19 sierpnia br.  rusza kolejny nabór do realizowanego w nowej odsłonie projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.     

Nabór młodzieży do Projektu odbywa się codziennie w dniach 19 - 30 sierpnia br. (w dni robocze) w godzinach 12.00 – 16.00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro). Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Szczegółowe informacje (zamieszczone także poniżej na stronie) dostępne są w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro), pod adresem email: projekt.betlejem@poczta.fm oraz pod nr telefonu: 883-281-001.

 

Całkowite koszty udziału w projekcie pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapraszamy!

 


 

JEDYNE TAKIE W ŻYCIU – PRACOWITE WAKACJE!

Młodzież z Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” z wizytą studyjną w Wydziale ds. Przedsiębiorczości

 

Młodzież uczestnicząca w projekcie „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” odwiedziła 9 sierpnia br.  Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza. Pod koniec swojej przygody z „Akademią Młodego Przedsiębiorcy” Uczestnicy Projektu zdobyli cenną wiedzę praktyczną z zakresu przedsiębiorczości oraz zakładania i rejestrowania działalności gospodarczej. Beneficjentom projektu w trakcie trwania szkolenia towarzyszyła Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych - inicjatorka projektu.

 

Uczestnicy wizyty mieli możliwość zapoznania się z pracą Wydziału ds. Przedsiębiorczości "od kuchni". Spotkanie to miało w głównej mierze charakter informacyjny, choć nie zabrakło również aspektu praktycznego wykorzystania przedstawianych i wcześniej zdobytych wiadomości.

Pracownicy jednostki z dużym oddaniem i wprawą wprowadzili młodych ludzi w arkana problematyki z zakresu m.in.: prowadzenia spraw w sferze pomocy publicznej, w obszarze ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych, czy w obrębie obsługi inwestora gospodarczego. Zaprezentowano jak w praktyce wygląda rejestracja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Wskazano też na różnice między rejestracją firmy
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Młodzieży ponadto przekazane zostały cenne informacje dot. m.in. ulg podatkowych i innych ułatwień dla średnich i małych przedsiębiorstw wprowadzonych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Najciekawszą częścią wizyty była jednak praktyczna możliwość zarejestrowania fikcyjnej firmy w systemie komputerowym. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, z której to młodzież generowała raporty dot. m.in. ilości prowadzonych działalności gospodarczych w Nowym Sączu w wybranym przez siebie obszarze.

Podczas spotkania młodzież pozyskała również wiedzę o innych działań prowadzonych przez Wydział ds. Przedsiębiorczości m.in. na temat Nowosądeckiej Karty Rodziny oraz akcji „Włącz myślenie – postaw na przedsiębiorczość”.

Uczestnicy wizyty studyjnej wykazali znaczące zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości. Wśród nich znaleźli się tacy, którzy poważnie rozważają pomysł założenia biznesu
i wdrożenia swoich innowacyjnych działań na sądeckim rynku pracy. Należy podkreślić, że wiedza z dziedziny przedsiębiorczości dla młodego człowieka jest niejednokrotnie podstawą do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 

 NOWE UMIEJĘTNOŚCI – KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI

Rusza kolejny nabór do projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

 

Już 19 sierpnia rusza kolejny nabór do realizowanego w nowej odsłonie projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

 

W sierpniu swój udział w Projekcie kończy grupa młodzieży uczestnicząca w „Akademii Młodego Przedsiębiorcy”. Równocześnie prowadzona jest rekrutacja do kolejnego, niezwykłego modułu pn.: ”Jestem, pomagam, poznaję”. W Projekcie mogą wziąć udział młodzi gimnazjaliści, licealiści oraz studenci w wieku 15-24 lata, mieszkający na terenie Nowego Sącza. Innowacyjna formuła po raz pierwszy kierowana jest do studentów sądeckich uczelni. Ciekawie zbudowany program pozwoli przygotować sądecką młodzież do pełnienia roli przewodników i popularyzatorów Miasta Nowego Sącza. Nabycia takich umiejętności nie oferował dotąd żaden projekt realizowany w Nowym Sączu!

 

Ponieważ działania podejmowane w ramach projektu mają charakter komplementarny i łączą różne formy pracy (warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe) w ramach modułu przewidziano m.in.:

 -  realizację innowacyjnego projektu fotograficzno - historycznego promującego Nowy Sącz – w oparciu o najlepszą kadrę, sprzęt i technologie;

- unikalną możliwość przygotowania produktu – przewodnika o historii Miasta Nowego Sącza (wydanego w języku polskim i angielskim)

- nabycie nowych umiejętności w zakresie grafiki i fotografii;

- wizyty studyjne na wyższych uczelniach w Krakowie - udział w Małopolskiej Nocy Naukowców w Krakowie;

- przekazanie certyfikatów ukończenia udziału w Projekcie mogących znaleźć swoje miejsce

- w CV Uczestników Projektu;

- inne ciekawe propozycje.

 

Dodatkowo Organizatorzy zapewnią także:

- warsztaty z doradztwa zawodowego (grupowe i indywidualne), ułatwiające start w dorosłe życie i skuteczne poruszanie się na lokalnym rynku pracy;

- trening kompetencji interpersonalnych, zapewniający nabycie umiejętności liderskich i społecznych;

- warsztaty medialne;

- możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji i zdolności oraz poznania nowych, ciekawych znajomych.

 

Dla Uczestników Projektu przewidziano ponadto atrakcyjny system motywacyjny, materiały edukacyjne, poczęstunek podczas zajęć. Moduł „Jestem, pomagam, poznaję” będzie trwał ok. 4 miesiące.

     

Najbliższy nabór młodzieży do Projektu odbywać się będzie codziennie w dniach 19 - 30 sierpnia br. (w dni robocze) w godzinach 12.00 – 16.00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (II piętro). Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

 

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro), pod adresem email: projekt.betlejem@poczta.fm oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia http://stowarzyszeniebetlejem.pl/.

 

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Miasto Nowy Sącz realizuje Projekt od 2008 roku, wciąż znajdując uznanie Uczestników, otoczenia oraz organizacji i instytucji współpracujących.

 

Zapraszamy !


 

Nowy Sącz, dnia 26.07.2013

    Zamawiający

 

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

 

Dotyczącego:    USŁUG CATERINGOWYCH I DOSTAW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych oraz dostawa artykułów spożywczych dla uczestników  podczas realizowanych zajęć w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

I.  Zakres poczęstunku składającego się na zestaw dla jednego uczestnika (zestaw I):

 1. zestaw w formie jednorazowego pojemnika styropianowego/papierowego, który powinien zawierać:

- kanapeczki dekorowane 5 szt. ( z serem, wędliną, warzywami )

- kruche ciasteczka/ciasto – co najmniej 100g

b)  napoje zimne:

- sok owocowy w butelce o pojemności 250ml typu Tymbark lub równoważny lub o wyższych parametrach ( 1 szt. )

- woda mineralna w butelce o pojemności 330ml – 500ml ( 1 szt. )

c)  napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g  typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach  ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g  ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml  ( 2 szt. )

d)  naczynia jednorazowe: kubki do napojów ciepłych i zimnych, talerzyki papierowe, sztućce, serwetki

    

II.  Zakres ciepłego poczęstunku dla jednego uczestnika (zestaw II):

 1. przystawka: tartinki/koreczki – 3 szt.
 2. 2 dania mięsne do wyboru – co najmniej 150g
 3. dodatki (2 rodzaje) np. ryż sypki, ziemniaki opiekane, warzywa gotowane, surówka – co najmniej 150g
 4. deser: ciasto/sałatka owocowa/galaretka – co najmniej 100g
 5. napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml ( 2 szt. )

 1. napoje zimne:

- soki owocowe ( 2 rodzaje ) typu Tymbark lub równoważne lub o wyższych parametrach – co najmniej 330ml

- woda mineralna – co najmniej 330ml

 

Zapewnienie naczyń (zastawa ceramiczna i szklana wraz z sztućcami nie plastikowymi) i akcesoriów do serwowania w/w posiłków. Wykonawca usługi zapewni obsługę tak jak: rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń, sprzątanie oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

 

Termin wykonania usługi: sierpień 2013r. - grudzień 2013r.

 

       Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt. za kryter. cena

Liczba pkt. za kryter. doświadczenie

Liczba pkt. za kryter. różnorodność menu

Liczba pkt. za kryter. rekomendacje

Łączna suma pkt.

1

JADŁODAJNIA SZKOLNA s.c.

w Nowym Sączu

 

50

 

10

 

30

 

10

 

100 pkt.

 

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętych kryteriów wybrano ofertę cenową złożoną przez

JADŁODAJNIA SZKOLNA s.c.,  Nowy Sącz

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.07.2013r.


 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu,

 Plac Kolegiacki 2,

Biuro Projektu: Ul. Jagiellońska 14 (I p)

33-300 Nowy Sącz

 

W związku z realizacją Projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Moderatora grup w ramach realizacji projektu systemowego "Twoja aktywność szansą na sukces!"

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę, 1 etat.

Zakres zadań wykonywany przez Moderatora grup w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”:

 1. Przygotowanie planu działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla poszczególnych osób i monitorowanie postępów Uczestników Projektu.
 2. Podpisywanie PAL z Uczestnikami Projektu – zawarcie dwustronnego kontraktu z UP – dokonywanie  oceny pracy każdego UP po zakończeniu ścieżki wsparcia tj. sprawozdanie z realizacji indywidualnych PAL i niezbędnej dokumentacji.
 3. Stały kontakt z Uczestnikami Projektu w ramach PAL - rozpoznawanie potrzeb i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia - udzielanie konsultacji nt. możliwości kierunkowego wsparcia.
 4. Monitoring uczestników i ewaluacja, analiza ryzyka i propozycje działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzenie działań motywująco -dyscyplinujących Uczestników Projektu do kontynuacji udziału w projekcie celem poprawy swojej sytuacji życiowej.
 5. Współpraca z Zespołem Zarządzającym w zakresie związanym z realizacją Programu Aktywności Lokalnej.
 6. Rekrutacja Uczestników Projektu.

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (pedagogika, politologia, socjologia)
 2. Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. Znajomość „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”
 4. Umiejętność współpracy z młodzieżą, współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, działalność wolontarystyczna, współpraca w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność, dokładność
 • rzetelność, komunikatywność
 • kreatywność
 • dobra organizacja pracy
 • mile widziane doświadczenie w innych projektach finansowanych w ramach POKL
 • umiejętność obsługi komputera
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy
 • list motywacyjny
 • skany dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończenie szkół, kursów i szkoleń/ew. rekomendacje/oceny pracy itp.
 • oświadczenie, iż kandydat nie był karany za popełnione umyślnie przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe

Oferta powinna być złożona w terminie do 26 lipca 2013 roku do godz. 16.00 w formie elektronicznej na adres: projekt.betlejem@poczta.fm

 • Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie kandydat/ka zostanie zaproszony na rozmowę.

Do wymaganych dokumentów proszę zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wynagrodzenie zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.07.2013r.


Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy

Uczestnicy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansa na sukces!” tym razem wyruszyli na kilkudniowy program szkoleniowy poza teren miasta Nowego Sącza. Miejscowość Stryszawa  położona jest wśród pięknych widoków i kolorowych pejzaży, jest to miejsce, gdzie można odnaleźć chwilę  spokoju, odpocząć, uciec od hałasu i odetchnąć świeżym górskim powietrzem, a przede wszystkim poświęcić czas na zdobycie nowej wiedzy.

Uczestnicy wyjazdu zostali podzieleni na dwie grupy:

I grupę stanowiła Młodzież  w wieku 15-24 lata, dla których szkolenie trwało 4 dni

II grupę stanowiły Rodziny Zastępcze (wychowankowie przygotowywani do usamodzielnienia oraz ich opiekunowie) dla których szkolenie trwało 3 dni.

Wyjazd dla Młodzieży miał na celu zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z Języka angielskiego biznesowego, podczas którego młodzież nabyła wiedzę z zakresu pisania CV w języku angielskim, kultury biznesowej w języku angielskim, słownictwa w zakresie zawodów i stanowisk pracy, wizyt w banku za granicą, psychologii reklamy, zakładania własnej firmy i pisania biznes planów itp. Warsztat dot.  zdrowego stylu życia, miał na celu określenie celów życiowych w kontekście zdrowia, barier w osiąganiu celów, barier w zdrowym stylu życia, tworzeniu piramidy zdrowego stylu życia, motywacji do zdrowia, pułapki uzależnień itd.  Młodzież uczyła się jak zdrowo się odżywiać i jakie stosować ćwiczenia żeby być zdrowym i pełnym energii, m.in. Uczestnicy nabyli wiedzę nt. prawidłowego korzystania z kijków nordic walking.

Grupa stanowiąca Rodziny Zastępcze miała przeprowadzane warsztaty z pedagogami oraz psychologami, które pomagały rozwijać umiejętności społeczne rodzin oraz wychowanków.

Każdego dnia pracy wszystkie grupy zrealizowały minimum 6 godzinny blok szkoleniowy.

Poza programem merytorycznym i obowiązkowymi zajęciami tematycznymi był również czas na zdrową rozrywkę. Zapewniono zajęcia rekreacyjno – sportowe takie jak grota solna, a dla bardziej aktywnych byk interaktywny, ściana wspinaczkowa, gladiatorzy czy też kręgle.

Wybrane opinie Uczestników Projektu:

 „Dzięki wyjazdowi nabyłem wiedzę i bezcenne doświadczenie”

„W czasie zajęć poznawaliśmy zasady językowe obowiązujące w miejscu pracy i podczas rozmowy o pracę, a zajęcia ze zdrowego stylu życia nauczyły nas jak możemy być zdrowsi w dzisiejszym siedzącym trybie życia...”

„Wyjazd może i krótki, ale chcemy takich więcej”

 

Wyjazd był w całości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Poniżej galeria zdjęć z wyjazdu...

 

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 5/2013

 

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu-  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA USŁUGI CATERINGOWE I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu

Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz

 

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)

33-300 Nowy Sącz

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod - CPV 55321000-6 – przygotowanie posiłków

Kod - CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Kod - CPV 15860000-4 – kawa, herbata

Kod- CPV 15831000-2 – cukier

Kod- CPV 15812000-3 – wyroby ciastkarskie

Kod- CPV 15321000-4 – soki owocowe

Kod- CPV 15981000-8 – wody mineralne

Kod- CPV 15811511-1 – kanapki gotowe

Kod- CPV 33764000-3 – serwetki papierowe

Kod- CPV 39222100-5 – artykuły cateringowe jednorazowe

Kod- CPV 39222120-1 – kubki jednorazowe

Kod- CPV 39222100-8 – sztućce i talerze jednorazowe

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych oraz dostawa artykułów spożywczych dla uczestników  podczas realizowanych zajęć w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

I.  Zakres poczęstunku składającego się na zestaw dla jednego uczestnika (zestaw I):

 1. zestaw w formie jednorazowego pojemnika styropianowego/papierowego, który powinien zawierać:

- kanapeczki dekorowane 5 szt. ( z serem, wędliną, warzywami )

- kruche ciasteczka/ciasto – co najmniej 100g

b)  napoje zimne:

- sok owocowy w butelce o pojemności 250ml typu Tymbark lub równoważny lub o wyższych parametrach ( 1 szt. )

- woda mineralna w butelce o pojemności 330ml – 500ml ( 1 szt. )

c)  napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g  typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach  ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g  ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml  ( 2 szt. )

d)  naczynia jednorazowe: kubki do napojów ciepłych i zimnych, talerzyki papierowe, sztućce, serwetki

    

II.  Zakres ciepłego poczęstunku dla jednego uczestnika (zestaw II):

 1. przystawka: tartinki/koreczki – 3 szt.
 2. 2 dania mięsne do wyboru – co najmniej 150g
 3. dodatki (2 rodzaje) np. ryż sypki, ziemniaki opiekane, warzywa gotowane, surówka – co najmniej 150g
 4. deser: ciasto/sałatka owocowa/galaretka – co najmniej 100g
 5. napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach 3in1 (kawa, cukier, mleko) o gramaturze 18g typu Jacobs lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach typu Lipton lub równoważna lub o wyższych parametrach ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml ( 2 szt. )

 1. napoje zimne:

- soki owocowe ( 2 rodzaje ) typu Tymbark lub równoważne lub o wyższych parametrach – co najmniej 330ml

- woda mineralna – co najmniej 330ml

 

Zapewnienie naczyń (zastawa ceramiczna i szklana wraz z sztućcami nie plastikowymi) i akcesoriów do serwowania w/w posiłków. Wykonawca usługi zapewni obsługę tak jak: rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń, sprzątanie oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI :

 sierpień 2013r. - grudzień 2013r.

Terminy, miejsca realizacji zajęć oraz ostateczna liczba zamówionych zestawów będzie uzależniona od ilości spotkań, która zostanie wskazana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi co najmniej 3 dni przed planowanymi zajęciami. 

Minimalna ilość dostarczonych zestawów dla uczestników wydawanych podczas realizowanych zajęć w danym miesiącu będzie wynosiła 22 szt.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

 

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są :

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

       Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. Kryterium cena – waga punktowa 50%

Maksymalna liczba punktów za kryterium cena wynosi 50 pkt., otrzyma ją Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin. /Coferty) x 50

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Kryterium doświadczenia w zakresie świadczenia usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku – waga punktowa 10%

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przekazanych w załączniku nr 4 – wykaz zrealizowanych usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku. Maksymalna liczba punktów za kryterium doświadczenie wynosi 10 pkt. Za każde przedstawione doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze oferent otrzyma 5 pkt.

Punktacja za przedstawione usługi cateringowe:

D = 5 pkt. za jedną lub dwie usługi

D = 10 pkt. za trzy i więcej usług

Gdzie:

D = ilość punktów dla danej oferty

 

 1. Kryterium różnorodności menu – waga punktowa 30%
 • menu najbardziej różnorodne wśród oferowanych 30 pkt.
 • menu średnio różnorodne 15 pkt.
 • menu najmniej różnorodne 0 pkt.

 

 1. Posiadane rekomendacje w zakresie realizacji usług o podobnym charakterze – waga punktowa 10%
 • 1 – 2 rekomendacje 5 pkt.
 • 3 i więcej 10 pkt.

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 11. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 25.07.2013r. do godz. 10:00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„OFERTA NA USŁUGI CATERINGOWE I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”  – nie otwierać przed 25.07.2013r. do godz. 10:00

Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert informacje o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane wszystkim Oferentom drogą mailową/telefonicznie bądź osobiście oraz przedstawione do publicznej wiadomości.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 4. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
 5. Propozycje menu
 6. Posiadane rekomendacje
 7. Kserokopię pozwolenia Sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 8. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

 

Przesłanki odrzucenia oferty:

- nie spełni kryteriów formalnych

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego

- zostanie złożona po terminie składania ofert

- wykonawca złoży ofertę zawierającą rażąco niską cenę wykonania zamówienia

- będzie niekompletna i nie będzie zawierała wszystkich wymaganych informacji

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:(do pobrania na dole strony):

1. Formularz oferty.

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

4. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych na szkolenia/kursy/konferencje itp. z okresu ostatniego roku.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.07.2013r.

 

 

 


 

 

Kolejna wizyta studyjna w ramach modułu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

 

Uczestnicy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” którzy uczestniczą w zajęciach w ramach modułu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” w dniu 26 czerwca br. skorzystali z kolejnej szansy na spotkanie z młodym, ambitnym i twórczym sądeckim przedsiębiorcą - z Panią dr Marią Molendą Prezes Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej. Celem fundacji jest popularyzacja wiedzy historycznej, poprzez poszerzanie wiedzy z dziedziny historii, historii sztuki, archeologii, etnografii i nauk pokrewnych. Szczególnym zainteresowaniem fundacji cieszy się historia ubiorów oraz obyczajów.

Na spotkaniu z Młodzieżą Pani dr Maria Molenda w ciekawy sposób opowiadała o swojej pasji, jakim jest moda ubiorów dawnych oraz kostiumów, możliwości realizacji marzeń oraz jak dziecięce marzenia przerodziły się w sposób na biznes w dorosłym już życiu. Młodzież zdobyła także informacje nt. funkcjonowania tzw. trzeciego sektora – NGO i możliwości pozyskiwania środków na realizowanie projektów.

Następnie Pani dr Molenda zaprosiła Młodzież do obejrzenia wystawy „Królestwo Baśni”. Ekspozycja prezentowała najbardziej znane i lubione książki z baśniami, oraz stroje z różnych opowiadań dla najmłodszych. Była to świetna okazja, by znów poczuć się jak dziecko i choć na chwilę powrócić do magicznego świata. Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści Pani dr na temat pierwotnych wersji znanych wszystkim baśni np. takich jak „Śpiąca Królewna” czy „Dziewczynka z zapałkami”.

Była to kolejna wizyta studyjna organizowana w ramach projektu. Pani dr Marii Molendzie i Dyrekcji Sądeckiej Bibliotece Publicznej serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania.

 

03.07.2013r.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA REALIZOWANEGO W DRODZE

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA ŚWIADCZENIE

USŁUG CATERINGOWYCH I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

W RAMACH PROJEKTU

TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES!”

 

Zamawiający

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (Ip), 33-300 Nowy Sącz

 

 

 

Na podstawie zapytania ofertowego nr 4/2013, dotyczącego zadania p.n.

Usługi cateringowe i dostawa artykułów spożywczych

 

UNIEWAŻNIA

w/w postępowanie, prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012r. Zamawiający korzysta z uprawnienia do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zamawiający zawiadamia jednocześnie o zamiarze ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotowego zamówienia.

 

Nowy Sącz, dnia 02.07.2013r.


                                                                                                          Nowy Sącz, dnia 21.06.2013r.

  Zamawiający

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Dotyczącego:    ZORGANIZOWANIA WYJAZDU EDUKACYJNO - SZKOLENIOWEGO

 

Zorganizowanie wyjazdu edukacyjno - szkoleniowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim z wyłączeniem powiatu nowosądeckiego, w odległości nie większej niż 90 km i nie dalej niż 120 km od granic Miasta Nowego Sącza dla 70 osób z podziałem na dwie grupy Uczestników Projektu:

 • I grupa - Młodzież w wieku 15 – 24 lat (28 osób)
 • II grupa – Wychowankowie Usamodzielniani wraz z opiekunami oraz otoczeniem (42 osoby)

W w/w liczbie osób znajduję się niezbędna kadra merytoryczna i przedstawiciele Zamawiającego.

 

Termin wyjazdu edukacyjno - szkoleniowego: 1 lipiec 2013 – 4 lipiec 2013

I grupa – 1 lipiec 2013 – 4 lipiec 2013 ( 28 osób )

II grupa – 1 lipiec 2013 – 3 lipiec 2013 ( 42 osoby )

 

       Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową

 

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

kryterium oceny:

cena/ilość pkt.

1

 

WILGA sp. z o.o.

Kraków

100

 

2

 

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego  Spółka Akcyjna

Nowy Sącz

85,58

 

3

 

FUNDACJA SILVER ECONOMY

Nowy  Sącz

72,15

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętego kryterium cena 100% wybrano jako najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez

 

Firmę  WILGA sp. z o.o. z Krakowa

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.06.2013r.

 


 

Jedyna taka lekcja ekonomii i przedsiębiorczości!

 

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza, uczestnicząca w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces” od wiedziła sądeckiego potentata – Firmę FAKRO specjalizującą się m.in. w produkcji i sprzedaży nowoczesnych okien dachowych. Wizyta studyjna została zorganizowana z inicjatywy Marty Mordarskiej Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

 

Młodzi Sądeczanie realizują w ramach Projektu moduł pn.: „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. Wizyta studyjna miała więc n a celu zaprezentowanie przedsiębiorstwa, które z sukcesem rozwinęło skrzydła nie tylko na rynku krajowym ale i międzynarodowym. Ponad 3 godzinny pobyt w firmie FAKRO stwarzał możliwość zetknięcia się z wiedzą i doświadczeniem wszystkich, którzy złożyli się na jej sukces.

 

W ramach wizyty studyjnej odbyło się spotkanie z Prezesem firmy Ryszardem Florkiem oraz członkami F undacji „Pomyśl o przyszłości”, prezentacja filmu o FAKRO, rozmowa z pracownikami firmy, prezentacja produktów w Sali ekspozycyjnej oraz zwiedzanie hal produkcyjnych.

 

Niezwykłym punktem wizyty było spotkanie z Prezesem FAKRO Ryszardem Florkiem. Młodzież wykazała się dużą aktywnością, stąd też spotkanie przybrało formę dyskusji. Ze strony młodych Sądeczan padały m.in. pytania co składa się na tak ogromny sukces firmy, jak wypromować produkt, jaką ścieżkę kształcenia wybrać, aby móc odnaleźć się na rynku pracy. Prezes Florek zachęcał swoich gości do rozwijania kreatywności oraz podejmowania ryzyka, które zawsze towarzyszy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dla młodzieży była to niezwykła lekcja życia, zdobycie cennego doświadczenia oraz możliwość poznania wybitnych zasług Prezesa dla rozwoju gospodarki narodowej. „Jest em przekonana, że spotkanie z Panem Prezesem zapadnie młodzieży nie tylko w głowę, ale przede wszystkim w serca” – podkreśliła Marta Mordarska.

Młodzież spotkała się również z członkami Fundacji „Pomyśl o przyszłości”, którzy starali się wyjaśnić „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?”. Ponadto podczas prezentacji filmu o FAKRO młode pokolenie zapoznało się z misją przedsiębiorstwa, jego osiągnięciami i ciągłym rozwojem, natomiast w czasie godzinnego zwiedzania hal produkcyjnych przekonało się, że zgodnie z hasłem „Staramy się, aby każdy klient czuł się najważniejszy” FAKRO dba o wysoką jakość produktów, nowoczesne linie produkcyjne oraz nieustanne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia prezentowane podczas zwiedzania, w tym m.in. próby wytrzymałości i odporności szkła.

 

Moduł „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” realizowany jest w ramach Projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, który jest kolejną inicjatywą, jaka zrodziła się w Akademii Projektów, uruchomionej w 2008 roku przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

 

Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Poniżej galeria zdjęć z wizyty studyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 4/2013

 

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu-  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA USŁUGI CATERINGOWE I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu

Plac Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz

 

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)

33-300 Nowy Sącz

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod - CPV 55321000-6 – przygotowanie posiłków

Kod - CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Kod - CPV 15860000-4 – kawa, herbata

Kod- CPV 15831000-2 – cukier

Kod- CPV 15812000-3 – wyroby ciastkarskie

Kod- CPV 15321000-4 – soki owocowe

Kod- CPV 15981000-8 – wody mineralne

Kod- CPV 15811511-1 – kanapki gotowe

Kod- CPV 33764000-3 – serwetki papierowe

Kod- CPV 39222100-5 – artykuły cateringowe jednorazowe

Kod- CPV 39222120-1 – kubki jednorazowe

Kod- CPV 39222100-8 – sztućce i talerze jednorazowe

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych oraz dostawa artykułów spożywczych dla uczestników  podczas realizowanych zajęć w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

I.  Zakres poczęstunku składającego się na zestaw dla jednego uczestnika (zestaw I):

 1. zestaw w formie jednorazowego pojemnika styropianowego/papierowego, który powinien zawierać:

- kanapeczki dekorowane 5 szt. ( z serem, wędliną, warzywami )

- kruche ciasteczka/ciasto – co najmniej 100g

b)  napoje zimne:

- sok owocowy w butelce o pojemności od 250 ml - 330ml ( 1 szt. )

- woda mineralna w butelce o pojemności 330ml – 500 ml  ( 1 szt. )

c)  napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach o gramaturze 2g  ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach  ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g  ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml  ( 2 szt. )

d)  naczynia jednorazowe: kubki do napojów ciepłych i zimnych, talerzyki papierowe, sztućce, serwetki

    

II.  Zakres ciepłego poczęstunku dla jednego uczestnika (zestaw II):

 1. przystawka: tartinki/koreczki – 3 szt.
 2. 2 dania mięsne do wyboru – co najmniej 150g
 3. dodatki (2 rodzaje) np. ryż sypki, ziemniaki opiekane, warzywa gotowane, surówka – co najmniej 150g
 4. deser: ciasto/sałatka owocowa/galaretka – co najmniej 100g
 5. napoje ciepłe:

- kawa rozpuszczalna w saszetkach o gramaturze 2g ( 2 szt. )

- herbata w saszetkach ( 2 szt. )

- cukier w saszetkach o gramaturze 5g ( 3 szt. )

- śmietanka do kawy w płynie w jednorazowych opakowaniach o pojemności 10ml ( 2 szt. )

 1. napoje zimne:

- soki owocowe ( 2 rodzaje ) – co najmniej 330ml

- woda mineralna – co najmniej 330ml

 

Zapewnienie naczyń (zastawa ceramiczna i szklana wraz z sztućcami nie plastikowymi) i akcesoriów do serwowania w/w posiłków. Wykonawca usługi zapewni obsługę tak jak: rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń, sprzątanie oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI :

lipiec 2013r. - grudzień 2013r.

terminy, miejsca realizacji zajęć oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi co najmniej 3 dni przed planowanymi zajęciami. 

Minimalna wartość miesięczna zamówienia to 600,00 zł brutto.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są :

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 3. Halina Stachurska – Sekretarz
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 100

C - ilość punktów dla danej oferty,

               Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

              Coferty - cena brutto danej oferty

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.
 10. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dn. 02.07.2013r., do godz. 13:00.
 11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, meilowo bądź osobiście.
 12. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.
 13. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 01.07.2013r. do godz. 10:00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„OFERTA NA USŁUGI CATERINGOWE I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”  – nie otwierać przed 01.07.2013r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert oraz ich ocena (oraz podanie jej do publicznej wiadomości) nastąpi  w terminie do dn. 02.07.2013r., do godz. 13:00

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 4. Kserokopię pozwolenia Sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 5. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki (do pobrania na dole strony):

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

   Data zamieszczenia o głoszenia; 17.06.2013r.    

 


Promocja Stowarzyszenia i Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” podczas spotkania sportowo-rekreacyjnego

 

8 czerwca 2013 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie sportowo-rekreacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Spotkanie zorganizowano w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało na celu promocję aktywnego wypoczynku a także integrację dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku.

Wśród wielu stanowisk, na których Sądeckie organizacje informowały o swoich działaniach, swoje miejsce miało także Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

Stowarzyszenie reprezentowali: Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu, Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia, Monika Wojnarowska – Kierownik Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” i Mariusz Bocheński – Moderator grup. Mieszkańcy miasta, którzy przybyli na spotkanie, mogli uzyskać informacje na temat realizowanego projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” oraz innych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie.  Sądeczanie z zainteresowaniem słuchali o poszczególnych modułach projektu, zaopatrzyli się w dostępne materiały informacyjne, a niektórzy już na miejscu wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji projektu, do której nabór ruszy już w sierpniu tego roku.

Uczestnicy konkursów i turniejów, które zostały przeprowadzone podczas spotkania otrzymali nagrody rzeczowe. Zwycięzcy zostali również uhonorowani dyplomami. Spotkaniu towarzyszyło wielkie grillowanie i wiele innych smakołyków.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego, Radni Nowego Sącza: Elżbieta Chowaniec, Józef Gryźlak, Antoni Rączkowski, Artur Czernecki, Mieczysław Gwiżdż, a także Leszek Langer – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Osób Niepełnosprawnych, Ks. Kazimierz Markowicz – Proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej, Hanna Śpiewak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20, Adam Musiał – Dyrektor Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu, Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, przedstawiciele Katolickiego Niepublicznego Przedszkola w Nowym Sączu i Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

 

Poniżej galeria fotografii ze spotkania

Data zamieszczenia ogłoszenia; 14.06.2013


Zaproszenie do udziału w spotkaniu sportowo-rekreacyjnym

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu serdecznie zapraszają wszystkich, którzy uwielbiają spędzać swój wolny czas w sposób ciekawy i kreatywny na spotkanie sportowo-rekreacyjne, które odbędzie się 8 czerwca w godzinach 13:00 – 17:00 na Osiedlu Gołąbkowice, na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przy ulicy Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu.

 

W programie spotkania przewidziano występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, występ Nordic Walking i konkursy z nagrodami takie jak: rzut do celu, rzut na odległość, umiejętność jazdy na rowerze i hulajnodze, szachowy, tor przeszkód i plastyczny.

 

Zaplanowano również atrakcje, a wśród nich kręcenie postaci zwierząt z balonów (namiot Zespołu Świetlic Środowiskowych), symulator zderzeń, wiedza o bezpieczeństwie (Punkt Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego), edukacja z zakresu pierwszej pomocy (Stoisko Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego), konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, znakowanie przedmiotów wartościowych, pokaz radiowozu policyjnego (Stoisko Policji), pokaz wozu strażackiego (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej), punkt informacyjny (Stoisko Straży Miejskiej), punkt informacyjny, artystyczne malowanie twarzy (Stoisko MOPS), w plenerze pozostałe konkursy i atrakcje.

 

Spotkanie będzie również okazją by spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu i uzyskać informacje o działalności statutowej, formie współpracy z Mieszkańcami Nowego Sącza, a także o realizowanym projekcie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. W ramach spotkania zostaną udostępnione materiały na temat w/w informacji.

Impreza jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy.

Data zamieszczenia ogłoszenia; 06.06.2013


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 3/2013

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

            Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu
            Plac Kolegiacki 2

            33-300 Nowy Sącz

Biuro Projektu:

ul. Jagiellońska 14 (I p)
tel. 883-281-004

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod – CPV 63511000 – Organizacja wycieczek

Kod – CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Kod – CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

Kod – CPV 92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

Kod – CPV 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo-edukacyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim z wyłączeniem powiatu nowosądeckiego, w odległości nie mniejszej niż 90 km i nie dalej niż 120 km od granic Miasta Nowego Sącza dla 70 osób z podziałem na dwie grupy Uczestników Projektu:

 • I grupa - Młodzież w wieku 15 – 24 lat (28 osób)

 • II grupa – Wychowankowie Usamodzielniani wraz z opiekunami oraz otoczeniem (42 osoby)

W w/w liczbie osób znajduje się niezbędna kadra merytoryczna i przedstawiciele Zamawiającego.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI WYJAZDU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – województwie małopolskim z wyłączeniem powiatu nowosądeckiego, w odległości nie większej niż 90 km i nie dalej niż 120 km od granic Miasta Nowego Sącza.

 

 1. TERMIN WYJAZDU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO: 1 lipiec 2013 r. – 4 lipiec 2013 r.

I grupa – 1 lipiec 2013 r. – 4 lipiec 2013 r. (28 osób),

II grupa – 1 lipiec 2013 r. – 3 lipiec 2013 r. (42 osoby).

 

 1. W RAMACH REALIZACJI USŁUGI WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:

1. Ubezpieczenia wszystkich uczestników/ek wyjazdu.

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wypoczynek dla grupy I (młodzież w wieku 15-24) do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (oraz zapewnić wymaganą w w/w Rozporządzeniu Kadrę tj. kierownik wypoczynku i wychowawcy).

3. Obiekt powinien spełniać wymagania określone w paragrafie 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 poz. 67 z poźn. zm.).

4. Hotel/ośrodek, w którym zostaną zakwaterowani Uczestnicy wyjazdu powinien być położony poza obszarami o zwartej zabudowie, spokojnej okolicy i na terenie o dużej ilość zieleni tj. lasy, ogrody, krzewy oraz powinien dysponować:

a. pokojami: 1-osobowymi, 2 – osobowymi, 3-osobowymi, 4-osobowymi i 5-osobowymi z możliwością dostawki dla dzieci w wieku 1-8 lat. Każdy pokój musi posiadać węzeł sanitarny tj. WC + łazienka z umywalką, wanną lub natryskiem,

b. kuchnią wyposażoną w odpowiedni sprzęt umożliwiający przygotowanie i podanie posiłków w jednym czasie – dla minimum 70 osób,

c. jadalnią z wyposażeniem dla minimum 70 osób,

d. czterema salami szkoleniowymi dostępnymi równolegle do przeprowadzania zajęć wyposażonymi w projektor, sprzęt multimedialny, flipchart wraz z papierem i pisakami,

e. hotel/ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

f. teren wokół hotelu/ośrodka jest ogrodzony i bezpieczny,

g. hotel/ośrodek posiada możliwość organizacji w ramach programu rekreacyjno-sportowego po zakończeniu zajęć m.in. poniższe atrakcje:

- kręgielnia,

- bilard,

- mega piłkarzyki (obszar boiska i bramki są wypełnione powietrzem, wewnątrz boiska zamocowane poprzeczki, do której zawodnicy są przymocowani za pomocą rzep). Wykonawca zapewnia fachową obsługę,

- byk ciągnięty linami przez zawodników drugiej drużyny (w celu zrzucenia zawodnika drużyny przeciwnej, możliwość dopasowania trudności do wieku i umiejętności uczestnika, zabawa musi być w pełni bezpieczna tzn. upadek musi być amortyzowany. Wykonawca zapewnia fachową obsługę,

- ścianka wspinaczkowa dmuchana (posiadająca przemyślane rozmieszczenie chwytów (kilka dróg wejścia) wokół ścianki rozłożona dmuchana poducha, ścianka wyposażona ma być osprzęt alpinistyczny (liny, uprzęże, karabińczyki) wysokiej jakości). Wykonawca zapewnia fachową obsługę,

- dmuchani gladiatorzy (na rozłożonej dmuchanej poduszce mają być zamontowane podesty, w zestawie piankowe pałki i kaski dla „gladiatorów”). Wykonawca zapewnia fachową obsługę,

- pomieszczenie dla małych dzieci do gier i zabaw oraz plac zabaw,

- udostępnienie miejsca na grill z kapelą ludową (dziecięco-młodzieżową),

- dostępny basen z ratownikiem oraz grota solna dla Uczestników,

- udostępnienie rowerów na terenie ośrodka,

- możliwość zorganizowania karaoke podczas zajęć.

5. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie i gwarantuje, że podawane posiłki będą urozmaicone, kaloryczne – zgodnie z normami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym. Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu ich wydania. Przygotowane i podawanie posiłków będzie się odbywało zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

6. Wyżywienie winno być następujące dla każdego Uczestnika wyjazdu:

a. Grupa I

- kolacja w pierwszym, drugim, trzecim dniu powinna zawierać, co najmniej dwa zestawy dań gorących, napoje do wyboru dla uczestników z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi,

- 2 daniowe obiady z deserem i napojami w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym dniu z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi

- śniadanie w drugim, trzecim i czwartym dniu w formie stołu szwedzkiego, odpowiadające normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu

b. Grupa II

- kolacja w pierwszym i drugim dniu powinna zawierać, co najmniej dwa zestawy dań gorących, napoje do wyboru dla uczestników z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi,

- 2 daniowe obiady z deserem i napojami w pierwszym, drugim, trzecim dniu z alternatywnymi potrawami bezmięsnymi

- śniadanie w drugim, trzecim dniu w formie stołu szwedzkiego, odpowiadające normom pod względem ilości i wartości odżywczych, dostosowanych do wieku i potrzeb Uczestników wyjazdu.

c. W pierwszym dniu pobytu zorganizowanie podwieczorku w formie grilla dla wszystkich Uczestników Projektu.

d. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do 5 dni przed wyjazdem kartę menu. Alternatywnie stół szwedzki.

7. Podczas zajęć prowadzonych we własnym zakresie przez Zamawiającego (każdego dnia minimum 6 godzin szkoleniowych z każdej z 4 grup), Wykonawca podczas przerw gwarantuje uczestnikom dostęp do napojów gorących (herbata, kawa) i zimnych (soki, woda mineralna) oraz przekąsek – jedna w ciągu dnia dla każdej grupy.

8. Zamawiający poda ostateczną ilość Uczestników wyjazdu na dwa dni przed terminem wyjazdu szkoleniowo – edukacyjnego.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Kadry osób realizujących zamówienie spośród specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dzięki którym przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z należytą starannością.

10. Szczegółowy program pobytu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem,

 2. oferent oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

  W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są:

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu

 2. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia

 3. Halina Stachurska – Sekretarz

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 100

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnione.

 5. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.

 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 9. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego.

 10. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dn. 21 czerwca 2013 r., do godz. 13.00.

 11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie, mailowo bądź osobiście.

 12. Ocena dokonana przez Zamawiającego ma charakter ostateczny.

 13. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 20 czerwca 2013 r. do godz. 9.00 w biurze projektu: ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

Oferta na organizację wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”– nie otwierać przed 20 czerwca 2013 r. do godz. 9.00 ”.

 1. Otwarcie ofert, a także ich ocena (oraz podanie jej do publicznej wiadomości) nastąpi w terminie do dn. 21 czerwca 2013 r., do godz. 13.00.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 4. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004,

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki (do pobrania na dole strony):

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Data zamieszczenia ogłoszenia; 06.06.2013

 


Pierwsze spotkanie z Uczestnikami Projektu !

28 maja 2013 roku o godz. 16:00 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Frekwencja dopisała. Uczestników przywitała Monika Wojnarowska, kierownik projektu, która pogratulowała wszystkim, którym udało zakwalifikować się do Projektu. Omówiony został plan działań, zasady uczestnictwa i obowiązujący regulamin. Uczestnicy zostali poinformowani, iż działania projektowe współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie rozpoczęły się zajęcia z cyklu Trening kompetencji i umiejętności społecznych, które prowadzi trenerka: Pani Monika Oleniacz.

Zawarły się już pierwsze znajomości, grupa zaczęła się integrować, a po spotkaniu wszyscy stwierdzili, że efektywnie spędzili ten czas oraz zadeklarowali, że bardzo chętnie będą uczestniczyć w kolejnych zajęciach, których kontynuacja odbędzie się w czerwcu. Wszystkich Uczestników serdecznie zapraszamy…

 

Data zamieszczenia ogłoszenia; 31.05.2013

 


22 maja w Rekolekcyjnym Domu Pielgrzyma OPOKA w Starym Sączu odbyło się spotkanie związane z realizacją projektu systemowego pn.: „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces” na lata 2013 -2015 połączone z pierwszym, uroczystym posiedzeniem Grupy Sterującej Projektem. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele środowisk reprezentujących grupy docelowe projektu.

Grupa Sterująca została powołana Zarządzeniem nr 100/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Grupy Sterującej w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w zakresie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1. dla Miasta Nowego Sącza na lata 2013 – 2015”. Celem tego gremium jest prawidłowe zarządzanie Partnerstwem oraz zapewnienie podejścia partnerskiego w realizacji projektu.

Podczas pierwszego spotkania Grupy Sterującej wybrano Przewodniczącego, którym została Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych Marta Mordarska. Zatwierdzono również regulamin pracy Grupy oraz poddano opiniowaniu bieżące sprawy dot. realizacji projektu.

W drugiej części spotkania prelekcje wygłosił ks. dr Marcin Kokoszka Dyrektor Rekolekcyjnego Domu Pielgrzyma OPOKA. W swoim wystąpieniu ks. dr nawiązał do dorobku Jana Pawła II mówiąc o uniwersalnych, niezmiennych wartościach, godności, bezinteresowności oraz solidarności ludzkiej. Zachęcał, aby w swoich działaniach na rzecz bliźniego i społeczeństwa jako całości stawać się człowiekiem sumienia. Drugą część wystąpienia ks. dr Kokoszka poświęcił budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego powołując się na francuską filozof i myślicielkę chrześcijańską Simone Weil.

W dalszej części przedstawiciele Lidera Projektu - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu oraz Partnera – Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”
w Nowym Sączu poinformowali zgromadzonych gości o dotychczasowych działań w projekcie oraz planowej realizacji w latach 2013-2015.

Przedstawiono również charakterystykę grup docelowych oraz planowane działania wpisujące się w realizację celów projektu. Działania adresowane są do klientów MOPS, sądeckiej młodzieży i jej rodziców oraz rodzin zastępczych.

W dyskusję włączyli się Marek Oleniacz Sekretarz Miasta Nowego Sącza oraz Leszek Langer Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data zamieszczenia ogłoszenia; 27.05.2013


Nowy Sącz, dnia 02.05.2013

    Zamawiający

 

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

 

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

Dotyczącego:    ZATRUDNIENIA PSYCHOLOGA/PEDAGOGA

                 (4 osoby: 3 psychologów, 1 pedagog)

 

Zakres zadań wykonywany przez Psychologa/Pedagoga w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na  sukces!” (umowa zlecenie):

 1. Przygotowanie autorskich scenariuszy zajęć i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych spotkań z beneficjentami  w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla poszczególnych osób i monitorowanie postępów Uczestników Projektu.
 2. Prowadzenie wsparcia, poradnictwa, terapii i konsultacji dla rodziców zastępczych oraz młodzieży objętych projektem.
 3. Stały kontakt z Uczestnikami Projektu w ramach PAL - rozpoznawanie potrzeb i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia - udzielanie konsultacji nt. możliwości kierunkowego wsparcia.
 4. Monitoring uczestników i ewaluacja, analiza ryzyka i propozycje działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzenie działań motywująco -dyscyplinujących Uczestników Projektu do kontynuacji udziału w projekcie celem poprawy swojej sytuacji życiowej.
 5. Współpraca z Zespołem Zarządzającym w zakresie związanym z realizacją Programu Aktywności Lokalnej.

- w ilości uzależnionej od przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb Uczestników Projektu

 

       Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową

 

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

kryterium oceny:

cena/ilość pkt.

kryterium oceny:

potencjał i doświadczenie/ilość pkt.

Łączna suma pkt.

1

Agnieszka Smoroń-Gąsiorek            Nowy Sącz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

2

Leokadia Witowska

Nowy Sącz

60 pkt.

21,74 pkt.

81,74 pkt.

 

3

Katarzyna Kuziel-Rachwał

Kamienica

60 pkt.

28,70 pkt.

88,70 pkt.

 

4

Jolanta Piesiewicz-Miłek

Nowy Sącz

60 pkt.

36,52 pkt.

96,52 pkt.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętych kryteriów wybrano jako najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez

 

 1. Agnieszkę Smoroń-Gąsiorek, Nowy Sącz
 2. Leokadię Witowską, Nowy Sącz
 3. Katarzynę Kuziel-Rachwał, Kamienica
 4. Jolantę Piesiewicz-Miłek, Nowy Sącz

 


Spotkanie informacyjno-promocyjne dla studentów sądeckich uczelni w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

 

            W czwartek 18 kwietnia w biurze projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” odbyło się spotkanie z uczniami, studentami i pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wszystkich przybyłych przywitała Pani Monika Wojnarowska – Kierownik projektu. Następnie młodzi Sądeczanie mogli porozmawiać z Panią Martą Mordarską – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych i Radną Województwa Małopolskiego, na temat korzyści płynących z udziału w projekcie. Pani Klaudia Sobczyk, która zajmuje się rekrutacją, zapoznała studentów z zajęciami z których mogą skorzystać, czyli „Akademią Młodego Przedsiębiorcy”, „Akademią Młodego Samorządowca”, projektem fotograficznym „Jestem, pomagam, poznaję”, specjalistycznymi kursami języka angielskiego, warsztatami medialnymi, wyjazdami, pomocą ze strony specjalistów m.in. doradcy zawodowego, którego wsparcie ma pomóc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej i innymi możliwościami. Spotkanie zakończyła Pani Justyna Bryniak, która przedstawiła przybyłym prezentację ukazującą efekty działań poprzednich projektów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania odpowiedzi nt. zasad udziału w projekcie  - regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

            Projekt zainteresował młodzież, która zadeklarowała chęć udziału. Wszyscy Ci, którzy nie mogli przyjść na spotkanie, nadal mają szansę zapisania się do projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Wystarczy, że do 29 kwietnia, w godzinach 15:00-18:00 przyjdą zapisać się na Jagiellońską 14 (I piętro). Zapraszamy!

Data zamieszczenia ogłoszenia; 20.04.2013


Konferencja prasowa w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

 

 

W piątek 12 kwietnia, w sądeckim Pałacu Młodzieży odbyła się Konferencja prasowa promująca projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w której uczestniczyli Marta Mordarska-Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucji będącej Liderem projektu, Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu, będącego Partnerem projektu, Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu oraz Klaudia Sobczyk, osoba odpowiedzialna za rekrutację młodzieży do projektu.

 

Młodzi gimnazjaliści, licealiści i studenci w wieku od 15 do 24 roku życia, mieszkający na terenie Nowego Sącza, a wraz z nimi ich rodzice, opiekunowie i rodziny zastępcze już niedługo będą mieli okazję wziąć udział w aktywnościach realizowanych w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

Uczestnicy będą mogli realizować swoje pasje, nabywać nowe umiejętności, zdobywać doświadczenie, a także spędzać czas wśród innych równie wyjątkowych i kreatywnych osób. Sądeczanie będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza propozycji. Wśród nich moduły „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” i „Akademia Młodego Samorządowca”, na które zostaną zaproszone znane i cenione autorytety z danych dziedzin. Projekt to nie tylko zagadnienia polityki i biznesu, ale także miejsce dla młodych artystów, którzy będą mieli okazję stworzyć ciekawe zdjęcia naszego miasta na zajęciach fotograficznych pt. „Jestem, pomagam, poznaję.” Dla ludzi, którzy w przyszłości widzą swoje miejsce w radiu, telewizji lub marzy się im kariera dziennikarza prasowego, organizatorzy proponują warsztaty medialne i ciekawe wyjazdy studyjne. Uczestnicy projektu będą też mieć okazję wzięcia udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego, skorzystać z porad specjalistów, wziąć udział w wyjazdach integracyjnych i wielu innych działaniach.

Dla rodziców i opiekunów młodzieży, będącej uczestnikami projektu, przewidziano działania mające na celu doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi i nastolatkami, które będą uczyć jak rozwiązywać konflikty i problemy, oraz jak zachęcić młodych ludzi do współpracy i samodzielności. W przypadku osób bezrobotnych przewidziane jest poradnictwo zawodowe i możliwość skorzystania z pomocy prawnej.

Programem zostają objęte również rodziny zastępcze, którym oferowana jest praca terapeutyczno-wspierająca, odpowiadająca na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców.

Działania Lidera - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane będą poprzez Kontrakty Socjalne i Program Aktywności Lokalnej. Głównymi celami projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet i mężczyzn. Do dyspozycji uczestników będą doradca zawodowy, starszy asystent rodziny i inni specjaliści.

Całkowite koszty udziału w projekcie współfinansowane są ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Młodzież chętną do udziału w projekcie, zapraszamy na rekrutację, która odbędzie się:

w dniach od 15 do 29 kwietnia 2013r.

w godzinach 15:00-18:00

przy ul.  Jagiellońskiej 14 (I piętro)

istnieje także możliwość indywidualnego spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu: „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !”

                                                                    

Realizator: 

Projektodawca: Miasto Nowy Sącz

Lider – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Partner - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu

 

Miasto Nowy Sącz realizuje Projekt od 2008 roku. Reagując na zmieniające się potrzeby potencjalnych Uczestników

Projektu – mieszkańców Nowego Sącza, dostosowuje program zajęć, kadrę oraz warunki pracy do aktualnych oczekiwań adresatów i ich otoczenia.

 

Całkowita wartość projektu w latach 2013 -2015 wynosi: 3 172 487,82 zł.

 

Projekt wysoko oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dzięki partnerstwu zawiązanemu z organizacją pozarządową pozyskano dodatkowe środki na realizację projektu.

 

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałania: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Całkowite koszty udziału w projekcie Uczestników pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

II. INFORMACJE NT. GRUPY ODBIORCÓW

 1. Młodzi Sądeczanie

Nowa oferta adresowana jest do młodzieży aktywnej w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcącej nabyć umiejętności liderskie, interpersonalne, zawodowe i społeczne, ułatwiające start w dorosłe życie i skuteczne poruszanie się na lokalnym rynku pracy.  Projekt pragnie zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej i obywatelskiej, podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, a także do przełamania życiowej bierności.

 

Adresaci: młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i studenci (w wieku 15-24 lata), zamieszkali na terenie Miasta Nowego Sącza. Po raz pierwszy działania projektowe otwierają się na młodzież studiującą!

 

Dlaczego warto?

Udział w projekcie pozwoli:

Nabyć nowe umiejętności, zyskać cenne doświadczenie, twórczo spędzić czas i poznać nowych znajomych.

 

W projekcie znajdą się propozycje, które pomogą zdobyć nowe, wartościowe umiejętności i zapewnią lepszy start  w przyszłość.

 

Działania w projekcie łączyć będą różne formy pracy: warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe.

 

W ofercie między innymi:

 • moduły: “Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, “Akademia Młodego Samorządowca”, “Jestem, pomagam, poznaję” - innowacyjny projekt fotograficzny promujący Nowy Sącz,
 • specjalistyczny kurs języka angielskiego,
 • spotkania ze znanymi przedsiębiorcami, warsztaty medialne, ciekawe wyjazdy studyjne i inne.

Realizacja każdego modułu ok. 4 miesiące.

 

Szkolenia i aktywności dostosowane zostaną do aktualnych potrzeb młodzieży.

 

Każda osoba ma zapewnioną profesjonalną kadrę szkoleniową, indywidualne poradnictwo,  materiały edukacyjne oraz będzie miała szansę skorzystać z atrakcyjnego systemu motywacyjnego. Każdy uczestnik otrzyma ponadto certyfikat uczestnictwa w projekcie, zwiększający szansę na rynku pracy.

 

O celowości i oddziaływaniu przedsięwzięć kierowanych do młodego pokolenia Sądeczan mogą świadczyć wypowiedzi dotychczasowych Uczestników Projektu. Na pytanie „Dlaczego warto?” uzyskano odpowiedzi:

 •  "Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w tym zgłębiać swoją wiedzę, niektórzy szlifowali swoje zainteresowania, inni dopiero je odkrywali”
 •  "Wielu osobom warsztaty dały możliwość ukierunkowania się i odpowiedzenia sobie na pytanie co chcą dalej robić w życiu i jakie powinni wybrać studia. Co poza tym? Nabranie większej pewności siebie oraz zdobycie umiejętności pracy w grupie. W zajęciach uczestniczyły osoby z różnych środowisk, jednak niesamowicie się ze sobą zżyliśmy"
 •  "Dzięki temu projektowi wyszłam na ludzi"
 •  "Uważam, że projekt pomoże młodzieży, która w nim uczestniczy w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań przydatnych w dalszej karierze i dorosłym życiu"
 • "Projekt naprawdę świetny! mam nadzieję że będą kolejne!"

W ramach zaplanowanych działań przewidziano również aktywności dla rodziców i opiekunów młodzieży.

 

 1. Rodzice i opiekunowie młodzieży

 

Poza działaniami skierowanymi bezpośrednio do sądeckiej młodzieży, Stowarzyszenie kieruje swoje oddziaływanie  w stronę rodziców i opiekunów prawnych młodzieży.

Działania poświęcone będą m.in. doskonaleniu umiejętności porozumiewania się z dziećmi, nastolatkami i będą obejmowały tematykę: rozwiązywania problemów i konfliktów, młodzieńczego buntu, kar czy konsekwencji, zachęcania dziecka do współpracy i samodzielności.

Rodzice będący osobami bezrobotnymi, będą mogli ponadto skorzystać z poradnictwa zawodowego. Dla wszystkich Uczestników możliwość skorzystania z poradnictwa prawnika.

Formy pracy łączyć będą zarówno zajęcia stacjonarne jak i o charakterze wyjazdowym. Zapewnione zostaną materiały edukacyjne, poczęstunek, atrakcyjny system motywacyjny.

 

Dlaczego do projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zaproszeni zostaną również rodzice? „Ponieważ jeśli projekt ma skutecznie oddziaływać na młodych uczestników, to działania te muszą być wsparte przez najbliższe otoczenie – rodziców” - odpowiada Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych,  pomysłodawca i inicjator projektu.

 

 1. Rodziny Zastępcze

 

Projekt swoim programem obejmie również sądeckie rodziny zastępcze oferując pracę terapeutyczno -wspierającą, odpowiadającą na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców.

 

W  Nowym Sączu aktualnie funkcjonują 82 rodziny zastępcze, w których umieszczonych jest 142 dzieci.  W tej liczbie znajduje się 45 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których znajduje się 52 dzieci; 25 rodzin niezawodowych,  w których znajduje się  27 dzieci; 5 zawodowych z liczbą 24 dzieci, 2 pogotowia rodzinne z liczbą 3 dzieci, 1 zawodowa rodzina specjalistyczna z 2 dzieci; 4 rodzinne domy dziecka, w których znajduje się 34 dzieci. Z uwagi na  trudności opiekuńczo- wychowawcze, emocjonalne i społeczne, a wynikające z przeżyć dzieci z okresu pobytu w biologicznych rodzinach dysfunkcyjnych  w/w rodziny i dzieci należy objąć szczególną pracą terapeutyczno -wspierającą. Opiekunowie również powinni zostać objęci wsparciem z uwagi na zasadniczy wpływ na wychowanie podopiecznych. Konieczne zatem są działania wspierające oraz pogłębiające kompetencje w/w grupy.

 

Sporządzając diagnozę wytypowano  28 rodzin, w których znajduje się 15 wychowanków pow.15 roku życia oraz 28 wychowanków poniżej 15 r.ż. jako otoczenie. Doświadczenie pracy Stowarzyszenia oraz analiza dokumentacji Rodzinnych Form Opieki Zastępczej z terenu Miasta Nowego Sącza wskazują na trudności wychowanków w realizowaniu się w różnych rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych, stąd grupą docelową  w 2013 będzie 10 Uczestników -wychowanków Rodzinnych Form Opieki Zastępczej z terenu Miasta Nowego Sącza przygotowywanych do usamodzielnienia (w wieku 16-21l.) oraz ich opiekunowie-14 osób wraz z otoczeniem. W latach  2014-2015 grupą docelową będzie 33 Uczestników  - opiekunów, stanowiących 18 rodzin zastępczych oraz 5 wychowanków w/w (pow.15 r.ż.) wraz z otoczeniem.

Proponowane działania:

Wsparcie grupowe (grupy wsparcia, warsztaty, treningi umiejętności społecznych), indywidualne wsparcie specjalistyczne. Zajęcia stacjonarne i wyjazdowe.

W miarę potrzeb zorganizowane zostaną kursy doszkalające przygotowujące do usamodzielnienia i podjęcia pracy zawodowej.

Rekrutacja odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin.

 

III. INFORMACJE O TERMINACH REKRUTACJI

 1. Grupa młodzieży

Rekrutacja organizowana 6- krotnie podczas trwania projektu

Najbliższa:

Nabór młodzieży do Projektu odbywać się będzie codziennie w dniach 15 kwietnia - 29 kwietnia br. (w dni robocze) w godzinach 15.00 – 18.00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro). Zapewniamy ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Kolejny nabór - sierpień 2013r.  Rok 2014 – 3 nabory. Rok 2015 – 1 nabór.

O szczegółach związanych z kolejnymi naborami Stowarzyszenie informować będzie poprzez media,  szkoły z terenu Miasta, świetlice środowiskowe, organizacje młodzieżowe, parafie.

Łącznie  do projektu zaproszonych zostanie 132 Uczestników.

 

 1. Grupa rodziców

Rekrutacja w III kwartale 2013r. i III kwartale 2014r.

Łącznie 16 Uczestników

 

 1. Rodziny Zastępcze

Rekrutacja prowadzona przy wsparciu Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin, przeprowadzona dwukrotnie podczas trwania projektu w terminach:

 • kwiecień 2013
 • luty  2014

Łącznie 57 Uczestników

 

Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji, terminach zajęć i sposobie ich realizacji, udziela Biuro Projektu znajdujące się przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (I p),

e-mail: projekt.betlejem@poczta.fm

www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

IV. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt systemowy w części Lidera skierowany jest do klientów pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej.

Wszelkie działania w projekcie zostaną poprzedzone diagnozą indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

W ramach Kontraktu Socjalnego: wsparcie Psychologa i Doradcy Zawodowego, zajęcia tematyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, kursy zawodowe, Prelekcja dotycząca zdrowego stylu życia. Dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu istnieje możliwość sfinansowania części kosztów turnusów rehabilitacyjnych oraz kosztów zajęć rehabilitacyjnych.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej Uczestnicy Projektu: wsparcie Asystenta rodziny, zajęcia tematyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, wsparcie Psychologa i Doradcy Zawodowego, spotkania/wyjazdy edukacyjno – społeczne, zajęcia grupy wsparcia, szkolenia dla osób zainteresowanych wolontariatem.

W ramach projektu w roku 2013 Osiedle Gołąbkowice zostaje objęte działaniami o charakterze środowiskowym. Zainicjowane zostało lokalne Partnerstwo, przeprowadzone będą badania diagnostyczne wśród dzieci i młodzieży. W ramach Partnerstwa zapraszamy dzieci i młodzież a także dorosłych mieszkańców Osiedla Gołąbkowice 8 czerwca 2013 na Spotkanie o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz 14 września 2013 na Spotkanie o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Więcej szczegółów zostanie podanych na materiałach informacyjnych oraz stronie internetowej www.mops.nowysacz.pl.

 


Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                                                                                                                             

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 2/2013

 

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu -  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA/PEDAGOGA

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” z siedzibą w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2,

Biuro Projektu:

Ul. Jagiellońska 14 (I p)

33-300 Nowy Sącz

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod - CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Psychologa/Pedagoga (4 osoby: 3 psychologów, 1 pedagog)  (umowa zlecenie) w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

Zakres zadań wykonywany przez Psychologa/Pedagoga w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”:

 1. Przygotowanie autorskich scenariuszy zajęć i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych spotkań z beneficjentami  w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla poszczególnych osób i monitorowanie postępów Uczestników Projektu.
 2. Prowadzenie wsparcia, poradnictwa, terapii i konsultacji dla rodziców zastępczych oraz młodzieży objętych projektem.
 3. Stały kontakt z Uczestnikami Projektu w ramach PAL - rozpoznawanie potrzeb i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia - udzielanie konsultacji nt. możliwości kierunkowego wsparcia.
 4. Monitoring uczestników i ewaluacja, analiza ryzyka i propozycje działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzenie działań motywująco -dyscyplinujących Uczestników Projektu do kontynuacji udziału w projekcie celem poprawy swojej sytuacji życiowej.
 5. Współpraca z Zespołem Zarządzającym w zakresie związanym z realizacją Programu Aktywności Lokalnej

 

- w ilości uzależnionej od przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb Uczestników Projektu.

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI :

maj 2013r. - kwiecień 2015r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie (psychologia, pedagogika)

2. Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3. Znajomość „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

4. Dogłębna znajomość problematyki rodzicielstwa zastępczego - co najmniej 5- letni staż w pracy terapeutycznej- wsparcie psychologiczne i pedagogiczne z rodzinami zastępczymi (rodzice zastępczy, dzieci i młodzież) .

5. Doświadczenie (minimum 5lat) w prowadzeniu warsztatów i grup wsparcia, poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej.

6.Doświadczenie w pracy w podobnych projektach prowadzonych ze środków UE.

7.Umiejętność współpracy z rodziną, młodzieżą i dziećmi, współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną,  współpraca w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

10. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany.

 

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

 

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są :

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Jolanta Piesiewicz- Miłek  -  V-ce Prezes Zarządu
 3. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 4. Halina Stachurska – Sekretarz

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 60%, potencjał i doświadczenie Wykonawcy 40%. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która spełni wszystkie postawione wymagania.

 

Cena – 60 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 60

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

Potencjał i doświadczenie – 40 %

Umiejętność współpracy z rodzinami zastępczymi, młodzieżą i dziećmi, dogłębna znajomość problematyki rodzicielstwa zastępczego,  doświadczenie (minimum 5lat) w prowadzeniu warsztatów i grup wsparcia, poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, współpraca w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych  - 40.

(Największy potencjał i doświadczenie  – 40 pkt. natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: oferent z badanym doświadczeniem/ oferent z największym doświadczeniem) x 40

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego formularza.
 3. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 5. Ocena oferty zostanie dokonana przez Komisję.
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dn. 02.05.2013r., do godz. 13.00.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie bądź osobiście.
 8. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
 9. Z wybranymi kandydatami zostanie zawarta umowa zlecenie.
 10. W przypadku dużej liczby nadesłanych ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku najlepszych ofert (rokujących najlepszą realizację na pełnienie funkcji)  i zaproszenia kandydatów na rozmowę indywidualną w biurze projektowym Zamawiającego.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 29.04.2013r. do godz. 10.00  w biurze projektu: (ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„OFERTA NA ZATRUDNIENIE  - PSYCHOLOGA/PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU  „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”  – nie otwierać przed 29.04.2013r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert oraz ich ocena (oraz podanie jej do publicznej wiadomości) nastąpi  w terminie do dn. 02.05.2013r., do godz. 13.00.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. CV
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego  w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki (do pobrania na dole strony):

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Data zamieszczenia ogłoszenia; 14.04.2013


 

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

           ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI            

Zamawiający

    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu

    Plac Kolegiacki 2,  33-300 Nowy Sącz

    Biuro Projektu:

    ul. Jagiellońska 14 (Ip),  33-300 Nowy Sącz

 

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Na rzecz realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

   

Dotyczącego:    ZATRUDNIENIA MODERATORA GRUP

 

Zakres zadań wykonywany przez Moderatora grup w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na  sukces!” (umowa o pracę – 1 etat):

 1.  przygotowanie planu działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla poszczególnych osób  i monitorowanie postępów Uczestników Projektu.
 2.  podpisywanie PAL z Uczestnikami Projektu – zawarcie dwustronnego kontraktu z UP – dokonywanie  oceny pracy każdego UP po zakończeniu ścieżki wsparcia tj. sprawozdanie z realizacji indywidualnych PAL  i niezbędnej dokumentacji.
 3.  stały kontakt z Uczestnikami Projektu w ramach PAL - rozpoznawanie potrzeb i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia - udzielanie konsultacji nt. możliwości kierunkowego wsparcia.
 4.  monitoring uczestników i ewaluacja, analiza ryzyka i propozycje działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzenie działań motywująco -dyscyplinujących Uczestników Projektu do kontynuacji udziału w projekcie celem poprawy swojej sytuacji życiowej.
 5.  współpraca z Zespołem Zarządzającym w zakresie związanym z realizacją Programu Aktywności Lokalnej.

 

       Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową:

 

Nr

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium oceny:

cena/ilość pkt.

Kryterium oceny:

potencjał  i doświadczenie/ilość pkt.

Łączna suma pkt.

1

Mariusz Bocheński

Nowy Sącz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

2

Natalia Groń

Nowy Sącz

52,80 pkt.

10 pkt.

62,80 pkt.

 

3

Justyna Bryniak

Nowy Sącz

45,52 pkt.

16,67 pkt.

62,19 pkt.

 

4

Bogusława Lelito

Nawojowa

48,89 pkt.

3,33 pkt.

52,22 pkt.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie przyjętych kryteriów wybrano jako najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez Pana Mariusza Bocheńskiego, zam. Nowy Sącz.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  04.04.2013r.

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr 1/2013

 

dotyczy Projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu-  Partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Projektu),

NA ZATRUDNIENIE MODERATORA GRUP

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” z siedzibą w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2,

Biuro Projektu:

Ul. Jagiellońska 14 (I p)

33-300 Nowy Sącz

 

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.01.2013 r.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod - CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Moderatora grup (umowa o pracę – 1 etat) w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

 

Zakres zadań wykonywany przez Moderatora grup w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”:

 1. Przygotowanie planu działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla poszczególnych osób i monitorowanie postępów Uczestników Projektu.
 2. Podpisywanie PAL z Uczestnikami Projektu – zawarcie dwustronnego kontraktu z UP – dokonywanie  oceny pracy każdego UP po zakończeniu ścieżki wsparcia tj. sprawozdanie z realizacji indywidualnych PAL i niezbędnej dokumentacji.
 3. Stały kontakt z Uczestnikami Projektu w ramach PAL - rozpoznawanie potrzeb i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia - udzielanie konsultacji nt. możliwości kierunkowego wsparcia.
 4. Monitoring uczestników i ewaluacja, analiza ryzyka i propozycje działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzenie działań motywująco -dyscyplinujących Uczestników Projektu do kontynuacji udziału w projekcie celem poprawy swojej sytuacji życiowej.
 5. Współpraca z Zespołem Zarządzającym w zakresie związanym z realizacją Programu Aktywności Lokalnej.

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI :

Kwiecień 2013r. - czerwiec 2015r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe (pedagogika, politologia, socjologia)

2. Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3. Znajomość „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

4. Umiejętność współpracy z młodzieżą, współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, działalność wolontarystyczna, współpraca w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

7. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany.

 

 

 1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

 

Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że:

Osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”  w Nowym Sączu są :

 1. Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu
 2. Jolanta Piesiewicz- Miłek  -  V-ce Prezes Zarządu
 3. Henryk Tereszkiewicz – Skarbnik Stowarzyszenia
 4. Halina Stachurska – Sekretarz

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 60%, potencjał i doświadczenie Wykonawcy 40%. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która spełni wszystkie postawione wymagania.

 

Cena – 60 %

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

C = (Cmin. /Coferty) x 60

C - ilość punktów dla danej oferty,

Cmin. - cena brutto najtańszej oferty,

Coferty - cena brutto danej oferty

 

Potencjał i doświadczenie – 40 %

Umiejętność współpracy z młodzieżą, współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, działalność wolontarystyczna, współpraca w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych  - 40.

(Największy potencjał i doświadczenie  – 40 pkt. natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: oferent z badanym doświadczeniem/ oferent z największym doświadczeniem) x 40

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
 2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego formularza.
 3. Wszystkie ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 5. Ocena oferty zostanie dokonana przez Komisję.
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dn. 04.04.2013r., do godz. 13.00.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie bądź osobiście.
 8. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
 9. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.
 10. W przypadku dużej liczby nadesłanych ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru 2 najlepszych ofert (rokujących najlepszą realizację na pełnienie funkcji Moderatora grup)  i zaproszenia kandydatów na rozmowę indywidualną w biurze projektowym Zamawiającego.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 02.04.2013r. do godz. 10.00  w biurze projektu: (ul. Jagiellońska 14 (I p.) 33-300 Nowy Sącz, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy:

„OFERTA NA ZATRUDNIENIE  - MODERATOR GRUP W RAMACH PROJEKTU  „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”  – nie otwierać przed 02.04.2013r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert oraz ich ocena (oraz podanie jej do publicznej wiadomości) nastąpi  w terminie do dn. 04.04.2013r., do godz. 13.00.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. CV
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zapytania:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w biurze Zamawiającego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I p.), telefonicznie: kom. 883-281-004.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pani Monika Wojnarowska, tel. 883-281-004.

 

 

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert.

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.stowarzyszeniebetlejem.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia; 18.03.2013