Przekaż swój 1%

Przekaż swój 1%     

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu

KRS: 0000110630

 

Działamy już od 2000 roku z myślą o rodzinach zastępczych działających na terenie Miasta Nowy Sącz i w jego okolicach. Zrzeszamy rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego. Realizujemy różnorodne projekty, którym przyświeca idea wzmacniania istniejących zastępczych środowisk rodzinnych oraz pozyskiwanie nowych.

Przekaż 1% podatku i wspieraj działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego.